مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٧  

مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ 

اینگونه‌ مهمات‌ یا بصورت‌ بمب‌ و یا بصورت‌ گلوله‌ می‌باشند که‌ از گلوله‌های‌ این‌ نوع‌ می‌توان‌ به‌ گلوله‌ کراسنوپل‌ روسی‌ یاگلوله‌ کاپرهد آمریکایی‌ اشاره‌ کرد لیکن در مورد بمب‌ها، اصولا با قرارداد یک‌ کیت‌ هدایت‌ و نصب‌ یک‌ جستجوگر لیزری‌ بر روی‌بمب‌های‌ همه‌ منظوره، می‌توان آنها را به‌ بمب‌های‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ تبدیل‌ نمود. که‌ کیت‌ هدایت‌ یک‌ پردازشگرمحاسباتی‌ است‌ که‌ عمل‌ هدایت‌ و تولید فرامین‌ کنترلی‌ را انجام‌ می‌دهد.

در مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ اعم‌ از بمب‌ یا گلوله‌، یک‌ سیستم‌ هدایت‌ نیمه‌ فعال‌ داخلی‌ با آشکار نمودن‌ انرژی‌ لیزر،پرتابه‌ را به‌ سمت‌ هدفی‌ که‌ توسط یک‌ منبع‌ مولد لیزر خارجی‌ موسوم‌ به‌ دزیگنیتور مورد تابش‌ لیزری‌ قرار گرفته‌، هدایت‌ می‌کند.این‌ دزیگنیتور یا علامتگذار لیزری‌ هدف‌ را می‌توان‌ در داخل‌ هواپیمای‌ رها کننده‌ بمب‌، یا یک‌ هواپیمای‌ دیگر یا در ایستگاه‌ دیده‌ بانی‌زمینی‌ قرار دارد.

مسیر پرواز پرتابه‌های‌ لیزری‌ به‌ سه‌ بخش‌ اصلی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ عبارتند از:

الف‌) بخش‌ بالتسیک: در این‌ بخش‌، مسیر حرکت‌ پرتابه‌ بدون‌ هدایت‌ می‌باشد.

ب‌) بخش‌ گذرا: پرتابه‌ در خلال‌ این‌ مسیر، بردار سرعتش‌ را با بردار به‌ سمت‌ هدف‌ هماهنگ‌ می‌نماید.

ج) بخش‌ هدایت‌ پایانی‌: پرتابه‌ در این‌ بخش‌ توسط جستجوگر لیزری‌ واقع‌ در دماغه‌ خود، انعکاس‌ لیزر تابشی‌ به‌ هدف‌ راحس‌ می‌کند و به‌ سوی‌ آن‌ هدایت‌ می‌گردد.

گیرنده‌ پرتابه‌ لیزری‌ برای‌ استخراج‌ سیگنالهای‌ وضعیت‌ هدف‌، از یک‌ رشته‌ فتودیود چهارتایی به عنوان‌ سنسوراستفاده‌ می‌نماید. این‌ سیگنال‌ها در نهایت‌ باعث‌ حرکت‌ سطوح‌ کنترلی‌ پرتابه‌ در راستای‌ هدایت‌ به‌ سمت‌ هدف‌ می‌گردند. یکی‌از نکات‌ حائز اهمیت‌ درپرتاب‌ اولیه‌ این‌ نوع‌ مهمات‌ صحیح‌ بودن‌ زاویه‌ پرتاب‌ است‌ بطوریکه‌ در یخش‌ هدایت‌ پایانی‌، مهمات‌در داخل‌ چشمه‌ لیزری‌ بوجود آمده‌ توسط علامت‌ گذار لیزری‌ قرار‌گیرد. در ضمن‌ برای‌ پرهیز از فریب‌ لیزری‌ توسط دشمن‌،در علامت‌ گذار لیزری‌ هدف‌ و جستجوگرروی‌ دماغه‌ پرتابه از یک‌ سیستم‌ کد کننده‌ پالسی مشترک‌ برای‌ هماهنگ‌ شدن‌ با یکدیگراستفاده‌ می‌نمایند.

 بمب لیزری

 

شکل 1- بمب هدایت شونده لیزری GBU-28

با تنظیم‌ کد مورد نظر در علامت‌ گذار و جستجوگر، پرتابه‌ می‌تواند هدف‌ روشن‌ شده‌ توسط علامت‌ گذار را ردیاب‌ و تعقیب‌نماید. کد کننده‌ پالسی‌ بر اساس‌ فرکانس‌ تکرار پالس‌(PRF ) می باشد. این سیستم از ارقام 1 الی 8 استفاده می نماید و کدهای ایجادی  بطور مستقیم با فرکانس‌ تکرارکننده‌ پالس‌ مورد نظر مرتبط می‌شوند. بر حسب‌تجهیرات‌ به‌ کار رفته‌، کدهای‌ فوق‌ می‌تواند سه‌ یا چهار رقمی‌ باشند. این‌ روش‌ هنگامی‌ بکار برده‌ می‌شود که‌ چندین‌ هدف‌ با اولویت‌ بالا وجود داشته‌ باشند. البته‌ مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ یک‌ راه‌ حل‌ کلی‌ برای‌ به‌کارگیری در میادین‌ نبرد نمی‌باشند، لیکن‌ دارای‌ مزایای‌ برجسته‌ای‌ نظیر دقت‌ بالای‌ اصابت‌ به‌ هدف‌، مصون‌ بودن‌ از جنگ‌ الکترونیک‌ و ایجاد حاشیه ‌امنیت‌ بیشتر می‌ باشند.در اینگونه‌ مهارت‌ فردی‌ اپراتور علامت‌ گذار حائز اهمیت‌ می‌باشد زیرا اگر علامت‌ گذار زودتر ازموعد مناسب‌ به‌ هدف‌، لیزر بتاباند و اصطلاحا آن‌ را روشن‌ نماید، ممکن‌ است‌ بعلت‌ محدودیت‌ منبع‌ تغذیه‌ و نیزوجود پراکندگی‌ های مختلف‌،چشمه‌ لیزری‌ ایجاد شده‌ تضعیف‌ و باعث‌ اختلال‌ در ردیابی‌ مهمات‌ و عدم‌ اصابت‌ آن‌ به‌ هدف‌ گردد. در ضمن‌ با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ فوق‌ و نیز پرهیز از آشکار شدن‌ توسط دشمن‌ بایستی‌ عمل‌ تابش‌ لیزری‌ روی هدف در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.علاوه بر این مهمات لیزری در مقابل‌ برخی‌ از عوامل‌ محیطی‌ و جوی‌ نیزاختلال‌پذیر می‌باشند بطور مثال‌ دود، گرد و غبار و آوار می‌تواند باعث‌ کاهش‌ کارآیی‌ این‌ نوع‌ مهمات‌ گردند، زیرا پراکندگی‌های‌ متعکسه‌ از نور لیزرکه‌ ناشی‌ از ذرات‌ دود هستند، می‌توانند باعث‌ ایجاد اهداف‌ کاذب‌ و دروغین‌ گردند. باران ، برف ،مه و ابرهای پایین نیز عملکرد مهمات لیزری را کاهش داده و با تاثیرگذاری  نامطلوب‌ بر روی‌ خط دید، ممکن‌ است‌ باعث‌ محدودیت‌ و عدم‌ عملکرد مناسب‌ و به‌ موقع‌ علامت‌ گذار لیزری‌ هدف‌ گردند. نسل‌های‌ مختلفی‌ از بمبهای‌ لیزری‌ از ابتدای اختراع‌ آنها تا بحال‌ بوجود آمده‌ است‌ که‌ در هر نسل‌ سعی‌ شده‌ تا نقاط ضعف‌ نسل‌ قبلی‌ مرتفع‌ گردد ومکانیزم‌ هدایت‌ و ردیابی‌ آن‌ بهبود یابد و به‌ طور مثال‌ در نسل‌ اول‌ بمب‌های‌ لیزری‌ از باله‌های‌ ثابت‌ استفاده‌ شد لیکن‌ در نسل‌دوم‌ از باله‌های‌ متحرک‌ با قابلیت‌ جمع‌ شوندگی‌ استفاده‌ گردید و در نسل‌ اخیر یا نسل‌  سوم‌، مکانیزم‌ هدایت‌ به‌ نحوی‌ بهبود یافت‌که‌ بتوان‌ از بمب‌ در ارتفاعات‌ کم‌ و سقف‌ پروازهای‌ پایین‌ و با حاشیه‌ امنیت‌ بالا استفاده‌ نمود]4[.

 

برداشت از کتاب لیزر و کاربرد آن در تسلیحات هوشمند

نوشته : رحمت ا.. امیر صوفی – عباس مجد آبادی


کلمات کلیدی:
مکانیزم دفاع در مقابل تسلیحات هوشمند
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٦  

مکانیزم دفاع در مقابل تسلیحات هوشمند

                    ·                         محروم کردن دشمن از کاربری سیستم های هدایت سلاح در همه باندهای فرکانسی اعم از راداری، الکترو اپتیکی و مادون قرمز.  بدین ترتیب دشمن قابلیت قفل کردن توپها، موشکها و سلاحهای متمرکز کننده انرژی خود نظیر بمبهای الکترومغناطیسی را از روی سکوهای هوایی، دریایی و زمینی علیه  هواپیماهای طرف مقابل را از دست خواهد داد.

 

·                         محروم کردن دشمن از کاربری سیستم های هدایت سلاح در همه باندهای فرکانسی اعم از راداری، الکترو اپتیکی و مادون قرمز.  بدین ترتیب دشمن قابلیت قفل کردن توپها، موشکها و سلاحهای متمرکز کننده انرژی خود نظیر بمبهای الکترومغناطیسی را از روی سکوهای هوایی، دریایی و زمینی علیه  هواپیماهای طرف مقابل را از دست خواهد داد.

                    ·                         گیرنده های هشدار دهنده لیزری[1] در باند الکترواپتیکی کار کرده و برای کشف تابشهای منتشره از علامت گذارهای لیزری که در هواپیماها و یا در ایستگاههای زمینی کنترل آتش مستقر هستند، به کار گرفته می شوند.

                    ·                         ضد حمله های اپتوالکترونیکی دفاعی[2]

                    ·                         این ابزار در باندهای فرکانسی اپتیکی عمل می کنند.                          

   این ابزار عموماً از تکنیکهای منحرف کنندگی مسیر[3] علیه ردیابهای اپتوالکترونیکی به کار رفته در جستجوگر سلاحهای هدایت شونده لیزری یا سیستم های کنترل آتش به کار می روند.

                  ·  اختلال گرهای جهنده[4] ، اقلامی هستند که از یک هواپیما به بیرون جهیده می شوند تا سیستم تهدید گر را فریب دهند. مثل Chaff وFlareکه می توانند سنسورهای الکترومغناطیسی در باندهای راداری و اپتیکی را  ناکار‌‌آمد  نمایند.

                  ·   اختلال کننده فیوزهای مجاورتی، ابزارهایی می باشند که سیگنالهایی برای منفجر شدن پیش از موعد سرجنگی سلاحهای هوشمند ارسال می کنند. این ابزار عموماً  علیه مهمات با هدایت رادیویی یا حامل فیوز مجاورتی به کار می روند.

                    ·                        حفاظ فارادی[5] ، مکانیزمی است شبیه به اتاق آنتن که تجهیزات حساس راداری و الکترونیکی در آن قرار داده می شود وجهت مقابله با اثرات مخرب بمبهای الکترومغناطیسی EMP می باشد ]4[.

 

برداشت از کتاب لیزر و کاربرد آن در تسلیحات هوشمند

نوشته : رحمت ا.. امیر صوفی – عباس مجد آبادی  

 

 


کلمات کلیدی:
اولین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٦  

اولین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

 

 با سلام

نمی دونم درباره عنوان این پست چقدر اطلاع دارید. قابل توجه دانشجویلان، محققان و علاقه مندان به رشته مهندسی اپتیک و لیزر، اولین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در آبان ماه 1386 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه این همایش تماس گرفته. (اطلاعات تماسی در پوستر قرار داده شده در زیر موجود است) .و یا از طریق وبلاگ های زیر در جریان آخرین اطلاعات این همایش قرار بگیرند.  همچنینی می توانند با استفاده از این وبلاگ ها سوالات خود را در این زمینه بپرسند. این سوالات در اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد.

همچنین در این وبلاگ ها شما می توانید آخرین اخبار، مقلات و اطلاعات را در زمینه اپتیک و لیزر مشاهده نمائید. به نظر من حتما سر بزنید خوبه.

لطفا در صورتی که وبلاگ دارید، این وبلاگ ها در وبلاگ خود لینک کنید.

 

www.1laser-conference.blogfa.com

 

www.lasermaser.blogfa.com


کلمات کلیدی:
پوستر همایش
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٦  
همایش ملی مهندسی ا÷تیک و لیزر
کلمات کلیدی:
کتابخانه کوچک دیجیتالی تسلیحات هوشمند
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٦  

کتابخانه کوچک دیجیتالی تسلیحات هوشمند

    یکی از ابعاد و موارد استفاده از فنا وری اطلاعات ،  ایجاد کتابخانه های مجازی و دیجیتالی[1] در سطح شبکه‌های اینترنت و اینترانت دفاعی می‌باشد . بدین نحو که استفاده از قابلیت آرشیوی وب در این نوع کتابخانه ها باعث سهولت دسترسی به مستندات علمی پژوهشی می گردد و می تواند بعنوان یک روش میان بر در حصول به دستاوردهای تحقیقاتی و فن آوری پیشرفته دفاعی جهان راهگشا و کمک کار محققان و پژوهشگران گردد، هدف از ایجاد کتابخانه دیجیتالی مهمات هوشمند، تدوین و دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده از منابع معتبر اینترنتی و نشریات الکترونیکی  در زمینه سیستم‌های دفاعی هوشمند می باشد تا پژوهشگران بتوانند به راحتی از این اطلاعات و لینک های مهم اینترنتی در حصول به دستاوردهای پژوهشی مورد نظر استفاده بنمایند .

 اهداف اساسی کتابخانه دیجیتالی تسلیحات هوشمند  عبارتند از :

         ·   آشنایی با فناوری  دفاعی فعلی جهان در زمینه تسلیحات هوشمند و چشم انداز آن در آینده

                ·       اطلاع رسانی جهت استحضار و آگاهی مسئولان و کارشناسان نظامی تحقیقات دفاعی

         ·   سهولت استفاده از منابع معتبر و غنی اینترنتی توسط کارشناسان تحقیقات دفاعی

        ·    در دسترس قرار دادن منابع اینترنتی به تفکیک موضوعی و به دو زبان لاتین و فارسی

در تدوین و تهیه اطلاعات جمع آوری شده از منابع اینترنتی سعی بر این است که با توجه به موضوع ، چکیده و خلاصه ای از مقاله یا لینک اینترنتی در ذیل آن آورده شود تا محققان و پژوهشگران با مطالعه آن بتوانند راحتی منابع خود را انتخاب و مورد بهره برداری قرار دهند. در انتها نیز مراجع فارسی و مراجع لاتین کتاب به تفکیک آورده شده است . امید است به حول و قوه الهی با اینکار گامی هر چند کوچک در آشنایی با مقوله تسلیحات هوشمند که به فرمایش مقام معظم رهبری از مهمترین مسائل تحقیقات دفاعی بوده و در درجه اول اهمیت قرار دارد، برداشته شده باشد.

منابع اینترنتی کتاب

1.   سیمای نبرد آینده و جایگاه سیستم های دفاعی هوشمند

1.      http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/awcgate.htm

   ایـن سـایت مختـص مـرکـز فناوری  و استـراتـژی کـالـج جنگهـای هـوایـی (awc)‌ مـی بـاشد که  حاوی اطلاعـات مهمـی در زمینـه علـوم و فناوری  دفــاعی نظیــر سـلاحـهای انــرژی متمــرکز[2] با تاکید بر سلاحهای HPM‌ و لیزری ، نقش لیزر در فضا و لیزر و دفاع موشکی می باشد.

برداشت از کتاب لیزر و کاربرد آن در تسلیحات هوشمند

نوشته : رحمت ا.. امیر صوفی – عباس مجد آبادی

 


کلمات کلیدی:
مقدمه ای بر لیزر
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٦  

مقدمه ای بر لیزر

مقدمه

نور لیزر نوع کاملاً جدیدی از نور است؛ درخشان‌تر و شدیدتر از هرچه که در طبیعت یافت می‌شود. می‌توان نور لیزری آن‌چنان قوی تولید کرد که هر ماده‌ی شناخته شده‌ی روی زمین را در کسری از ثانیه بخار کند. می تواند سخترین فلزات را سوراخ کند یا به راحتی جسم سختی مثل الماس را سوراخ کند و از آن بگذرد.

برعکس، باریکه‌ی کم قدرت و فوق‌‌العاده دقیق انواع دیگر لیزر را می‌توان برای انجام دادن کارهای بسیار ظریف مثل جراحی روی چشم انسان به کار برد. نور لیزر را می‌توان خیلی دقیق کنترل کرد و به صورت باریکه‌ی مداومی به نام موج پیوسته یا انفجارهای سریعی به نام پالس درآورد.

اگرچه اصول بنیادی لیزر از 40 سال پیش شناخته شده بود، نمایش اولین لیزر، دریچه‌‌ای را به طرف یکی از هیجان انگیزترین و پردامنه‌ترین پیشرفت های تکنولوژی قرن بیستم گشود. در ظرف چند سال پس از نمایش اولین لیزر، انواع بسیار گوناگونی از لیزرها به صورت ابزارهای عملی به صور گوناگون به کار گرفته شدند. لیزرها در تکنولوژی انقلابی جدید پدید آورده‌اند و تأ ثیر آن‌ها بر زندگی ما در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

امروزه گستره‌‌ی وسیعی از لیزرها در همه جا به کار گرفته شده‌اند. فروشگاه‌های بزرگ و بسیاری از انبارهای بزرگ خورده‌فروشی برای جستجوی خود‌به‌خود، ثبت قیمت‌‌ها و صورت‌برداری از اقلام خریداری شده، در قسمت حساب کننده از لیزر بهره می‌گیرند. در دستگاه‌‌های ویدئویی از نور لیزر برای خواندن دیسک‌های ویدئویی و ایجاد تصویر متحرک همراه با صدا استفاده می‌کنند. مقدار زیادی اطلاعات را روی دیسک‌‌های لیزری ثبت می‌کنند تا بعداً روی صفحه‌ی کامپیوتر خوانده شوند یا توسط چاپگرهای لیزری به شکل نسخه‌ی سخت روی کاغذ چاپ شوند.

در پزشکی نور لیزر به عنوان نوع جدیدی چاقوی جراحی بدون خونریزی استفاده می‌شوند و وقتی که نسجی مثل قسمت معیوب کیسه‌ی صفرا در خلال جراحی برداشته می‌شود، رگ‌های خونی بسته می‌‌شوند. کارهای دندانپزشکی با لیزر درد کمتری دارند و برای روکش و پل دندان از لیزرها استفاده می‌شود.

در صنعت از لیزرها برای عملیات گرمایی فلزات، جوش دادن قسمت‌ها به یکدیگر و وسایل هم‌ترازی دقیق استفاده می‌شود. لیزرها را برای اندازه‌گیری دقیق فاصله‌های خیلی بزرگ و نیز فاصله‌های خیلی کوچک به کار می‌برند. افزون بر این‌ها لیزرها را همراه با تارهای نوری، برای انتقال بهتر داده‌ها و بهبود ارتباط تلفنی به کار می‌گیرند. لیزرها در حال تغییر دادن نحوه‌ی پژوهش دانشمندان هستند. لیزرها می‌توانند چشمه‌ی جدیدی از قدرت الکتریکی بیافرینند، مشابه فرایندی که در خورشید برای تولید انرژی به وجود می‌‌آید.

 

لیزر

لیزر مخفف عبارت Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation می‌‌باشد و به معنای تقویت نور توسط تشعشع تحریک شده است .لیزر وسیله‌ای برای تبدیل نور معمولی به پرتوی باریک و متراکم است. دستگاه لیزر یک جریان الکتریکی را از ماده‌ای که می‌‌تواند جامد, مایع یا گاز باشد عبور می‌‌دهد. بعضی از اتم های ماده انرژی جذب می‌‌کنند و کوانتوم ساطع می‌‌کنند. این امر موجب می‌‌شود که اتم های دیگر نیز کوانتوم ساتع کنند. این کوانتوم ها (بسته‌های تشعشع) بین آینه هایی به عقب و جلو منعکس می‌‌شوند و نهایتاً به صورت نوری با یک طول موج واحد شلیک می‌‌شوند. اولین لیزر جهان توسط « تئودور مایمن » اختراع گردید که در آن از یاقوت استفاده شده بود. . پس از دو سال آقای علی جوان دانشمند ایرانی برای نخستین بار لیزر گازی هلیوم- نئون (He-Ne) را ساخت.

نوع سوم و چهارم لیزرها که لیزرهای مایع و نیمه رسانا بودند اختراع شدند. در سال ۱۹۶۷ فرانسویان توسط اشعه ی لیزرِ ایستگاههایِ زمینیشان, دو ماهواره ی خود را در فضا تعقیب کردند, بدین ترتیب لیزر بسیار کار بردی به نظر آمد. نوری که توسط لیزر در یک سو گسیل می‌‌گردد بسیار پر انرژی و درخشنده است و قدرت نفوذ بالایی نیز دارد به طوری که در الماس فرو می‌‌رود.امروزه استفاده از لیزر در صنعت به عنوان جوش آورنده ی فلزات و چاقوی جراحی بدون درد در پزشکی بسیار متداول است.

 

ساختار لیزر

یک سیستم لیزری عموما از سه بخش عمده تشکیل شده است:

1- پمپ انرژی یا چشمه ی انرژی: که ممکن است این پمپ اپتیکی یا شیمیایی و یا حتی یک لیزر دیگر باشد.

 - 2ماده ی پایه و فعال: که نام گذاری لیزر بواسطه ی ماده ی فعال صورت می‌‌گیرد.

3 - مشدّد کننده ی اپتیکی: که شامل دو آینه ی بازتابنده ی کلی و جزئی می‌‌باشد.

یک منبع پمپی قسمتی است که انرژی لازم را برای سیستم لیزری فرآهم می‌کند. نمونه هایی از منابع پمپی شامل تخلیه کننده‌های الکتریکی، لامپهای درخشنده، لامپهای جرقه ای، نور لیزرهای دیگر، واکنشهای شیمیایی و حتی وسایل انفجاری میباشند. نوع منبع پمپ مورد استفاده اصولا بستگی به بستر تشدید کننده دارد و این بستر است که عموما تعیین می‌کند چه میزان انرژی بایستی به بستر منتقل شود. یک لیزر هلیوم- نئونی در مخلوط گاز هلیوم - نئون از تخلیهٔ الکتریکی استفاده می‌کند و لیزر یاقوتی از نوری که از لامپ درخشندهٔ زنونی ساطع شده متمرکز می‌شود و در آخر لیزرهای اگزایمر از یک واکنش شیمیایی استفاده می‌کنند.

بستر تشدید کننده عامل اصلی تعیین کنندهٔ طول موج در هنگام استفاده و خصوصیات دیگر لیزر می‌باشد. اگر نگوییم هزاران بستر مختلف، قطعا صدها بستر تشدید ساز مختلف وجود دارد که در آن کارایی مورد نظر بدست میآید. بستر تشدید کننده توسط یک منبع پمپ انرژی تحریک شده تا فراوانی معکوسی تولید کند و در ادامه بستر تشدید کننده بتواند انتشار خود به خود و تحریک شده‌ای از فوتونها را ایجاد کند که نهایتا باعث عمل تشدید نوری و یا ارتقاء نوری می‌شود.

نمونه هایی از بسترهای مختلف تشدید کننده شامل موارد زیر هستند:

مایعات مثل لیزرهای رنگی.

این مایعات عموما حلالهای شیمیایی آلی هستند. مواردی همچون متانول، اتانول، یا اتیل گلیکول که رنگهایی شیمیایی همچون کومارین یا رودامین و فلوئورسین به آنها افزوده می‌گردد. ساختار شیمیایی واقعی ملکولهای رنگ تعیین کنندهٔ طول موج بدست آمده از لیزرهای نوریست.

گازها

مثل دی اکسید کربن، آرگون، کریپتون و مخلوطی از هلیوم و نئون. این لیزرها اغلب از تخلیهٔ الکتریکی برای پمپ کردن استفاده می‌کنند.

جامدات

مثل کریستال ها یا شیشه ها. مواد جامد بکار گرفته شده معمولا با یک ناخالصی خاص مثل کروم، نئودیمیوم، اربیوم، یا یونها تیتانیوم ترکیب می‌گردند. مواد جامد بکار گرفته شده عموما یاقوتYAG، YLF، و یا یاقوت کبود و شیشه‌های سیلیکونی هستند. نمونه هایی از بسترهای لیزری جامد شامل Nd:YAG, Ti:sapphire,Cr:sapphire, Cr:LiSAF (chromium-doped lithium strontiumaluminium fluoride), Er:YLF and Nd:glass میباشند.

لیزرهای جامد عموما توسط لامپهای درخشان و یا نور لیزرهای دیگر پمپ میشوند. نیمه هادی ها، نوعی از جامدات هستند که در آنها حرکت الکترونها بین ماده با سطوح مختلف ناخالص ساز ها می‌تواند منجر به ایجاد عملکرد لیزر شود. لیزرهای نیمه هادی عموما بسیار کوچک هستند و می‌توانند با یک جریان سادهٔ الکتریکی پمپ شوند که این خصوصیت آنها، باعث ایجاد توانایی طراحی و ساخت ابزارهایی فراوان و همه جا در دسترسی همچون دستگاههای نمایش سی دی شده است.

تشدید کننده‌های نوری و یا حفره‌های نوری در ساده‌ترین شکل خود دو آینهٔ موازی هستند که در اطراف بستر تشدید کننده قرار میگیرند. نور ساطع شده از بستر توسط انتشار خود به خود تولید شده و توسط آینه هایی که آنرا به بستر باز می‌گردانند بازتابیده می‌شود. در اینجاست که این پرتو می‌تواند بازتابیده و یا تشدید شود. نور ممکن است از آینه ها بازتابیده شده و یا از بستر تشدید کننده بگذرد که در این حالت صدها بار بیشتر از زمانی که در حفره نوری بود می‌باشد. در لیزرهای پیچیده تر، تنظیم توسط 4 و یا تعداد بیشتری آینه باعث ایجاد حفره‌های مورد نظر می‌شود. طراحی و تنظیم آینه ها با توجه به بستر برای تعیین طول موج مورد نیاز و دیگر خصوصیات سیستم لیزری انجام میگیرد.

دیگر ابزارهای نوری همچون آینه‌های گردان، تعدیل کننده ها، فیلتر ها و جاذب ها ممکن است در تشدید کنندهٔ نوری لحاظ شوند تا بتوانند اثرات مختلف و کاملا اختصاصی ای بر روی تولید امواج نور لیزری بگذارند.

جنس امواج نور امواج نور از نوع امواج الکترومغناطیسی هستند که برای انتشار احتیاجی به محیط مادی ندارند. یک موج الکترومغناطیسی ترکیبی از دو میدان عمود بر همِ الکتریکی و مغناطیسی است .

خواص امواج الکترومغناطیسی نور:

1-  نور در خلأ دارای سرعت ثابتِ 300000 (سیصد هزار) کیلومتر برساعت (بالاترین سرعت) است.

2- نورهای مختلف دارای طول موج های مختلف و شدت نور متفاوت هستند.

3- سرعت نور در محیط های شفافِ مختلف تغییر می‌‌کند.

سیر تحول و رشد

با پیشرفت روزافزون مکانیک کوانتومی و جنبه‌های ذره‌ای نور و تولید آینه‌هایی با توان بالا دانشمندان لیزرهایی را با توان خروجی بهتر(لیزرهای توان بالا) و همدوسی بالاتر ساخته شدند.

سازوکار لیزر

نخست لازم است تا به محیط فعال لیزری به نحوی انرژی داده شود. به این عمل پمپاژ لیزر می‌گویند. عمل پمپاژ به روشهای گوناگونی صورت می‌گیرد که می‌توان به پمپاژ نوری، پمپاژ الکتریکی، پمپاژ توسط لیزرهای دیگر (پمپاژ لیزری)و جز اینها نام برد.

گونه‌های لیزر

لیزرها را براساس مواد لیزرزا به چند گروه زیر بخش بندی می‌کنند : لیزرهای جامد، لیزرهای گازی، لیزرهای مایع یا رزینه، لیزرهای الکترون آزاد و لیزرهای نیمه رسانا.

لیزرها را بر پایه خروجی آنها به دو دسته لیزرهای تپی و لیزرهای پیوسته کار تقسیم بندی می‌کنند. غالبا لیزرهای توان بالا را از نوع تپی (پالسی) میسازند.

دسته بندی

لیزرها بر اساس طول موج و حداکثر توان خروجیشان در رده‌های زیر طبقه بندی می‌گردند:

دستهٔ اول: اساسا بی خطر؛ هیچگونه احتمالی برای آسیب رساندن به چشم در این گروه وجود ندارد. این امر می‌تواند بدلیل توان خروجی محدود آنها( که حتی در تماسهای طولانی هم خطری را متوجه چشم شخص نمیکنند) باشد و یا به این دلیل باشد که محصور بودن آنها و عدم تماس در شرایط طبیعی کار بطور کلی احتمال خطر تماس را از بین میبرد مثل حالتی که در دستگاه‌های خواندن سی دی وجود دارد.

دستهٔ دوم: واکنش طبیعی یسته شدن چشمها از آسیب جلوگیری خواهد کرد و توان خروجی آنها حدود 1mW می‌باشد.

دستهٔ سوم اولیه: لیزرهایی که در این دسته قرار میگیرند بواسطهٔ بکار گرفته شدن در ابزاری که ممکن است باریکهٔ نور را تغییر دهند خطرناک در نظر گرفته میشوند. توان خروجی آنها 1-5mW می‌باشد. اغلب لیزرهای نقطه‌ای در این گروه قرار دارند.

دستهٔ سوم ثانویه: این دسته زمانی خطرناک محسوب میشوند که باریکه نور مربوط به لیزر مستقیما بدرون چشم تابیده ویا منعکس شود. این گروه مربوط به لیزرهایی می‌شود که قدرتی حدود 5-500mW دارند. انعکاسهایی که با پراکنده شدن باریکهٔ نوری همراه باشند بعنوان یک خطر جدی در نظر گرفته نمیشوند.

دستهٔ چهارم: لیزرهای این دسته بینهایت خطرناکند. حتی اگر انعکاس پراکنده شدهٔ آنها هم به پوست و یا چشم تابیده شود هم می‌تواند خطرناک باشد. لیزرهایی که توان بیش از 500mW و یا توانایی تولی امواج نوری داشته باشند در این دسته قرار میگیرند. اگرچه که شدت نور خروجی آنها ممکن است تنها چند برابر نور درخشان خورشید باشد ولی بایستی توجه داشت که این نور مستقیما بر نقطهٔ بسیار کوچکی متمرکز می‌گردد.

نیروهایی که برای لیزرهای بالا ذکر شد انواع معمول توانها میباشند. دسته بندی ما مستقل از طول موج و موجی و یا پیوسته بودن لیزر می‌باشد و تنها بر ایمنی تاکید دارد.

 

کاربردهای لیزر

1. کاربرد لیزر در پزشکی : چاقوی لیزری، مته لیزری و

2. کاربرد لیزر در صنعت : جوشکاری لیزری، برشهای لیزری، برش الماس، مسافت یاب لیزری و ..

3. کاربردهای نظامی : ردیاب لیزری، تفنگ لیزری و

 

منبع


کلمات کلیدی:
عکس از سلاح های لیزری
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٦  

عکس از سلاح های لیزری

با سلام

بعد از چند پست مطلب در مورد لیزرهای نظامی لازم دونستم تا چند عکس زیبا از این سلاح هی مخرب را در وبلاگ قرار بدم. امیدوارم که از این عکس ها خوشتان بیاید.

 

سلاح لیزری

 

موشک لیزری

 

سلاح لیزری

 

لیزر

 

بوئینگ لیزر

 


کلمات کلیدی:
مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٦  

مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ 

اینگونه‌ مهمات‌ یا بصورت‌ بمب‌ و یا بصورت‌ گلوله‌ می‌باشند که‌ از گلوله‌های‌ این‌ نوع‌ می‌توان‌ به‌ گلوله‌ کراسنوپل‌ روسی‌ یاگلوله‌ کاپرهد آمریکایی‌ اشاره‌ کرد لیکن در مورد بمب‌ها، اصولا با قرارداد یک‌ کیت‌ هدایت‌ و نصب‌ یک‌ جستجوگر لیزری‌ بر روی‌بمب‌های‌ همه‌ منظوره، می‌توان آنها را به‌ بمب‌های‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ تبدیل‌ نمود. که‌ کیت‌ هدایت‌ یک‌ پردازشگرمحاسباتی‌ است‌ که‌ عمل‌ هدایت‌ و تولید فرامین‌ کنترلی‌ را انجام‌ می‌دهد.

در مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ اعم‌ از بمب‌ یا گلوله‌، یک‌ سیستم‌ هدایت‌ نیمه‌ فعال‌ داخلی‌ با آشکار نمودن‌ انرژی‌ لیزر،پرتابه‌ را به‌ سمت‌ هدفی‌ که‌ توسط یک‌ منبع‌ مولد لیزر خارجی‌ موسوم‌ به‌ دزیگنیتور مورد تابش‌ لیزری‌ قرار گرفته‌، هدایت‌ می‌کند.این‌ دزیگنیتور یا علامتگذار لیزری‌ هدف‌ را می‌توان‌ در داخل‌ هواپیمای‌ رها کننده‌ بمب‌، یا یک‌ هواپیمای‌ دیگر یا در ایستگاه‌ دیده‌ بانی‌زمینی‌ قرار دارد.

مسیر پرواز پرتابه‌های‌ لیزری‌ به‌ سه‌ بخش‌ اصلی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ عبارتند از:

الف‌) بخش‌ بالتسیک: در این‌ بخش‌، مسیر حرکت‌ پرتابه‌ بدون‌ هدایت‌ می‌باشد.

ب‌) بخش‌ گذرا: پرتابه‌ در خلال‌ این‌ مسیر، بردار سرعتش‌ را با بردار به‌ سمت‌ هدف‌ هماهنگ‌ می‌نماید.

ج) بخش‌ هدایت‌ پایانی‌: پرتابه‌ در این‌ بخش‌ توسط جستجوگر لیزری‌ واقع‌ در دماغه‌ خود، انعکاس‌ لیزر تابشی‌ به‌ هدف‌ راحس‌ می‌کند و به‌ سوی‌ آن‌ هدایت‌ می‌گردد.

گیرنده‌ پرتابه‌ لیزری‌ برای‌ استخراج‌ سیگنالهای‌ وضعیت‌ هدف‌، از یک‌ رشته‌ فتودیود چهارتایی به عنوان‌ سنسوراستفاده‌ می‌نماید. این‌ سیگنال‌ها در نهایت‌ باعث‌ حرکت‌ سطوح‌ کنترلی‌ پرتابه‌ در راستای‌ هدایت‌ به‌ سمت‌ هدف‌ می‌گردند. یکی‌از نکات‌ حائز اهمیت‌ درپرتاب‌ اولیه‌ این‌ نوع‌ مهمات‌ صحیح‌ بودن‌ زاویه‌ پرتاب‌ است‌ بطوریکه‌ در یخش‌ هدایت‌ پایانی‌، مهمات‌در داخل‌ چشمه‌ لیزری‌ بوجود آمده‌ توسط علامت‌ گذار لیزری‌ قرار‌گیرد. در ضمن‌ برای‌ پرهیز از فریب‌ لیزری‌ توسط دشمن‌،در علامت‌ گذار لیزری‌ هدف‌ و جستجوگرروی‌ دماغه‌ پرتابه از یک‌ سیستم‌ کد کننده‌ پالسی مشترک‌ برای‌ هماهنگ‌ شدن‌ با یکدیگراستفاده‌ می‌نمایند.

 

 بمب هدایت شونده لیزری

شکل 1- بمب هدایت شونده لیزری GBU-28

با تنظیم‌ کد مورد نظر در علامت‌ گذار و جستجوگر، پرتابه‌ می‌تواند هدف‌ روشن‌ شده‌ توسط علامت‌ گذار را ردیاب‌ و تعقیب‌نماید. کد کننده‌ پالسی‌ بر اساس‌ فرکانس‌ تکرار پالس‌(PRF ) می باشد. این سیستم از ارقام 1 الی 8 استفاده می نماید و کدهای ایجادی  بطور مستقیم با فرکانس‌ تکرارکننده‌ پالس‌ مورد نظر مرتبط می‌شوند. بر حسب‌تجهیرات‌ به‌ کار رفته‌، کدهای‌ فوق‌ می‌تواند سه‌ یا چهار رقمی‌ باشند. این‌ روش‌ هنگامی‌ بکار برده‌ می‌شود که‌ چندین‌ هدف‌ با اولویت‌ بالا وجود داشته‌ باشند. البته‌ مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌ یک‌ راه‌ حل‌ کلی‌ برای‌ به‌کارگیری در میادین‌ نبرد نمی‌باشند، لیکن‌ دارای‌ مزایای‌ برجسته‌ای‌ نظیر دقت‌ بالای‌ اصابت‌ به‌ هدف‌، مصون‌ بودن‌ از جنگ‌ الکترونیک‌ و ایجاد حاشیه ‌امنیت‌ بیشتر می‌ باشند.در اینگونه‌ مهارت‌ فردی‌ اپراتور علامت‌ گذار حائز اهمیت‌ می‌باشد زیرا اگر علامت‌ گذار زودتر ازموعد مناسب‌ به‌ هدف‌، لیزر بتاباند و اصطلاحا آن‌ را روشن‌ نماید، ممکن‌ است‌ بعلت‌ محدودیت‌ منبع‌ تغذیه‌ و نیزوجود پراکندگی‌ های مختلف‌،چشمه‌ لیزری‌ ایجاد شده‌ تضعیف‌ و باعث‌ اختلال‌ در ردیابی‌ مهمات‌ و عدم‌ اصابت‌ آن‌ به‌ هدف‌ گردد. در ضمن‌ با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ فوق‌ و نیز پرهیز از آشکار شدن‌ توسط دشمن‌ بایستی‌ عمل‌ تابش‌ لیزری‌ روی هدف در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.علاوه بر این مهمات لیزری در مقابل‌ برخی‌ از عوامل‌ محیطی‌ و جوی‌ نیزاختلال‌پذیر می‌باشند بطور مثال‌ دود، گرد و غبار و آوار می‌تواند باعث‌ کاهش‌ کارآیی‌ این‌ نوع‌ مهمات‌ گردند، زیرا پراکندگی‌های‌ متعکسه‌ از نور لیزرکه‌ ناشی‌ از ذرات‌ دود هستند، می‌توانند باعث‌ ایجاد اهداف‌ کاذب‌ و دروغین‌ گردند. باران ، برف ،مه و ابرهای پایین نیز عملکرد مهمات لیزری را کاهش داده و با تاثیرگذاری  نامطلوب‌ بر روی‌ خط دید، ممکن‌ است‌ باعث‌ محدودیت‌ و عدم‌ عملکرد مناسب‌ و به‌ موقع‌ علامت‌ گذار لیزری‌ هدف‌ گردند. نسل‌های‌ مختلفی‌ از بمبهای‌ لیزری‌ از ابتدای اختراع‌ آنها تا بحال‌ بوجود آمده‌ است‌ که‌ در هر نسل‌ سعی‌ شده‌ تا نقاط ضعف‌ نسل‌ قبلی‌ مرتفع‌ گردد ومکانیزم‌ هدایت‌ و ردیابی‌ آن‌ بهبود یابد و به‌ طور مثال‌ در نسل‌ اول‌ بمب‌های‌ لیزری‌ از باله‌های‌ ثابت‌ استفاده‌ شد لیکن‌ در نسل‌دوم‌ از باله‌های‌ متحرک‌ با قابلیت‌ جمع‌ شوندگی‌ استفاده‌ گردید و در نسل‌ اخیر یا نسل‌  سوم‌، مکانیزم‌ هدایت‌ به‌ نحوی‌ بهبود یافت‌که‌ بتوان‌ از بمب‌ در ارتفاعات‌ کم‌ و سقف‌ پروازهای‌ پایین‌ و با حاشیه‌ امنیت‌ بالا استفاده‌ نمود]4[.

 

برداشت از کتاب لیزر و کاربرد آن در تسلیحات هوشمند

نوشته : رحمت ا.. امیر صوفی – عباس مجد آبادی

منبع : www.lasermaser.blogfa.com


کلمات کلیدی: