فناوری میکرولیتوگرافی و روش های ساخت و تولید قطعه های اپتیکی پراشی 1
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦  

سلام امیدوارم که حالتان خوب باشد.امروز یک مقاله بسیار خوب که حاصل تلاش یکی از دانشجویان رشته مهندسی الکترواپتیک در مقطع کارشناسی ارشد است را تهیه ودر وبلاگ قرار می دهم. این مقاله به صورت سمیناری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار گردید.که این سمینار در امتداد دفاعیه پروژه کارشناسی ارشد اقای برزویی می باشد.

در آخر از جناب آقای برزویی به خاطر اجازه شان  برای قرار دان این مطلب در وبلاگ صمیمانه تشکر می کنم.

این پست مطلب ومقاله کاملا اختصاصی می باشد..لطفا در هنگام کپی برداری نام منبع را ذکر کنید.

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سمینار کارشناسی ارشد

رشته مهندسی الکترواپتیک )گرایش لیزر(

فناوری میکرولیتوگرافی و روش های ساخت و تولید قطعه های اپتیکی پراشی

استاد راهنما :دکتر محمد حسن یوسفی

دانشجو:هادی برزویی

پائیز 1385

 

روش های مختلفی برای ساخت قطعه های اپتیکی پراشی وجود دارد که بر اساس نوع طراحی وجنس ماده مورد استفاده به 4 دسته تقسیم می شوند.

دسته اول، روش کوچک سازی توسط عکاسی می باشد . از این روش تنها برای ساخت  قطعه های اپتیکی پراشی دامنه ای استفاده می شود . در این روش قطعه ی اپتیکی پراشی طراحی شده توسط چاپگر لیزری رنگی بر روی کاغذ شفاف چاپ کرده و از آن عکس می گیرند، تا همان الگو در ابعاد کوچکتر تولید شود.

دسته دوم، روش ماشینکاری مکانیکی است . از این روش برای ساخت قطعه های اپتیکی پراشی  که شامل دوایر متحد المرکزاند استفاده می شود.

دسته سوم، شامل قطعه های اپتیکی پراشی پویا  (دینامیک  (می شود که در دو نوع الکترواپتیک و اکوستواپتیک ساخته می شوند.

دسته چهارم، شامل روش های مختلف میکرولیتوگرافی و روش های وابسته به آن است. از بین روش های مذکور روش میکرولیتوگرافی قوی ترین و اعطاف پذیر ترین روش است که تقریبا تمام انواع قطعه های اپتیکی پراشی را می تواند بسازد . بدین جهت روش های مختلف میکرولیتوگرافی مورد استفاده در ساخت IC مطالعه شده و روش های تعمیم یافته آن برای ساخت قطعه های اپتیکی پراشی بررسی می شوند . سپس روش های مقرون به صرفه برای تولید انبوه مرور می گردند و در آخر یکی از روش های میکرولیتوگرافی با تمام جزئیات تشریح می گردد.

فنآوری میکرولیتوگرافی

امروزه در ساخت مدارها ی مجتمع الکترونیکی از فن آوری میکرولیتوگرافی و نانولیتوگرافی استفاده می گردد . با تغییر و تنظیم میکرولیتوگرافی موجود می توان انواع مختلفی از قطعه های اپتیکی پراشی را تولید کرد . در ا ین بخش برخی از روشها ی میکرولیتوگرافی مورد استفاده در ساخت IC  را بررسی کرده و تغییراتی که در میکرولیتوگرافی ا یجاد شده تا برا ی ساخت قطعه های اپتیکی پراشی مناسب باشد در بخش بعد ی شرح داده می شود . روشها ی مختلفی در میکرولیتوگرافی قطعه های اپتیکی پراشی وجود دارد که تمام روشهای ذکر شده شامل مراحل یکسان زیر هستند.

الف) تولید الگو برای ساخت نقاب.

ب) انتقال نقاب بر روی بستره.

ج) حکاکی بستره.

تنها یک روش وجود دارد که تمام سه مرحله ذکر شده را در یک مرحله انجام می دهد. در این روش مواد سطح بستره توسط پرتوها ی پرانرژی ( مانند لیزر اگزایمر krf  ) تصعید می شوند . در این روش با تنظیم مقدار شدت فرودی انتقال الگو بر بستره بطور همزمان با کنده کاری انجام می پذیرد.اکنون روش های مختلف رایج در میکرولیتوگرافی بررسی می گردد.

 

2 روشهای ساخت نقاب

 1-1-2 ساخت نقاب توسط چاپ لیزری (LBW)

روش چاپ الگو توسط پرتو لیزری LBW   روش انعطاف پذیر وتوانمندی در تولید الگو است. یادآوری می شود که روش نامبرده متفاوت از چاپگرهای لیزری است که طرح الکترونیکی را توسط جوهر برروی کاغذ ایجاد می کند .برای ساخت نقاب توسط چاپ لیزری باید شدت پرتو لیزر تغییر کند . برای تغییرشدت پرتولیزر ازمدوله کننده های اکوستواپتیکی استفاده میگردد وبرای تغییر مکان بستره در امتداد محور  x و y  از تداخل سنج مایکلسون استفاده  می کنند که دقت جابه جایی پرتو بر روی بستره از مرتبه   λ/4 طول موج چشمه موجود در تداخل سنج می باشد . نمایی از این دستگاه درشکل زیر آمده است.

ساخت نقاب توسط چاپ لیزری

اندازه پرتو لیزر بوسیله عدسی شیئی کانونی کننده پرتو و نوع لیزرتابشی تعیین می گردد و اگر عدسی شیئی ابیراهی هندسی نداشته باشد اندازه کوچکترین لکه ایجاد شده در کانون توسط ویژگی پراش تعیین می شود. مثلا برای دهانه بند دایروی  d = 1.22 λf/D

f   فاصله کانونی عدسی است ،D قطر عدسی شیئ است، λ طول موج فرودی است.و d قطر لکه ایجاد شده است. بعنوان مثال در یک چاپگر پرتو لیزری نوعی (LBW) که عدسی غیرکرویی با f/1   ولیزر He-cd دارد، قطر لکه پرتو لیزر حدود  0/7 μm می باشد .

2-1-2 ساخت نقاب توسط پرتو الکترونی  (EBPG)

در این روش الگوی طراحی شده توسط پرتو الکترونی بر روی نقاب چاپ می گردد. پرتوالکترونی توسط میدانهای الکترومغناطسی کانونی می شود. کوچکترین لکه ای که توسط کانونی سازی بدست می آید همان دقت پرتوالکترونی است که همانند موج اپتیکی توسط ویژگی پراش  محدود می شود. اندازه کوچکترین لکه بدست آمده در دستگاههای  EBPG حدود .125  میکرومتر می باشد. در این دستگاه نیز مانند روش LBW برای تغییر مکان بستره در امتداد x , y از تداخل سنج مایکلسون استفاده می گردد. با توجه به دقت سامانه کانونی کننده و سامانه جابه جا کننده ، واضح است که دقت بسیارعالی ا یجاد شده توسط پرتو الکترونی توسط سامانه جابه جا کننده خنثی می شود. عامل محدود کننده د یگر در ساخت نقاب توسط EBPG ساختار شیمی فیزیک، ماده نور مقاوم م یباشد که قابلیت ساخت با دقت بیشتر از 0.2 میکرومتر ندارد.

یکی از خطاهای ا یجاد شده دراین روش،انحراف باریکه الکترونی فرودی دراثر باردار شدن سطح است . برای اینکه ازباردارشدن سطح جلوگیری شود، لایه رسانا یی را در زیرماده نور مقاوم لایه نشانی می کنند و توسط آن جریان ایجاد شده را به بیرون منتقل می کنند. در ساخت نقاب با سطوح خاکستری با ید شدت فرودی برنقاب را تغییرداد . برای تغییرشدت تابش فرودی، مدت زمان تابش پرتو برسطح راتغییر می دهند و با کم وزیاد کردن زمان تابش تغییرات شدت را مدوله می کنند . نمایی ازاین دستگاه در شکل زیر آمده است .

ساخت نقاب توسط پرتو الکترونی برروی PMMA

 

ادامه در پایین


کلمات کلیدی:
فناوری میکرولیتوگرافی و روش های ساخت و تولید قطعه های اپتیکی پراشی 2
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٦  

 ۲- انتقال نقاب بر ماده نور مقاوم

در انتقال نقاب بر رو ی ماده نور مقاوم از ابزار مخصوصی استفاده می شود. ابزار مورد نظر، الگوی ایجاد شده بر ماده نور مقاوم لایه نشانی شده را بر بستره منتقل می کنند. فرآیند انتقال به وسیله تابش نورuv   صورت می پذیرد.ابزار انتقال به دو دسته مختلف طبقه بندی می شوندهم خط کننده نقاب وروش .stepper

روش هم خط کننده نقاب خود نیز به دو دسته چاپ تماسی وچاپ برافکنشی تقسیم می گردد . معمولاً در ساخت قطعه های اپتیکی پراشی چند فازی از روش همخط کننده تماسی استفاده می کنند . یعنی دقیقاً همان الگوی بدست آمده از نقاب مستقیماً بر روی ماده نور مقاوم برگردان)کپی( می شود.

2-2 چاپ تماسی

روش چاپ تماسی یکی ازراحت ترین روش های لیتوگرافی به حساب می آید. در این روش نقاب در تماس کامل یا تقر یباً کامل با لایه نورمقاوم قرار می گیرد. وقتی به نقاب نور uv تابانده می شود نور

uv  از داخل نقاب عبور کرده و به لایه نازک لایه نشانی شده برخورد می کند . معمولاً درمیکرولیتو گرافی و لیتوگرافی از لامپ جیوه فشار قوی به عنوان منبع نورuv  استفاده میشود . طیف گسیلی لامپ جیوه شامل طول موجهای مختلفی می باشد (شکل زیر) از طرفی حساسیت ماده نور مقاوم نیز نسبت به طول موجهای مختلف تغییر می کند .بنابراین برای انتخاب طول موج مورد احتیاج از پالاینده اپتیکی باند گذر استفاده می گردد. بعد از انتخاب طول موج نور ساطع شده از لامپ موازی شده  بر ماده نور مقاوم اثرمی گذارد وچون همان تصویر ایجاد شده درنقاب بر ماده نورمقاوم برگردان می شود ، نگاشت باید 1:1 باشد. اما درواقع نگاشت کاملاً 1:1 اتفاق نمی افتد. چرا؟

علت این امر وجود عامل محدود کننده ای به نام پراش می باشد . پراش ناشی ازنقاب ، باعث ایجاد خطا در انتقال الگو بر لایه نازک می گردد.

شکل 3 : طیف گسیلی لامپ جیوه

فاصله بین نقاب و لایه نازک معمولاً زیاد نبوده و درحدود چند ده میکرون است بنابراین پراش حاصله، پراش فرنلی خواهد بود . برای مطالعه اثر خطای ناشی از پراش و روشن شدن مطلب،  نقابی با خطوط موازی (مانند توری پراشی دامنه ای (.وبا پهنای b  در نظر بگیرید.که s فاصله بین نقاب وبستره باشد. . الگوی انتقال یافته بر لایه نازک بصورت اغراق آمیز در شکل( 4) رسم شده است.

شکل 4 : طرح اغراق آمیز از الگوی منتقل شده بر بستره توسط نورuv در روش چاپ تماسی

دقت نظری محاسبه شده در میکرولیتوگرافی تماسی برای انتقال الگویی با خطوط موازی باعرض یکسان  برابر است با:

3-2 روشهای حکاکی بستره

بعد ازاینکه الگو ی طراحی شده بر روی نقاب به بستره منتقل شد باید طرح تولید شده را بر بستره ای با ویژگی های مکانیکی واپتیکی مورد نیاز حکاکی کرد) درعمل علاقمندیم که مقاومت مکانیکی قطعه بالا باشد و با تغییرحرارت تغییرزیادی در ساختار به وجود نیاید .( بدین منظور روشهای حکاکی مختلفی وجود دارد که آنها را به انواع حکاکی ترو حکاکی خشک طبقه بندی می کنند.

در حکاکی تر از اسید HF  برای حکاکی بستره کوارتزی یا شیشه ای استفاده می شود . دراین روش بستره شیشه ای لایه نشانی شده داخل اسید HF قرارمی گیرد. درطی فرایند، ماده نورمقاوم نیز توسط اسید خورده می شود، اما نرخ خوردگی ماده نورمقاوم از نرخ خوردگی بستره خیلی کمتر است. ساختار حکاکی شده با این روش کیفیت خوبی ندارد و نامرغوب می باشد .همچنین کنترل عمق حکاکی نیز بسیار سخت می باشد . با تمام کاستی های گفته شده، روش ارزانی برای تولید قطعه های اپتیکی پراشی به حساب می آید.

روش حکاکی خشک بهترین روش برای ساخت قطعه های اپتیکی پراشی چند ترازی و حتی باینری به حساب می آید. دراین روش ازپرتوها ی پرانرژی و موازی شده یون آرگون CAIBE یا چشمه پلاسما برای حکاکی بستره در یک چمبره خلاء استفاده می گردد . در فن RIBE و CAIBE از گازهای مکمل O2 OR CHF3  برای بازترکیب استفاده می کنند تا به فرآ یند حکاکی شتاب دهند . جدول( 1) گازهای مختلف مورد استفاده برای حکاکی روی بستره های متفاوت را نشان  می دهد. این روش نیز با تمام فواید و توانمندی هایش گران قیمت می باشد.

 

-2 تصعید مستقیم مواد ) سوزش مواد (

در لیتوگرافی توسط تصعید مستقیم مواد، الگوسازی، نقاب سازی و حکاکی بطورهمزمان صورت می گیرند و قادر است ساختار شبه آنالوگ تولید را تولید کند . در روش تصعید مواد بعلت یکی شدن سه مرحله مختلف لیتوگرافی، دیگر خطای هم خط سازی هنگام ساخت و خطا ی تولید نقاب وجود نخواهد داشت . بدین منظور چندین روش تصعید مستقیم وجود دارد که عبارتند از :

پرتوهای اتمی سریع 1. تصعید مستقیم توسط لیزر اگزایمر 2 و پرتو یونی کانونی شده 3. بعلت ویژگیها و توانمندیهای روش لیزری نسبت به دو روش دیگر تنها روش لیزری شرح داده می شود.

تصعید مواد توسط لیزر اگزایمر

حدود 30 سال از ساخت اولین لیزر اگزایمر می گذرد و امروزه کاربردهای فراوانی در زمینه ماشین کاری دقیق پیدا کرده است . ماشین کاری دقیق و بدون ایجاد گرما ) ماشین کار ی خنک(  از طول موج کوتاه لیزر اگزایمر ناشی می شود . همانطور که قبلاً توضیح داده شد، هرچه طول موج لیزر کوچک تر باشد لکه کوچکتری می تواند تولید کند. بنابراین به دقت نسبتاً بالایی دست خواهی یافت.

در این روش برای ساخت ترازهای مختلف با ارتفاع پله ها ی متفاوت با ید مقدار شدت فرودی تغییر داد که این کار به آسانی با تنظیم مدت زمان نوردهی انجام می گردد . از آنجا یی که برای تنظیم شدت مورد نیاز، زمان تابش تغییر داده می شود . می توان سطوح فازی بسیار زیادی را تولید کرد و درحقیقت به سطوح شبه آنالوگ نزدیک شد(به 256 پله فازی می توان دست یافت) .

چیدمان لیزر اگزایمر تصعید کننده ، خیلی به روش LBW شب یه است . فرق مهم بین این دو دستگاه در این است که در یکی نقاب تولید می شود اما در دیگری هنگام طراحی الگو بر روی بستره، در حقیقت ساختار نهایی مورد نظر برروی شیشه کنده کاری می شود.

فن آوری میکرولیتوگرافی در ساخت DOE

تا کنون به مرور روشهای مختلف و مرسوم در لیتوگرافی پرداختیم. اکنون روش های میکرولیتوگرافی تعمیم یافته برای ساخت قطعه های اپتیکی پراشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تداخل اپتیکی

در ا ین روش ابتدا لایه حساس به شدت نور که می تواند لایه نور مقاوم یا DCG  ( کرومات ژلاتین( باشد، لایه نشانی می شود . اگر از الگوهای تداخلی برای نوردهی به مواد نور مقاوم استفاده گردد، باید فرایند حکاکی نیز انجام شود . اما اگر از DCG استفاده گردد دیگر به مرحله حکاکی احتیاج نیست. روش مذکور به روش ساخت تمام نگار خیلی شبیه است. از این روش ( روشی که در آن از ماده نور مقاوم لایه نشانی شده بر بستره استفاده می گردد ( برا ی تولید توریهای SWS  استفاده می شود. در این روش برای نوردهی به لایه نور مقاوم از تداخل دو پرتو استفاده می شود و بعد ازاینکه فرآیند نوردهی صورت گرفت ماده را توسط محلول مخصوصی ظاهر می کنند )مرحله ظهور خیلی شبیه ظهور فیلم عکاسی است) در شکل ( 6) مراحل مختلف روش تداخل رسم شده است.

در فن آوری ارتباطات، روش دیگری را جایگزین روش تداخل کرده اند که به روش توریها ی براگی معروف است . توری براگی 1 یک نوع خاص از توری نیست بلکه روشی در ساخت توری است . در این روش، ابتدا یک توری فازی می سازند که بتواند فاز را مدوله کند . سپس سطح بستره )هسته تار نوری) را با موادی مانند GE   لایه نشانی می کنند . نقاب فازی ساخته شده را برروی بستره قرار داده و با منبع uv  نوردهی می کنند . بعلت اختلاف فازناشی از نقاب فازی، ضریب شکست سطح بستره تغییر می کند و سطحی با ضریب شکست متغیر ایجاد می گردد . نمایی از این روش درشکل( 7) رسم شده است.

 

نقاب خاکستری

نقاب گذاری با رنگ مایه خاکستری ( نقاب خاکستری ) ازروش نقاب های باینری هم خط شده مؤثرتر و مفیدتر است . نقاب ساخته شده در ا ین روش عوض دو حالت مات و شفاف (مانند نقاب باینری) می تواند حالتهای مختلفی از مات تا شفاف را دارا باشد . سطوح خاکستری تهیه شده با تغییر مقدار شدت فرودی بر روی ماده نور مقاوم ،ترازهای مختلف فازی را تولید می کنند. یعنی تنها با یک نقاب می توان قطعه های اپتیکی پراشی با ناهمواریها و سطوح متفاوت (چند ترازه ) تولید کرد که تنها یک مرحله کنده کاری را شامل شود . شکل ( 9) نما یی از نحوه عملکرد نقاب خاکستر ی را نشان می دهد.

در این شکل سطوح خاکستری توسط چاپگرهای لیزری رایج (که معمولاً درعکاسی ها استفاده می شود) برروی ورقه شفاف 1 چاپ می گردند. الگوی چاپ شده توسط روش پالایش فضا یی 2 یا توسط روشphoto reduction به ابعاد کوچکتر برای استفاده در میکرولیتوگرافی تبدیل می شود.

.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

پایان

 


کلمات کلیدی:
دانلود مقالات کنفرانس اپتیک وفتونیک ایران 1384 ( 3 )
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦  

دانلود مقالات کنفرانس اپتیک وفتونیک ایران 1384 ( 3 )

  

با عرض سلام به همه دانشجویان وعلاقه مندان مبحث اپتیک ولیزر.

و حالا سومین وآخرین  سری از مقالات ارائه شده در دوازدهمن کنفرانس فتونیک ایران را قرار داده ام .امیدوارم آنها را دانلود کرده واز آنها نهایت استفاده را ببرید.

 

ویژگی های ساختاری و کوانتوم اپتیکی حالت های همدوس بر روی سطوح غیر تخت:رهیافت حالت های همدوس غیر خطی

بررسی و آنالیز اثر بازتاب نوری خارجی در پایداری لیزر نیمرسانای QWS-DFB

بررسی و آنالیز تاثیر ساختار غیر یکنواخت توری بر رفتار فرکانسی لیزرهای QWS-DFB

محاسبه ی بهره و جذب در لیزهای کوانتومی آبشاریGaAs/AlXGa1-XAs با استفاده از تابع گرین غیر تعادلی

دوران نقشینه های نوری میکرومشدد نیمه هادی در حالت میدان دور

بررسی قابلیت LIPS در تعیین میزان خوردگی فلزات

بررسی دقت روش کیرشوف با تعیین مورفولوژی سطوح ناهموار شیشه ای

طیف سنجی دورنگی دایروی مغناطیسی درتتراپیریدینوپورفیرازینات کبالت

کاربرد لیزر فروسرخ میانه اختلاف فرکانس در بیناب نمایی غیر مخرب احتراق و ردیابی مواد منفجره در فاز بخار

بررسی میکرو پلاسمای حاصل از پالس لیزر روی سطح نمونه آلمینیوم در هوا

بکارگیری لیدار جذبی تفاضلی در آشکارسازی گاز هگزافلوئورید سولفور در پست های فشار قوی

ساختار مولکول متانول در ارتعاش اورتون از طریق بررسی شدت خطوط طیفی

اطمینان سازی داده های غلظت گازهای SO2,NO2,O3 سامانه طیف نگار جذبی تفاضلی با داده های تحلیل گر گازی سیار

 

 :http://www.opsi.ir/maghalat84.htmمنبع


کلمات کلیدی:
دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سال 1380 توسط
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦  

دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سال 1380 توسط محققین ایرانی در کنفرانس ها وهمایشهای داخلی وخارجی

 

تجزیه و تحلیل نویز شدت و فاز در لیزر نیمه‌هادی دو مد

 

ع. ظریفکار، م. ک. مروج فرشی، و. احمدی،
نهمین کنفرانس مهندسی برق ایرا
ن(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (13-1) 36،1380
.
[چکیده] [متن کامل مقاله

 

 

شبیه‌سازی انتشار سولیتونها در فیبر نوری با استفاده از روش انتشار پرتو

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (8-1) 44،1380
.
[چکیده] [متن کامل مقاله

 

روش جدید بایاس ژیروسکوپ فیبر نوری تداخلی (I-FOG)

 

ن. گرانپایه، ن. معتمدی آذری، ع. ا. داودآبادی فراهانی، و. حبیبی،
نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (8-1) 45،1380
.
[چکیده] [متن کامل مقاله

 

شبیه‌سازی اثر غیر خطی مدولاسیون خودفازی در انتشار تپ‌های باریک نوری در ناحیه پاشندگی غیرعادی تار نوری با استفاده از روش تجزیه گام فوریه

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس فتونیک ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
صص. 43-40، 1380.
[چکیده] [
متن کامل مقاله]

 

طراحی و امکان‌سنجی ساخت مدولاتور موجبری الکترواپتیک ماخ-زندر

 

ح. طهرانچی، ن. باقلانی، ف. ثقفی، ن. گرانپایه، 
فصل پنجم کتاب نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده، جلد دوم، بخش فنی-مهندسی، ص 74-57. اتتشارات پژوهه، ISBN: 964-92447-8-6، دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری، 1380.
[
چکیده] [متن کامل مقاله]

 

تولید سولیتون‌های فمتوثانیه‌ای در فیبر نوری

 

ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
فصل چهاردهم کتاب نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده، جلد دوم، بخش فنی-مهندسی، صص 195-183. اتتشارات پژوهه، ISBN: 964-92447-8-6، دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری،1380.
[
چکیده] [متن کامل مقاله

 

Simulation of Propagation of Ultrashort Pulses by the Effects of SPM and GVD in Anomalous Dispersion Regime of Optical Fibers Using BPM

,A. H. Tehranchi and N. Granpayeh
.Saratov Fall Meeting (SFM’01), SPIE tracking number 4706-15, Saratov, Russia
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

Simulation of Nonlinear Effect of Self Phase Modulation on Propagation of Ultrashort Pulses in Anomalous Dispersion Regime of Lossy Fiber Optics Using FFTBPM

,A. H. Tehranchi and N.Granpayeh
.OPTICS 2001, St. Petersburg, Russia,2001
http://optics.sgu.ru/SFM/2001/internet/tehranchi

 

Simulation of Ultra-short Soliton-like Pulse Generation in Lossy Nonlinear Dispersive Optical Fibers Using the Beam Propagation Method

A. H. Tehranchi and N. Granpayeh 
Proc. of International Conference on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO 2001), pp. 42-49, Minsk, Belarus,2001
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

Simulation and Optimization of Generation of Ultra-short Soliton-like Pulses in Lossy Nonlinear Optical Fibers Using the Beam Propagation Method

A. H. Tehranchi and N.Granpayeh
The International Symposium on Optical Science and Technology, SPIE's 46th Annual Meeting, SPIE tracking number 4462-16, San Diego, California, USA, 2001
( To be published )
http://www.spie.org/Conferences/Programs/01/am/confs/4462.html
[Abstract] [PDF Full-Text]

 

Stimulated Raman Scattering in Erbium Doped Fiber Amplifiers

H. Aghababaean and N. Granpayeh
Proc. Australian Conf. Optics, Lasers and Spectroscopy (ACOLS 2001), Brisbane, Australia, December  2001
[Abstract] [PDF Full-Text]

 

Design of a Simulator for Optimizing a Gain Flattening of EDFAs

H. Aghababaean and N. Granpayeh
SPIE’s OPTO-Southwest meeting Tuscan, Arizona, USA, September 2001
[Abstract] [
PDF Full-Text]

 

Gain Improvement in Erbium Doped Fiber Amplifiers

H. Aghababaean and N. Granpayeh
Proc.Second Int. Conf. Young Scientists, Specialists and Engineers, OPTICS 2001, St. Petersburg, Russia, October 2001
[Abstract] [
PDF Full-Text]

 

A Review on the Optical Variable Attenuator

M. F. Baroughi, Kh. Bayat, and N. Granpayeh
International Symposium on Telecommunications (IST2001), ITRC, Tehran, Iran, September 1-3, 2001
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

(A New Biasing Scheme for Interferometric Fiber Optic Gyroscope(I-FOG

N. Granpayeh, M. Motamedi, A. A. D. Farahani, and V. Habibi
Proc. 9th Iranian Conf. Elec. Eng. (ICEE ‘01), Power & Water Institute of Technol., Tehran, Iran, Vol. III, pp. 45.1-45.8, May 8-16, 2001
[Abstract] [PDF Full-Text]

 

Design and Analysis of a Broadband Wavelength Polarization Independent Ti: LiNbO3 Directional Coupler

K. Bayat, M. K. Moravvej-Farshi, V. Ahmadi, M. Zolfaghari, and M. F. Baroughi
International Symposium on Telecommunications (IST2001), ITRC, Tehran, Iran, September 1-3, 2001
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

Applications of Fresnel diffraction from phase objects

  , S. M. R. Sadat Hosseini, M.T.Tavassoly and A.Darudi
Present in SPIE Conference 4399 “ Optical Measurement Systems for Industrial InspectionII : Applications in Production Engineering ”,18-22 June 2001, Munich ,Germany
[
Abstract]  [PDF Full-Text]

 

A Model to Obtain an Optimized Erbium Density Profile in EDFA

,A. Hassani, E. Arzi, and F.E. Seraji
.CLEO/Pacific Rim, , Chiba, Japan, July 15- 19, 2001

[Abstract] [
PDF Full-Text]

 

Bandwidth Expansion in Erbium Doped Fiber Amplifiers by Utilizing the Stimulated Raman Scattering

 

H. Aghababaean and N. Granpayeh,
Saratov Fall Meeting
(SFM2001),Proc. SPIE, Vol. 4706, Saratov, Russia, Oct. 2001.
[
Abstract] [PDF Full Text]

 

Simulation and Optimization of Generation of Ultra-short Soliton-like Pulse in Lossy Nonlinear Optical Fibers Using the Beam Propagation Method

,A. H. Tehranchi and N. Granpayeh
.International Symposium on Telecommunications (IST2001), ITRC, Tehran, Iran, Sept. 1-3, 2001
[Abstract] [PDF Full-Text

 

منبع


کلمات کلیدی:
دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سالهای قبل از
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٦  

دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سالهای قبل از سال 1380 توسط محققین ایرانی در کنفرانس ها وهمایشهای داخلی وخارجی

 

اندازه‌گیری ضخامت تیغه و لایه با استفاده از پراش فرنل

 

س. م. ر. سادات حسینی و م. ت. توسلی،
کنفرانس فیزیک ایران، شاهرود، شهریور 79 .

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

تجزیه و تحلیل نویز شدت در لیزر نیمه‌هادی تک‌مد

 

م. ک. مروج فرشی، ع. ظریفکار، و. احمدی،
هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران( 
(ICEE2000 ، دانشگاه صنعتی اصفهان، صص. 35-42،
1379.
[
چکیده] [متن کامل مقاله]

 

بررسی اثرات مدولاسیون خودفازی و فاز متقابل در تار نوری

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،صص. 323-316، 1378
.
[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

بررسی و بهینه‌سازی اتصال دیود لیزری و فیبر نوری

 

ن. گرانپایه، ف. شاهوردی،

ششمین کنفرانس مهندسی برق)، دانشگاه خواجه نصیر ، صص. 85-90، اردیبهشت 1377.

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

بررسی کارایی توزیع بهینة اربیم برای بالا بردن بهرة تقویت فیبرهای اربیمی با ساختار موجبری DSF و SMF

 

ع. حسنی، ع. ارضی، ف. ا. سراجی،

کنفرانس فوتونیک، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

 

تولید رشته پالسهای باریک نوری با استفاده از ناپایداری مدولاسیونی القایی در تار نـوری

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
مجـموعه مقـالات الکتـرونیک و کامپیوتر هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران(ICEE2000)، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص. 82-75،
1379.
[چکیده] [
متن کامل مقاله]

 

نمایش وضعیت و کنترل پایانه زمینی ماهواره ای SCPC توسط کامپیوتر

 

م. حکاک، ع. ظریفکار و ا. کبیر،

چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 1996)، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1375.

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

پردازش و درک صحبت برای کلمات محدود

 

ابراهیم مرتاضی،
اولین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایران، ISCEE 1998 تهران، ایران، صفحات 6.25-6.52، آبان ماه 1377.
[
چکیده] [متن کامل مقاله]

 

طرح جدید برای ارسال اطلاعات کمکی در سیستم های نوری

 

س. ر. احسانی، 
پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه صنعتی شریف ۱۹-۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۶
[چکیده] [
متن کامل مقاله]

 

Effect of dopants distribution on the gain of erbium doped fiber amplifiers

,N. Granpayeh and H. Aghababaean
Proc. 8th Iranian Conf. Elect. Eng. (ICEE ‘00), Isfahan Uni. Technol., Isfahan, Iran, Vol. I, pp. 97-102, May 17-19, 2000
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

Study and optimization of coupling of laser diode light to optical fiber

,N. Granpayeh and F. Shahverdi
Proc. 6th Iranian Conf. Elect. Eng. (ICEE ‘98), K. N. Toosi Uni. Technol, Tehran, Iran, Vol.II, pp. 85-90, May 12-14, 1998
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

VSAT monitoring and control via computer

 

M. Hakkak, A. Zarifkar and E.Kabir ,
4th Iranian Conference Engineering (ICEE-96), Tehran University, Tehran, May 1996. (In Persian)
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

Optimization of ER-Density Profile for Efficient Pumping and High Signal Gain in ER-Doped Fiber Amplifier

,E. Arzi, A. Hassani, and F. E. Seraji
Annual Iranian Physics Conference, Shahrood University, Shahrood, Iran,August 29-31,  2000
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

Gain Comparison of the Optimized Erbium Profile in ER-Doped SMF and DSF Amplifiers

,A. Hassani, E. Arzi, and F.E. Seraji
Photonic Conference, 5-7 September 2000, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

منبع


کلمات کلیدی:
FREE E-BOOK DOWNLOAD
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦  

FREE E-BOOK DOWNLOAD

باز هم سلام

بازهم لینک دانلود رایگان یک کتاب تخصصی دیگر را آماده کرده ام.کتاب را دانلود کنید واز آن بهره مند شوید.

و این سری کتاب   Nanostructure control of materials از انتشارات CRC Press  منتشر سال 2006 اماده است برای دانلود.

کنترل ساختار نانو مواد             Nanostructure control of materials

 

حجم کتاب : 8.2 MG

تعداد صفحات کتاب : 372 PAGE

 

لینک دانلود 1

لینک دانلود 2                    


کلمات کلیدی:
سنسورهای تشخیص رنگ
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٦  

این هم سری سوم و چهارم وآخر از مقاله سنسورهای تشخیص رنگ .

.لطفا سوالات ومباحث خود را از طریق ایمیل یا قسمت نظرات مطرح کرده تا در حد بضاعتم به آن بپردازم.

لطفا رسم امانتداری را رعایت کنید.ودر صورت استفاده ا این مقاله مکلیه مقالات این وبلاک، حتما نام نویسنده وسایر مشخصات منبع ان ذکر کنید.

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عنوان مقاله : سنسورهای تشخیص رنگ

استاد راهنما: مهندس آذردخت مظاهری

ارائه دهنده: میثم پریشانی

تابستان 1385

بینایی رنگ

چون رنگها ادراکی هستند که توسط طول موج‌های مخصوص تشعشعات الکترومغناطیس در چشم تولید می‌گردند، بنابراین پدیده‌ها و تئوری‌های بینایی رنگ باید در نظر گرفته شوند. پیچیده بودن بینایی رنگ دلیل ÷اصلی دشواری درک کامل پدیده رنگ بوده و چندین فرآیند این پدیده در انتظار یک تعریف و تشریح دقیق می‌باشند.

عضو بینایی انسان که چشم نام دارد، قادر به دریافت حداقل سه خاصیت نور می‌باشد:

1) مسیر یا جهتی که نور از آن منتشر شده است و توسط این خاصیت می‌توان شکل یا فرم، اندازه و بافت را تشخیص داد.

2) مقدار یا شدت نور که به درک تباین بین شیئی و محیط اطرافش منتهی می‌گردد.

3) کیفیت یا طول موج نور که توسط آن توانایی تشخیص رنگ امکان‌پذیر می‌شود.

شکل زیرنمایانگر سطح مقطع یک چشم از جلو به عقب بوده و در آن اجزائ اصلی تشریح گردیده‌اند. قسمت رنگی چشم، یعنی عنبیه (IRIS) حلقه‌ای شکل بوده و به طور غیر ارادی با تاریکی یا روشنایی منبع نوری به ترتیب منبسط یا منقبض می‌گردد تا قسمتهای بیشتر یا کمتری از عدسی درونی (INNER LENS) را که مردمک (PUPIL) نام دارد پدیدار سازد. باید ذکر گردد که قسمت پشت عنبیه سیاه می‌باشد. در عنبیه یک فرد چشم آبی مقدار ماده رنگی موجود بسیار کم بوده و دلیل رنگ چشم او قسمتی به دلیل نمایان شدن سیاه از درون و قسمت دیگر به خاطر انتشار نور در عنبیه می‌باشد. هر چه تشکیل مقدار مواد رنگی در عنبیه بیشتر باشد به ترتیب رنگ چشم به میشی، قهوه‌ای، و یا سیاه متمایل می‌گردد.

 

نمایی از چشم انسان

مناطقی در جلو و پشت عدسی وجود دارند که از مواد واسطی که به ترتیب اصطلاحاً خلط‌های زلالیه و زجاجیه (AQUEOUS AND VITRIOUS HUMOURS) نامیده می‌شوند، تشکیل شده‌اند.

پرده شبکیه چشم (RETINA) حاوی پذیرنده‌های نوری (LIGHT RECEPTORS) یعنی عصبهای میله‌ای (RODS) و مخروطی (CONES) بوده و مکانی است که تصویر نوری توسط عدسی روی آن متمرکز می‌گردد. این پرده دارای یک ساختمان لایه‌ای پیچیدة ظریف متشکل از الیاف عصبی بوده که پذیرنده‌های نوری را به عصب بینایی (OPTIC NERVE) و مغز متصل می‌کند. در مشیمیه (CHOROID) یعنی یک غشاء آوندی درست پشت پرده شبکیه چشم معمولاً ماده‌ای سیاه رنگ به نام اپی‌تلیوم (EPITHELIUM) وجود دارد که نور ناخواسته را جذب کرده و بدین وسیله از اثر خیرگی (GLARE) جلوگیری می‌کند. همانطور در شکل (2-4) نشان داده شده است ، ترکیب و تراکم مخروطها در یک تورفتگی که لکه زرد یا فوویا (FOVIA) نام دارد باعث می‌گردد که این منطقه کوچک مرکزی از لحاظ بصری دارای تیزبینی و تشخیص رنگ حاد گردد، زیرا که فوویا مستقیماً در خط دید در پشت عدسی قرار دارد.

قسمتی از چشم که مستقیماً با بینایی رنگ در ارتباط می‌باشد پردة شبکیه چشم نام دارد و در واقع غشاء نازک و شفافی از بافت‌های عصبی است که دیوار داخلی تخم چشم را پوشش داده و در اینجاست که تبدیل انرژی نوری به انرژی عصبی صورت می‌گیرد و باعث تولید محرکهای آنی به مغز گشته و در نتیجه احساس بینایی را تولید می‌کند. پردة شبکیه چشم متشکل است از ترکیب پیچیده‌ای از لایه‌های سلولهای عصبی و الیاف عصبی به هم متصـل، و در لایة نهایی سلولهای عصبی وجــود دارند که به اجسام میله‌ای باریک یا کمی مخروطی شکل منتهی می‌گردند که این اجسام در حقیقت دریافت‌کننده‌های نوری می‌باشند. باید در نظر داشت که میله‌ها و مخروطها در طرفی از پرده شبکیه قرار دارند که از نور دور می‌باشند به طوری که برای دسترسی به آنها نور بایستی از داخل لایه‌های عصبی دیگر گذر کند. در واقع پردة شبکیه بسیار نازک و نسبتاً شفاف بوده و در نتیجه نور تقریباً بدون تغییر به پشت آن می‌رسد.

عموماً اعتقاد بر این است که اولین واکنش در پرده شبکیه چشم یک طبیعت فتو-شیمیایی دارد، بدین معنی که در میله‌ها و مخروطها موادی وجود دارند که توسط نور تجزیه گردیده (سفید می‌شوند)، و این محصولات تجزیه باعث شروع یک سلسله علائم الکتریکی به شکل محرکهای آنی عصبی شده که توسط الیاف و عصب بینایی به مغز منتقل می‌گردند. این نظریه توسط استخراج یک ماده ارغوانی- رنگ از میلهء‌ها که نور- حساس بوده و "ارغوانی بصری" نام داشته و اسم شیمیایی آن رودوپسین (RHODOPSIN) می‌باشد،  تقویت و تأیید می‌گردد. این مادة شیمیایی نور حساس که در میله‌ها و مخروطها وجود دارد به طور مداوم دوباره تولید می‌گردد تا جانشین آنچه از بین رفته گردد و بدین وسیله حساسیت چشم ابقاء می‌شود. در این، عمل فتوشیمیایی فرض بر این است که در هر مقطع زمانی مقدار محصولات تجزیه موجود در پردة شبکیه چشم با شدت نور تابیده شده رابطه مستقیم دارد. اگر سطح روشنایی زیاد باشد، مثلاً در نور خورشید، تجزیه به نحو بسیار فعال صورت گرفته و علیرغم در حال جریان بودن فرآیند سنتز در تمام مدت مقادیر زیادی از محصولات تجزیه شده در پرده شبکیه چشم جمع می‌گردند. در نتیجه زمانی که ما از روشنایی زیاد به یک اطاق تاریک می‌رویم مدت زمانی لازم است تا چشم به سطح روشنایی کمتر عادت کند زیرا این مدت برای دوباره تشکیل هر چه بیشتر از این مواد نور- حساس لازم بوده تا توانایی از عهدة روشنایی کمتر برآمدن به چشم باز گردد.

 فوویا حساس‌ترین منطقة پردة شبکیه چشم بوده و بهترین تیزبینی یعنی درک جزئیات ظریف و دقیق را به دارا می باشد. بالاترین غلظت مخروطهای موجود در این منطقه در حدود 100000 تخمین زده شده‌اند. خارج از این منطقة مرکزی فوویا همانطور که در شکل (2-4) نشان داده شده است مخروطها با میله‌ها آمیخته گردیده و نسبت میله‌ها و مخروطها با دور شدن از فوویا افزایش یافته تا در نهایت در گوشة پردة شبکیه فقط سلولهای میله‌ای وجود دارند. در پردة شبکیه چشم کلاً تعداد 100 میلیون سلول میله‌ای و 5 میلیون سلول مخروطی تخمین زده شده است که البته به صورت یک مجموعه عمل می‌کنند.

در مکانی که پـردة شبکیه چشـم برای خـروجی الیاف عصب بینایی قطع گشته است هیچ نـوع میله یا مخـروط نور پذیرنده وجود ندارد و بنابراین این یک نقطه کور (BLIND SPOT) می‌باشد. لیکن معمولاً ما از وجود این نقطه کور آگاه نیستیم زیرا چشم به طور مداوم در حال حرکت بوده و در نتیجه نور از هر قسمتی از یک شیئی به طور پیوسته و متوالی بر روی این نقطه نمی‌تابد.

وظیفة میله‌ها و مخروطها کاملاً متفاوت است. میله‌ها دریافت‌کننده‌های نوری برای بینایی نور کم شدت می‌باشند، یعنی آنها به نور کم شدت حساس بوده و لیکن نه فقط تصویر واضحی به دست نمی‌دهند بلکه نسبت به رنگ نیز حساس نمی‌باشند. چنین ثابت شده است که بینایی غیر رنگی که در سطوح روشنایی بسیار کم مثلاً مهتاب کم نور حاصل می‌گردد مستقیماً به سفید شدن ارغوانی بصری موجود در میله‌ها بستگی دارد. با اینکه مخروطها فقط در مواقعی که نور خوب است یعنی در شدتهای متوسط یا زیاد عمل می‌کنند، لیکن آنها اعضای مربوطه برای بینایی دقیق و بخصوص بینایی رنگ می‌باشند. در شب یا نور کم، مخروطها عمل نمی‌کنند زیرا نه فقط حساسیت کمترین نسبت به نور دارند بلکه تعدادشان نیز در سطح پرده شبکیه کمتر است و بنابراین فقط میله‌ها به تنهایی تصویر ناپیدایی را ثبت می‌کنند به نحوی که همه چیز به صورت تار و تک- رنگ مشاهده می‌گردد. در صورتی که در شرایط نمایانی خوب، یعنی نور درخشان چنین به نظر می‌رسد که میله‌ها اکثر فعالیت نوری خود را از دست می‌دهند شاید به خاطر اینکه ارغوانی بصری تقریباً کلاً سفید شده و بنابراین در بینایی، عموماً مخروطها رل مهمتری را بازی می‌کند. بین این دو حالت منتهی درجه، حد وسطی وجود دارد که در آن میله‌ها و مخروطها همزمان عمل می‌کنند.

نحوة تعیین متمایز شمردن یک رنگ از دیگری توسط مخروطهای رنگ- حساس بسیار دشوار بوده و موضوع تحقیقات بسیاری است. درست از زمانی که توماس یانگ (THOMAS YOUNG) تئوری سه- رنگی بینایی را در اوایل قرن نوزدهم پیشنهاد کرد چنین در نظر گرفته شده است که چشم حداقل حاوی سه پذیرنده مختلف رنگ می‌باشد. با اینکه هنوز هم این مطلب نامعلوم است لیکن امروزه مدارک معقولی در دست می‌باشد که وجود سه نوع مواد نور- حساس در مخروطها را تأیید می‌کند. یکی از این مواد اساساً نور قرمز، دیگر اساساً نور سبز و سومی اساساً نور آبی را جذب می‌کنند و مانند ارغوانی بصری در میله‌ها، این مواد نیز توسط نور مربوطه تجزیه یا سفید گردیده و علائم مربوطه را تولید می‌سازند که به مغز فرستاده شده و بنابراین باعث بینایی رنگ می‌گردند. بینایی رنگهایی به غیر از قرمز، سبز و آبی توسط ترکیب درجات مختلف سفید شدن مواد این سه پذیرنده حاصل می‌گردد. لیکن الیاف عصبی پردة شبکیه به شکلی پیچیده به یکدیگر متصل می‌باشند و بنابراین بعید به نظر می‌رسد که اطلاعات رنگی که به مغز فرستاده می‌شود فقط سه علامت را که با جذب نور توسط سه پذیرنده رابطه مستقیم داشته باشد شامل گردد. با این حال بینایی رنگ در مراحل اولیه بستگی به چنین جذبهای نوری در قسمتهای قرمز، سبز، و آبی طیف داشته و این احتمال توسط موفقیت روشهای مدرن دوباره تولید رنگ که بر اساس این تئوری استوار می‌باشند زیادتر گردیده است.

مدار کاربردی

همانطور که اشاره شد خروجی سنسور به صورت جریان می باشد. برای افزایش دامنه این خروجی از یک مبدل جریان به ولتاﮊ استفاده می کنیم. این تبدیل را به همراه تقویت ولتاﮊ می توان توسط یک OP-AMP که به صورت غیر تفاضلی بسته می شود انجام داد.

V(t) = R20Iin

Vout = ((Rf / R1) + 1) * V(t)                  Vout = R2 ((Rf / R1) + 1) 0 Iin

 

 

مدار مبدل جریان به ولتاژ

چون هیچ جریانی وارد op-amp نمی شود پس تمام جریان از مقاومت R2 میگذرد و چون جریان سنسور نباید از چند Pa بیشتر باشد پس مقاومت R2 باید به اندازه کافی بزرگ باشد.( در حد چند مگا اهم ) مقدار Rf و R1 را جهت تقویت طوری انتخاب می کنیم که برای ماکزیمیم مقدار ورودی V(-) ماکزیمیم خروجی یعنی در حدود v5 برای راه اندازی ADC  ها داشته باشیم. این تقویت ولتاﮊ جهت توسعه دادن خروجی سنسور و دقت بیشتر در تشخیص رنگ می باشد، تا دقیق تر عمل کند.

برای پردازش کامپیوتری باید ولتاﮊ های خروجی OP-AMP به کدهای دیجیتالی تبدیل شوند این عملیات توسط ADC انجام می شود. بلوکADC مورد استفاده باید دارای سه گیت ورودی آناوگ باشد تا بتواند خروجیها را به صورت سریال تحویل دهد. این بلوک را می توان توسط یک آی سی مبدل آنالوگ به دیجیتال سه ورودی و یک خروجی سریال یا سه عدد آی سی مبدل ADC و یک میکروکنترلر که وظیفه تبدیل آنالوگ به سریال بر عهده دارد، انجام داد. روش دوم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر می باشد.

عملیات پردازش روی سیگنال جهت استفاده در کامپیوتر

ADC  ها خروجی مسطح ولتاﮊ تقویت شده توسطواحد تقویت کنندگی که مبین سطح رنگ مورد نظر می باشد را به صورت کدهای 8 بیتی با سطح ولتاﮊ صفر  به عنوان صفر منطقی و پنج به عنوان یک منطقی تولید کرده و به صورت موازی در خروجی خود تحویل می دهند. چون این کدها باید جهت پروسس نهایی وارد کامپیوتر شوند ، لذا از یک واحد جهت تبدیل کدها از موازی به سریال استفاده می شود. این واحد می تواند جزو همان ADC باشد یا اینکه می توان از یک میکروکنترلر جهت کنترل بهتر و نیز نمونه گیری های بیشتر استفاده کرد.

لازم به ذکر است که بغیر از عملیات تبدیل موازی به سریال ، میکروکنترلر عملیات دیگری نیز جهت سنکرون شدن با کامپیوتر ، نمونه گیری از کدها و تولید میانگین منطقی جهت استفاده و کنترل کلی پروسه انجام می دهد.

حال کدها آماده ارسال به کامپیوتر از طریق پورت سریال می باشد، ولی مشکلی که دیده می شود تفاوت سطح منطقی مدار طراحی شده با پورت سریال کامپیوتر می باشد. این اصلاحیه توسط آی سی 232 RS  انجام می شود که سطح ولتاﮊ صفر و پنج ولت را که نماینگر صفر و یک منطقی می باشد را به (10+) و (10-) ولت با منطق سریال تبدیل می کند . کدهای مورد نظر جهت پروسس نهایی و به اصطلاح تشخیص رنگ از طریق پورت سریال وارد کامپیوتر می شود.

در کامپیوتر می توان توسط نرم افزار کدهای مردنظر را که به صورت سریال BIT  8 × 3 می باشد و هر بایت نماینگر یک رنگ می باشد را شناسایی نمود و از ترکیب آنها رنگ اصلی حس شده توسط سنسور را بازسازی نمود .اساس تشکیل تصویر نیز به همین صورت می باشد. یعنی برای هر پیکسل، رنگ موردنظر با مقدار روشنایی آن به نمایشگر ارسال شده و نمایشگر با کنار هم قرار دادن منطقی آنها ، تصویر را تولید می کند


کلمات کلیدی:
راهنمای نرم افزار OSLO
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦  

 

راهنمای نرم افزار OSLO

EDUCATION OSLO SOFTWARE 1 

آشنایی با oslo 

Oslo محیطی را برای طراحی سیستم های نوری فراهم میکند. وسیستمهای اپتیکی را میتوانند بهینه سازی وارزیابی کنند. Oslo این امکان را برای شما فراهم میکند که کارهای موثری را در مورد تحقیق جزییات سیستم اپتیکی در طول مراحل مختلف طراحی انجام دهید.کارoslo شبیه برنامه های windos است. کار با oslo سخت نیست وبا خواندن pdf این نرم افزار میتوانید اطلاعات ارزشمندی را بدست اورید.

 

پنجرهای oslo شامل:

 command line : که میتوانید داده رادر آن وارد کنید ویا فرمان را میتوان مستقیما توسط کلیک یک منو یا toolbar وارد کرد. فرمانها و روشهای گرافیکی داخلی از هم جدا نیستند خروجی  osloیک متن یا یک پنجره گرافیکی است. ویژگی منحصر به فرد oslo وجود 32 پنجره گرافیکی در پنجره چرخ لغزنده اش- تهیه callback های قراردادی یا تامین شده توسط کاربر – انجام ارزیابی عادی یا بهینه سازی کامل است .

پنجره اصلی

پنجره اصلی مرکز کنترل موضوعات برای اکثرکارهای oslo است.که شامل-title bar-menubar-toolbar  وکارهای زیاد دیگر. معمولا پنجره اصلی  به صورتmax  قرار داده می شود تا قرار دادن پنجرهای oslo امکان پذیر باشد.

Titlebar : نوار آبی بالا ی پنجره است.

Menubar: یک فهرست از آیتم های مهم وسیستم منوی oslo را نمایش می دهد وهرآیتم نیز شامل چندین انتخاب است.

اجزای منو بار

File:شامل فرمانهایی که lens را بازوsave می کند. دستیابی به lens یاdatabase های دیگروانجام print وطراحی کردن وتقدم برنامه ها وخروج از برنامه را می توان از طریق این منو انجام داد.

Lens: فرمانهایی که داخل اطلاعات سیستم ولنزها می شود وآنها را نمایش میدهد.وانها شامل دسترسی به اطلاعات گسترده ،oslo دادهای خروجی معمولی وطراحی لنزها می باشد.

Evaluate: ارزیابی کردن فرمان هایی که آنالیز یا محاسبه می کند.و نمایش اجرای سیستم مثل آنالیز ابیراهیها-ردیابی پرتو و انالیز تصویرو..

Optimize : بهینه ساختن-فرمانهایی که مقدمه سازی وانجام کارهای بهینه سازی را انجام می دهد.

Tolerance: تحمل

Source : منبع –فرمان های تعریف یا انالیز سیستم جا ری را بر عهده دارد

 Main toobarl :با اینکه oslo فقط یک منو بار دارد ولی دارای چندین toolbars است. ابزارهای مکمل بر طبق ناحیه کاربرد دسته بندی شده اند.(بهینه سازی-تولرانس-چشمهاوغیره) شبیه منوی اصلی ابزارها درتولبار اصلی .

اولین آیتم Main toobarl :  این دکمه همه ابزارهای oslo راقالب ریزی می کند وبه دوقسمت تقسیم شده است.

بخش بالایی پنجر stup commndsرانمایش می دهد در حالی که بخش پایینی ابزارهای مناسب مختلفی را برای پنجره نشان میدهد(ایتم های دیگری را در تول بار اصلی قرار میدهد)

Tilewindow: با زدن این ایتم پنجرها مرتب می شوند و در جای خود قرار میگیرند وآیتم های new graghics وswitchtext windows - و پنجرها text  و gw را می سازند.

آیتم  :ssright-click actions… به سرعت روی یک منو از ویرایش فرمانهایی که مربوط به انتخاب ردیف در spread sheet  جاری است انجام می شود.این ایتم همچنین زمانی که شما راست کلیک می کنید در       spreed sheetظاهر می شود.

پنجره ی گرافیکی(gw )

  پنجره گرافیکی oslo این کمک را به شما می کند که چگونه طراحی لنزها انجام می شود تا از بی نظمی اجتناب شود. oslo برای هر طراح گرافیکی نمی تواند یک پنجره ی جدید ایجاد کند.

در عرض یک طرح جدید که جایگزین پنجره گرافیکی جاری می شود (با یک ستاره مشخص می شود) با یک کلیک کردن در پنجره می توان آن را جاری کرد (ستاره دار می شود) فرمان tile window بهینه سازی طرحی از پنجره های شما توسط ایجاد الگوی tiling متفاوت است.

بسته به اینکه کدام پنجره فعال است (پنجره در حالتminimized) رانادیده می گیرد.

هنگامیکه oslo را باز میکنید یک gw بطور اتوماتیک باز میشود. که از روی اولین ایتم موجود در toolbars  , gwهای جدید باز می شودهمچنین گذاشتن نام دلخواه روی پنجرهای گرافیکی از set windows title  یا تیره کردن زمینه توسط گزینه invent back grouned  (برگشتگی زمینه) اجرا می شود.

Gw ها را میتوان بصورت پیوسته zoom  یا عکس ان را انجام داد. دو جور پنجره وجود داردوهردو پنجره نسبت به هم ظاهر تغییر پذیری دارند وبرای اکثر طرح ها استفاده می شوند وهنگامی که از پنجرها  برای     طراحی لنزها استفاده می شود و برای نمودار نقطه ای وغیره.

  هنگام افزایش تا 32 پنجره گرافیکی,oslo دو پنجره مخصوص دارد ‏‎‌- پنجره auto drow  یک طرح از لنزهای جاری را نشان می دهد .مشخص کردن نما که بطور جاری انتخاب شده در speard sheet  لنزها (محاسبات روی مقادیر عظیم لنزها) امکان پذیر است .

پنجره slider-weel  تا 32 لغزنده گرافیکی رادر بخشی از حافظه نگه می دارد وبه شما این اجازه میدهد که در حین نگاه کردن به نتایج آن پارامترهای لنزها را بسرعت تغییر دهید ( نتایج بلافاصله درgw نشان داده می شود)                                         

پنجره گرافیکی

همچنین پنجرهای گرافیکی oslo ثابت یا قابل update  هستند .توسط gw یاuw در titelbar  نشان داده می شود. پنجرهای قابل update درگسترش طراحی یک لنز خیلی مفید هستند .برای مثال شما میتوانید یک طرح را در یک پنجره گرافیکی قرار بدهید .اگراطلاعات یک لنز را عوض کنید طرح توسط خودش عوض نمی شود(با اینکه پنجره up dateable ) است.

شما میتوانید با راست کلید کردن در پنجره وانتخاب ایتم update window using current data  ویا(دبل کلید کردن در پنجره) تا پنجره update بازشود.

اگر شما روی صحفه چندین قابل update دارید می توانید همه انها را با استفاده از فرمان windows>>graphics>>all update  -update کنید.

پنجره جاری می تواند در فضای ذخیره سازی موقت توسط راست کلید کردن در پنجره وانتخاب ایتم copy to clipboard خروجی گرافیک در clipboardقرار شده ودر پنجرهای معینی با فرمت (meta fail )کپی شود.

می توان gw ها را با فرمان save as وبا فرمتهای (bmp)(hgl)(wmf)(bitmap fail)(meta fail) کپی کرد.

اگرچه به طور کلی فرمت meta fail برای اکثر خروجی های گرافیکی برتری دارد . برخی از طرح های مرکب حجم زیادی را می گیرند وبهتر است با فرمت bitmaps ذخیره بشوند. با افزایش طرح های گرافیکی سایه دار حتما باید با فرمت bitmaps ذخیره بشود.

راهایی برای zoom (  حد اکثر تا16x )   1.چرخ ماس 2.دراگ پنجره 3.  بالاctrl+ و پایینctrl+ است.

تیک سبز:

سبب می شودکه oslo اطلاعات موجود ووارد شده را بپذیرد وانجام بدهد. که با ok متناسب است. اگر اطلاعات وارده رایج در این قسمت command line)) وجود نداشت دکمه سبز سبب می شود کهoslo تغییرات را بپذیرد وsp-sh راببندد. که در صحفه کلید enter برای پذیرفتن اطلاعات وshift+enter کار بستن sp-sh را انجام میدهد.

دکمه قرمز(×):

معادل دکمه کنسل یا زدن shift+esc که پنجره بسته می شود.واطلاعات وارد شده را رد می کند این یک فرمان قابل برگشت که به تو اجازه می دهد تغییرات داده شده روی لنز را کنسل کنی. دریکsp-sh اگر فرمان(×) اجرا شود پیغام تاییدی می اید که در صورت تایید شدن اطلاعات پاک می شود .

توجه داشته باشید که جواب قانع کننده ای به سوالyes بدهید وقتی که می خواهید روی دکمه سبز بزنید.

Help button(?)

سیستم oslo help  را باز کنید .صحفه متفاوتی باز می شود که بستگی به حالت command-lineوsp-sh دارد. وقتی که com-lin خالی وsp-sh باز باشد دکمه help ازsestem کمکی به صحفه اصلی می رود اگر com-lin شامل نام فرمان باشد برای تعریف ان دستور دکمه کمکی باز می شود.

وقتی sp-sh باز باشد دکمه help  صحفه سیستم کمکی راکه  help اولی را برای sp-sh فراهم می کند را نشان می دهد.

History button

همانطور که ذکر شد ممکن است برای استفاده از osloازفرمانهاواسم هاوتعریفهای فرمانهای oslo را اجرا کنیم. Oslo سیستم کمکی online دارد.

یک راه مناسب برای یادگیری فرمانهای مناسب استفاده از history buffer  در پیوستگی با menu system است. شما می توانید یک فرمان دلخواه را اجرا کنید که در menu system استفاده شده است. سپس اطلاعاتی که قبلا در منوی help  اجرا شده است فراخوانی می شود.

در history buffer که می تواند از com-lin وارد شود, و بیشتر این فرمانها به دو شکل هستند که با هم برابرند . the short form  برای type اسانتر است ولی دریافت اطلاعات از منوی  the long form اسانتر است. اگر اجرای command_history_aliases  روشن باشد دستور short form نشان داده می شود ودر غیر این صورت long form  نشان داده می شود.

prompt line

  prompt line  شامل حالت یک برنامه رایج یا درخواست ورودی خاص صحفه کلید است .oslo شامل ابزار های ویژه ای است که اطلا عات ورودی لا زم برا ی prompt line را تولید می کند. این مکانی است که وقایع واطلاعات دران قرارداده می شودوقتی که sp-sh  فعال با شد عمل انتخاب کلید وارد برنامه می شودکه منعکس شده در دو بر نامه sp-sh وcommand line . وقتی  که com-lin توقع داشته باشد یک استدلالی را که بصورت یک ایتمی است از یک لیست ارزش های قابل دسترس لیست انتخاب pop-up ظاهر می شود که شامل تمام ارزشهای قابل دسترس است.

Massage area  

Massage area  شامل متنهای اطلاعاتی به صورت یک یا دو خطی از برنامه ها است . پیام error در یک جعبه (alert) یا گوش به زنگ ظاهر می شود.

 Massage area  همچنین برای اطلاعات خارج شده( دریافتی) استفاده می شود. همانند نتیجه ماشین حساب یا عمل های پوشه ای (file) فرمان ها درoslo اماده هستند برای استفاده راحت تر از این فرمانها  oslo از متغییرهای از پیش تعریف شده استفاده می کند.برای ارگومان های دستوری که همچنین پارامتر نامیده می شوند ممکن هستند. هر ارگومان باقی مانده برای یک منظوری بوجود امده است. بعلا وه oslo پارامتر های سوالی گزینه ای ویژه ای دارد.

تمام اطلاعات لنزها توسط نام موجودند.

(e.g.CV[2],TH[I],RN[1][1],IMS,AST etc)

بعلاوه oslo از اطلاعات ثبتی ذخیره شده نام می برد.

(A-Z,THE spreadsheet buffer,several,pre-definedarrays,standard math functions,and various other nameglobal variables).

 وقتی که یک عبارت عددی را در com-lin وtype می کنید.

Oslo متغییر نمادین را جایگزین می کند و عبارت را ارزشیابی می کند و نتیجه را به ما می دهد. بسیاری از فرمانها می توانند به صورت یک خط یگانه باشند ویا توسط (; ) از هم مجزا شوند.

در هر خط، 512 کاراکتر می توانید چاپ کنید وحلقه ها ودیگر ابزارهای کنترلی که درc  مجازند میتوانند استفاده شوند. همچنین دستورات می توانند در حالی که  یک سلول sp-sh نشان داده می شوند وارد بشوند.

Smart cell  به طور اتوماتیک اشکارمی کند و اطلاعات وارده در سلول های sp-sh  قرار داده می شود. در یک مورد خاص دستورات ممکن است در سلول های قانونی وارد نشود (غلط وارد شود) مثلا شما نمی توانید فرمان cv2.001 در سلول ردیف 3 وارد کنید. بعلاوه جاییکه یک سلول توقع دارد که اعداد را به صورت رشته ای وارد کند ممکن است لازم باشد در میان یک نقل قول"     " قرار بگیرد تا یک دستور تلقی نشود

مثال: اگر می خواهید از یک رشته paraxial-constant همانند یک lens-id استفاده کنید. بایستی ان را در نقل قول  وارد کنید تا paraxial-constant یک دستور تلقی نشود.

SPREAD SHEET WINDOWS

معمولا  تصور می شود که برای طراحی یک عدسی  (ZOOM LENS)  لازم است که ZOOM OPTIMIZATION داشته باشید اما معمولا این طرزفکر درست نیست درهر حالت وقتی اطلاعات بزرگ نمایی برای یک سیستم وارد می شود کلید های  arrow buttons بعد ازکلید بزرگ نمایی به شما اجازه می دهد که به سرعت از یک گزینه به گزینه دیگر بروید.

              ( فضای پیموده شده)Scrolled area 

زیر فضای ثابت چندین sp-sh یک Scrolled area وجود دارد که شامل ردیفهای مختلف است. هر ردیف یک کلید در سمت چپ دارد (اینکه فضای موجود احتیاج به پیموده شدن دارد یا نه, به تعداد ردیفهای تعریف شده وهمچنین به فضای باز عمودی sp-sh بستگی دارد) سطح sp-sh اطلاعات بارز ترین مثالsp-sh  های با فضای پیموده شده است. اما مثالهایی دیگری هم هست که همه مثل هم کار می کنند.  هر یک از انها فرمی از تنظیم کننده شی هستند.که شی در انها بوسیله دادهای موجود در ردیفها تعریف میشود

برای مثال در sp-sh اشیا سطوح عدسی هستند .sp-sh به شما اجازه می دهد که مشخصات اشیا را با انتخاب ردیف ها تغییر دهید.و سپس اقدامات تعریف شده را انجام دهید.

Row buttens      ( کلید ردیف ها)

در انتهای سمت چپ یک ردیف یک کلید ردیف وجود دارد که برای انتخاب یک ردیف باید کلید ردیف مربوطه را کلیک کرد.اگر کلید ردیف موجود نیست شما نمی توانید ان ردیف را انتخاب کنید. این زمانی است که ردیف مورد نظر قسمتی از یک رشته است یا انتخاب ردیف مورد نظر به دلایلی غیر ممکن است(مثلا سیستم روی حالت بزرگ نمایی تناوبی قرار دارد)

برای انتخاب چند ردیف ابتدا روی اولین انتخاب یا اخرین انتخاب کلید کنید  سپس به طرف بالا یا پایین حرکت کنید بطور متناوب هم شما می توانید به وسیله صحفه کلید انتخاب کنید بوسیله shift وکلیدهای جهت نما.

 SPREAD SHEET WINDOE

وقتی که یک ردیف ویا چند ردیف انتخاب شده است  شما می توانید با راست کلید روی sp-sh (در زمینه خالی ان ) از منوی ویرایش menu) (edit استفاده کنید . همچنین می توانید از امکاناتی که در انتهای سمت راست خط فرمان درcommand line وجود دارد وبا انتخاب یک ردیف درsp-sh فعال  می شود , استفاده کنید.

منوی ویرایش ازcut,copy,past تشکیل شده است اما مهم این است که بدانید این امکانات بروی اشیایی که توسط ردیف ها مشخص شده اند کار میکند نه بروی متن.

مثلا برای اینکه یک قسمت از عدسی در سیستم اپتیکی را کپی کنید ابتدا یک سری از خطوطی که ان را در بر می گیرد را انتخاب می کنید سپس از انها کپی روی کلیپ بردمی گیرید وهرجاییکه خواستید ان را کپی می کنید.

علاوه بر امکانات مدیریتی استاندارد کلیپ برد- منوی ویرایش oslo قسمتهایی برای اضافه ویا حذف کردن ردیف ها دارد. همچنین یک ابزار ویژه برای بر عکس کردن ردیف ها –که به خصوص برای دستکاری کردن قسمتهای عدسی مورد استفاده قرار می گیرد- در ان گنجانده شده است .  باید توجه داشت که هر چند ویرایش ردیف    sh sp- اینجا با استفاده از سطح عدسی توضیح داده شد اما این روش برای قسمتهای دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد.(مثل لایه نشانی سطوح,  طول موج, و هر اطلاعاتی که توسط ردیفها قابل تعریف است)

علاوه بر ابزار معکوس کننده که در بالا گفته شد ابزار بر گردان ان هم وجود دارد.

ابزار معکوس کننده برای تغییرعلامت ضخامت قسمتهایی که یک اینه را دنبال می کنند, استفاده می شود.همچنین یک قسمت هنگامیکه شما با سیستم باز تابی کار میکنید مورد استفاده قرار می گیرد.

قسمت بعدی در منوی ویرایش به شما اجازه میدهد که یک دسته سطوح را به صورت گروهی در بیاورید یا انها را از حالت گروه خارج کنید, ویا یک دسته از سطوح را از حالت گروه پی در پی در اوریدویا انرا به  حالت گروه پی در پی در اورید.

در اخر شما می توانید از حالت انتخاب برای گزینش یک نقطه ویا یک قسمت در یک لنز برای وارد کردن اطلاعات از فایل لنز یا جدول اطلاعت لنز استفاده کنید.                               

کلیدهای انتخاب: 

این کلیدها گزینه انتخاب را میسازند کهتمامردیف ها را دستکاری کنند. Sp-sh هم شامل کلیدهای انتخاب می باشد وبه شما اجازه می دهد از انتخابهای پی درپی  برای معیین کردن اطلاعات (تعیین دقیق اطلاعات ورودی)  استفاده کنید.

سمت راست هر sp-sh یک کلید وجود دارد که برای انتخاب های گوناگون به منظور مشخص کردن اطلاعات در قسمت متصل به ان مورد استفاده قرار می گیرد.بعنئان مثال در خواست یک گزینه حل یا اجباری.

با ماوس یا کلیدهای جهت نما روی کلید, کلیک کنید وان را انتخواب کنید کلید space را فشار دهید یک لیست گزینه های قابل دسنرس را نشان می دهد انتخاب یک گزینه ممکن است یکdialog box : پنجره کوچکی که از شما می خواهد اطلاعات را با صحفه کلید وارد کنید)

باز می شود که شما می توانید اطلاعات را وارد کنید.

 


کلمات کلیدی:
لیزیک (LASIK)
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٦  

به نام پروردگار عشق، محبت ودوستی ها

 

هیچ کسی از من نیست ، مگر دانشمند ودانشجو . ( حضرت محمد "ص" )

سلام به همه شما خواننگان ودوستان عزیز

با توجه به درخواست برخی از خوانندگان عزیز وبررسی کاربردهای لیزر در پزشکی  در این سری تصمیم گرفتم که چند مقاله ای را درباره کاربرد لیزر در چشم پزشکی وانواع لیزرهای چشم پزشکی تهیه ودر اختیارتان قرار دهم. با توجه به اهمیت وشایع بودن انواع لیزرهای چشم پزشکی و دانستن معایب ومزایای هر کدام از روشهای عمل با لیزر مورد توجه و کاربرد شما عزیزان  قرار گیرد.

 

لیزیک (LASIK)

در سال 1991 دکتر یوناس پالیکاریس در هراکلیون کرت (یونان) اولین کسی بود که با استفاده از دستگاه میکروکراتوم لایه نازکی از قرنیه را برداشت و سپس با استفاده از لیزر اکسایمر بخشی از بافت قرنیه را تراش داد. با ابداع لیزیک این عمل به سرعت عمومیت یافت و در بسیاری از مراکز جایگزین سایر روشها مانند RK (برش قرنیه) و PRK (لیزر) گردید، گرچه امروزه این روش ها هر کدام کاربردهای خاص خود را نیز دارند.

 

 

مرحله اول:                                                                         
ایجاد لایه نازک یا فلپ (Flap)

 

 

 

 

 

مرحله دوم:                                                                            

 

با استفاده از لیزر اکسایمر، عیب انکساری اصلاح می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله سوم:                                                              
لایه نازک به جای خود برگردانده می شود

 

 

 تکنیک عمل:

در عمل لیزیک دو عمل با هم ترکیب میشوند تا عیب انکساری اصلاح شود. نخست با استفاده از یک وسیله اتوماتیک بنام میکروکراتوم لایه نازکی از قرنیه برداشته می‏شود. وجود این لایه نازک اجازه بهبود سریع دید و کاهش ناراحتی‏های پس از عمل را می‏دهد. امروزه از انواعی از لیزر جهت برداشتن این لایه هم استفاده می شود.

سپس با استفاده از لیزر اکسایمر که با کنترل کامپیوتر صورت میگیرد قرنیه تراش داده میشود و به این ترتیب عیب انکساری اصلاح می‏گردد. لیزر اکسایمر از جنس نور ماورای بنفش می‏باشد و همان لیزری است که در عمل پی.آر.کی (لیزر) مورد استفاده قرار می‏گیرد. لایه نازک محافظ پس از تراش قرنیه به جای اولیه خود باز گردانده ‏شده، بدون اینکه نیاز به بخیه باشد پس از چند دقیقه در محل خود چسبیده و محکم می‏شود، بنابراین به پانسمان هم نیازی نیست.

کل زمان این عمل برای هر چشم کمتر از 10 دقیقه میباشد و بیمار ضمن عمل احساس درد نمی‏کند. بهبود دید سریع بوده و با درد کم یا بدون درد همراه می‏باشد. قطره‏های چشمی پس از عمل فقط برای یک هفته استفاده می‏شود. لیزیک یک روش موثر برای اصلاح نزدیک‏ بینی‏های متوسط و شدید است. از نظر کارایی می‏توان لیزیک را موفق‏ترین روش اصلاح عیب انکساری دانست. همچنین آستیگماتیسم‏های همراه با نزدیک‏بینی نیز با این روش اصلاح می‏گردند. این عمل برای درمان دوربینی و آستیگماتیسم همراه با آن کاربرد دارد. میزان موفقیت در این نوع عیب انکساری کمتر می‏باشد.

نتایج:

تقریبا هرکسی که تحت عمل جراحی قرار میگیرد میخواهد بداند که شانس بدست آوردن نتیجه رضایت بخش چقدر است. برای نزدیک‏بینی کم و متوسط (تا 7- دیوپتر) در حدود 95% بیماران دید بدون عینک 10/5 تا 10/6 یا بیشتر را به دست می‏آوردند و 85% شانس دید بدون عینک 10/8 تا 10/9 یا بهتر را دارند. این بدان معناست که وابستگی افراد به میزان بسیار بالایی به عینک کم شده اما ممکن است برای انجام کارهای دقیق‏تر چشمی مانند رانندگی، علی‏الخصوص در شب به یک عینک با شماره کم نیاز داشته باشند.

برای میوپی بالا (بالای 7- دیوپتر) در حدود 85% بیماران دید بدون عینک10/5 تا 10/6 یا بهتر و70% دید بدون عینک 10/8 تا 10/9 یا بهتر بدست می‏ آورند.

مزایا:

بهبود سریع : اغلب بیماران پس از یک یا دو روز می‏توانند به فعالیت‏های روزمره باز گردند. غالبا درد وجود ندارد و بعد از 24 ساعت دید مفیدی ایجاد می‏شود. در آر.کی. (برش قرنیه) و پی.آر.کی. (لیزر) ناراحتی‏ها بیشتر است.

تصحیح طیف وسیعی از میوپی: با استفاده از لیزیک حدود 12 دیوپتر نزدیک‏بینی را می‏توان بخوبی اصلاح کرد. در حالیکه استفاده از پی.آرکی. (لیزر) برای نمره بالا (بیش از 7 دیوپتر) می‏تواند منجر به کدورت قرنیه، کاهش دید و بازگشت بخشی از نمره چشم شود. همچنین عمل آر.کی. (برش قرنیه) معمولا قادر به اصلاح بیش از 5 تا 6 دیوپتر نیست.

قابلیت تکرار: در مورد تصحیح کمتر از حد با عمل لیزیک، میتوان با بلند کردن لایه نازکی که در طی عمل اول ایجاد شده و لیزر مجدد، این عمل را تکرار کرد. بهبودی مانند عمل اول سریع است.

پایداری طولانی مدت اثر عمل: اغلب مطالعات نشان می‏دهد که در عرض 6-3 ماه نمره چشم ثابت می‏شود، چرا که پس از این مدت تغییر ناچیزی در ساختمان قرنیه و ترمیم متعاقب آن ایجاد می‏شود.

حفظ ساختمان طبیعی قرنیه: لایه نازک برداشته شده بعد از چند روز کاملا محکم می‏گردد، به شکلی که با پلک ‏زدن یا مالش چشم جابجا نمی ‏شود. در عمل لیزیک بر خلاف عمل آر.کی. یا برش قرنیه، استحکام قرنیه و مقاومت آن در مقابل ضربه کاهش نمی‏یابد‏‏.

عدم ایجاد کدورت: بر خلاف پی.آر.کی. (لیزر) که در نمره‏های بالا احتمال کدورت قرنیه در آن وجود دارد، در عمل لیزیک هیچگونه کدورتی در قرنیه ایجاد نمی‏شود.

عدم نیاز به استفاده طولانی مدت از قطره‏های چشمی: در عمل لیزیک بر خلاف پی.آر.کی. نیازی به کنترل ترمیم زخم با استفاده از قطره‏های استروییدی نیست. بیماران لیزیک معمولا بیش از یک هفته به دارو نیاز ندارند.

معایب:

عمل لیزیک نیازمند جراح ماهر است. بخاطر پیچیدگی عمل، تجربه کافی برای حصول نتیجه مناسب لازم است. چشم پزشکان نور به عنوان پیشگامان این عمل در ایران، هزاران عمل لیزیک را با نتایج عالی انجام داده‏اند و در این زمینه ایران از جمله کشورهایی است که تجربه بسیار زیادی دارد.

قیمت وسایل گران است. قیمت دستگاه لیزر و وسایل مورد نیاز 400 میلیون تومان و هزینه نگهداری سالانه آن حدودا 50 تا 100 میلیون تومان است. با تغییرات سریع تکنولوژی، لیزرها را بایستی اغلب به روز کرد و تمامی این هزینه به کلینیک تحمیل خواهد شد.

عوارض:

همانند هر روش جراحی در لیزیک نیز عوارضی ممکن است ایجاد شود که شامل تصحیح کمتر از حد، تصحیح بیش از حد و کاهش بهترین دید می‏باشند. تصحیح کمتر از حد هنگامی ایجاد می‏شود که بافت کافی برای اصلاح کامل دید برداشته نشود و تصحیح بیش از حد وقتی اتفاق می افتد که بافت بیشتری برداشت شده است. تصحیح کمتر از حد را می‏توان در عمل جراحی مجدد اصلاح کرد ولی درمان تصحیح بیش از حد مشکل‏تر می‏باشد. در هنگام برداشتن لایه نازک از قرنیه توسط میکروکراتوم ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که شامل عدم توانایی در ایجاد لایه به اندازه، ضخامت و یا شکل مناسب، جابجایی لایه پس از عمل و عفونت می‏باشد. به جز عفونت سایر عوارض لایه معمولا بدون اینکه برای دید بیمار مشکلی ایجاد کنند درمان می‏شوند. احتمال عفونت یک در 5 هزار است که بسیار کمتر از میزان وقوع آن در لنزهای تماسی می‏باشد و بر خلاف آن که در تمام مدت استفاده از لنز تماسی چشم در معرض عفونت قرار دارد در این عمل احتمال وقوع آن محدود به همان 1 تا 4 هفته نخست بعد از عمل می‏گردد.

اگرچه پس از عمل، عیب انکساری اصلاح می‏شود و دید خوبی بدست می‏آید، اما بعضی بیماران بعد از عمل لیزیک یک یا چند مورد از عوارض زیر را کم و بیش تجربه می‏کنند.

دیدن هاله یا سایه در کنار تصویر و اعوجاج مختصر در چند ماه اول شایع است، ولی این عوارض بندرت در فعالیت‏های معمول ایجاد مشکل می‏کند. عمده این مشکلات بتدریج در 1 تا 3 ماه اول بعداز عمل خود به بخود از بین می‏روند.

میوپی در شب: چون در این عمل فقط بخش مرکزی قرنیه تغییر شکل پیدا می‏کند، در هنگام باز شدن مردمک در شب نور از محیط قرنیه که تغییر شکلی پیدا نکرده است، وارد چشم می‏شود و ایجاد نزدیک‏بینی می‏کند. حتی اگر در روز دید عالی وجود داشته باشد، در شب ممکن است برای دید کامل احتیاج به عینک مختصری باشد.

خشکی چشم: در روند ترمیم پس از عمل لیزیک ممکن است بیمار احساس خشکی چشم کرده و به قطره اشک مصنوعی برای تسکین موقت نیاز داشته باشد.

ناراحتی و درد: در لیزیک اغلب محدود به شش تا 24 ساعت اول پس از عمل است و براحتی با مسکن ها رفع می‏شود. در این مدت چشم بصورت موقت به نور خورشید حساس‏تر می‏شود.

در 4 تا 6 هفته نخست بعد از عمل کیفیت دید علی الخصوص دید نزدیک افت می‏کند که به تدریج و بصورت خود بخودی بهبود می‏یابد. مشکلات دید نزدیک در افرادی که در سنین پیرچشمی قرار دارند و تحت عمل قرار می‏گیرند بیشتر نمود دارد و همانطور که قبلا اشاره گردید، این افراد پس از عمل نیاز به عینک مطالعه خواهند داشت.

 

منبع : http://www.noorvision.com


کلمات کلیدی:
لیزر (PRK)
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ دی ،۱۳۸٦  

به نام حضرت عشق

از راه عقل واندیشه، دنیا و آخرت بدست می اید.  ( حضرت علی )

لیزر (PRK)

تاریخچه:

PRK مخفف کلمات فتوریفراکتیو کراتکتومی است که در آن با استفاده از اشعه لیزر اگزایمر از میزان نزدیک بینی بیمار می کاهند. با استفاده از این روش لایه بسیار نازکی از قرنیه در حد چند ده میکرون برداشته شده و با تغییر ایجاد شده در انحنای قرنیه، از میزان عیب انکساری چشم کاسته می شود. اساس این روش به اوایل دهه 1980 برمی گردد که محققان آزمایشگاه پژوهشی IBM از این لیزر برای تراش قطعات کامپیوتری استفاده می کردند، در این زمان آقای دکتر Srinivasin متوجه توانایی های این لیزر در تداخل با بافت های زنده شد. سپس آقای دکتر Steven Trokel در انجام عمل لیزر اگزایمر برای تراش مجدد قرنیه پیشقدم شد و در نتیجه عمل PRK در سال 1987 متولد شد.

 

 

پس از عمل:
در پایان عمل از میزان تحدب قرنیه کاسته می شود.                

 

 

 

 

 

 

 

هنگام عمل:                                                       
با استفاده از لیزر اکسایمر، عیب انکساری اصلاح می شود.

 

 

 

 

 

 

تکنیک عمل:

عمل PRK به صورت یک عمل سرپایی در کلینیک انجام می شود. ابتدا با استفاده از قطره های موضعی، چشم بی حس می شود و پس از برداشتن لایه سطحی قرنیه (اپی تلیوم) درمان با اگزایمر لیزر شروع می شود و بعد از شکل گیری مجدد قرنیه این عمل متوقف می شود. بعد از خاتمه عمل معمولا" از یک لنز تماسی قرنیه (کنتاکت لنز) برای پوشانیدن سطح قرنیه تا زمانی که لایه سطحی آن مجددا" ترمیم شود استفاده می شود. سپس از قطره های آنتی بیوتیک بمدت یک هفته و کورتیکوستروئید برای مدت چند ماه استفاده می شود. در کلینیک نور بیمارانی که نزدیک بینی بین 4 تا 7 دیوپتر دارند پس از عمل PRK محل عمل به داروی میتومایسین آغشته می شود که مطالعات نشان داده است که باعث بهبود نتیجه عمل و کاهش قابل ملاحظه احتمال کدورت قرنیه می شود.

نتایج:

با وجودی که نمی توان نتیجه عمل را در هر شخص به طور دقیق پیش بینی کرد ولی با توجه به اطلاعات فراوانی که در طول سال ها جمع شده و به بیش از 300000 مورد درمان تکیه دارد، برای درمان میوپی از 1- تا 6- دیوپتر دقت عمل پی.آر.کی. در حد لیزیک قرار دارد به طوری که احتمال ایجاد دید 20/20 هشتاد و پنج درصداست. پی.آر.کی.در ایالات متحده برای درمان میوپی از 1- تا 7- دیوپتر تأیید شده است.

مزایا:

 • کوتاه تر بودن طول عمل نسبت به لیزیک
 • نبودن عوارض مربوط به ایجاد فلاپ
 • عدم نیاز به میکروکراتوم و تکنولوژی مربوطه
 • عدم بروز التهاب های عمقی قرنیه (DLK)
 • قابلیت انجام آن در قرنیه های نازک

معایب:

 • طولانی تر بودن دوره درد و ناراحتی بعد از عمل
 • طولانی تر بودن زمان بهبود
 • طولانی تر بودن طول مدت تجویز دارو
 • محدودیت انجام عمل به شماره های پایین
 • احتمال بیشتر بروز کدورت های قرنیه

عوارض:

اگرچه عمل PRK جزء کم عارضه ترین اعمال چشم به شمار می آید ولی عوارض احتمالی چندی در آن دیده می شود که اهم آنها عبارتند از:

 • حساسیت به نور که ممکن است گاهی تا چند ماه ادامه یابد
 • احساس پخش نور و هاله دور منابع نوری به ویژه در شب
 • تغییرات میزان بینایی در طول روز که ممکن است تا 6 ماه بعد از عمل ادامه یابد
 • احتمال عفونت قرنیه (کراتیت)
 • ایجاد لک و اسکار قرنیه که احتمال آن در اصلاح درجات بالاتر میوپی بیشتر است لذا ترجیح داده می شود که در میوپی بالاتر از 7 دیوپتر از عمل لیزیک استفاده شود.

منبع : http://www.noorvision.com/


کلمات کلیدی:
دانلود کتاب
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦  

دانلود کتابهای تخصصی نانوتکنولوژ،لیزر وفیزیک

FREE E-BOOK DOWNLOAD

سلام

امیدوارم از مطالب این وبلاگ نهایت استفاده را برده باشید .وتوانسته باشید با نظرات گرم وسازنده خود من را یاری  داده باشید.این سری هم 3 کتاب برای دانلود آماده کردم.چون میی دانید کتابهای بیخودی معرفی نمی کنم. یک راست بهسراغ کتابها می روم.

 

 1- Carbon Nanomaterials

ISBN: 0849393868 | Publisher: CRC | Publication Date: 2006-06-20 | Number Of Pages: 344 | PDF | 32,4 MB

 

Book Description

Featuring the contributions of exceptional leaders in the field, Carbon Nanomaterials examines the special properties and practical synthesis for numerous carbon-based nanomaterials in the context of commercially available nanomaterials, emerging technologies, and future applications including composite materials, hydrogen storage medium, electrodes in batteries and supercapacitors and field-emitting devices. It emphasizes the the importance of nanotexture and surface chemistry in various modification methods used to customize properties for a wide range of applications and draws attention to challenges that must be addressed before they are fully integrated into the next generation of science and engineering applications.

 

LINK DOWNLOAD 1 :

LINK DOWNLOAD 2 :

 

2- Mathematical Physics

ISBN: 0226288617|Publisher: Univ of Chicago Pr (Tx)|Publication Date: 1985-10|Number Of Pages: 351|DjVu|6,4 MB

Book Description

Mathematical Physics is an introduction to such basic mathematical structures as groups, vector spaces, topological spaces, measure spaces, and Hilbert space. Geroch uses category theory to emphasize both the interrelationships among different structures and the unity of mathematics. Perhaps the most valuable feature of the book is the illuminating intuitive discussion of the "whys" of proofs and of axioms and definitions. This book, based on Geroch's University of Chicago course, will be especially helpful to those working in theoretical physics, including such areas as relativity, particle physics, and astrophysics

 

LINK DOWNLOAD 1

LINK DOWNLOAD 2

 

3- Problems in Laser Physics

G. Cerullo, S. Longhi, M. Nisoli, S. Stagira, and O. Svelto
Kluwer Academic / Plenum Publishers | ISBN 0-306-46649-X | 2001 | 308 pages | DJVU | 5.1 MB

 

 

This book presents the first comprehensive collection of solved problems in laser physics covering both fundamental and applied aspects of laser science and technology. The framework of the book, including structuring of topics and notations, closely follows that adopted in the Principles of Laser book by Professor O. Svelto. The collection of problems presented in this book appears therefore a natural complement to Svelto's textbook for testing and developing the skills acquired in the reading of the theory; however, it may also be a useful support to any general textbook on laser physics, wherein problems are usually not solved in detail. We remark that this is, to our knowledge, the first book to provide a complete and satisfactory set of solved problems in such a highly developing field of science and technology.
The problems fall mainly into three distinct categories: (i) numerical/applied problems, which help the reader to become confident and familiar with the basic concepts and methods of laser physics, and to acquire a feeling for numerical parameters entering in real-world laser systems; (ii) complementary problems, that present in detail demonstrations of some analytical parts not given in the textbook; and (iii) advanced problems, aimed either to provide a deeper understanding of the subject or to cover more recent developments in the field. Audience: This book is primarily intended for undergraduate and graduate students in physics, engineering, and chemistry. However, it may also be a useful tool for industrial professionals working in the field of laser technologies and laser applications, as well as for researchers interested in basic aspects of real-world lasers and related fields.

 

LINK DOWNLOAD

 


کلمات کلیدی:
دانلود کتاب
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٦  

دانلود کتاب

بازم سلام

حالتون چطوره، خوبید، امیدوارم این وبلاگ به کارتون اومده باشه.

امروز یک فایل pdf  برای دانلود براتون گذاشتم. من گاهی اوقات هنگام خواندن مقاله ای به یک کلمه مخفف یا سرواژه برخورد می کردم .ولی نمی دانستم که این سرواژه، مخفف چه کلماتی است یا مخفف چه جمله ای است.برای همین تصمیم گرفتم تا یک مجموعه از سرواژه ها یا سرنام ها را جمع آوری کنم.به همین جهت در کتاب هندبوک لیزری که در اختیارم بود تقریبا مجموعه خوبی از کلمات مخفف ها را آورده بود که من هم آن را نسبتا جامع وخوب دیدم .به همین جهت  آنها را برای شما آماده و آپلود کردم . امیدوارم این مجموعه را دانلود کرده و و از آن استفاده لازم را ببرید.

 

دانلود با حجم 205 KB

 

پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام شدن کسی به شما حقوق فوق العاده زیادی پرداخت نخواهد کرد به همین ترتیب قبل از آنکه بتوانید به مقام و موقعیت بالاتری برسید باید برای مقام ومزایایش زحمت بکشید.
اصل سوم بیل گیتس


کلمات کلیدی:
دانلود کتاب
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٦  

FREE E-BOOK DOWNLOAD

سلام بازهم لینک دانلود کتاب

1-Advanced Quantum Mechanics

SBN: 3540401520 | Publisher: Springer | Publication Date: 2003-10-10 | Number Of Pages: 405 | PDF | 3,1 MB

 

link download :

link download2

 

2- Nanochemistry

ISBN: 0444519564 | Publisher: Elsevier Science | Publication Date: 2006-04-05 | Number Of Pages: 262 | PDF | 8,7 MB

 

link download

link download 2

 

3- 3D Laser Microfabrication

ISBN: 352731055X | Publisher: John Wiley & Sons | Publication Date: 2006-09-14 | Number Of Pages: 403 | PDf | 6,6 MB

 

link download 1

link download 2

 

4- Introduction to Focused Ion Beams

Publisher: Springer; 1 edition (November 19, 2004) | ISBN: 0387231161 | PDF | 19,5 Mb | 358 pages

 

link download 1

 

5- Inverse Problems of Mathematical Physics

ISBN: 0883185806 | Publisher: American Institute of Physics | 1988-01 | 108 Pages | DjVu | 1,4 MB

 

link download 1

 

6- Radio Signal Finding

Publisher: McGraw-Hilll | 2000 | ISBN: 0071371915 | Pages: 416 | Format: PDF | Size: 3 MB

 

link download 1

link download 2

 

7- Electric Circuit Theory and Technology

ISBN : 0750657847 | 1008 Pages | Publisher: Newnes | March 2003 | Language: English | Format: PDF | Size: 50 MB

 

link download 1

link download 2

 

8- Nanotechnology: Science and Computation

ISBN: 3540302956 | Publisher: Springer | Publication Date: 2006-04-27 | Number Of Pages: 393 | PDF | 6,2 MB

 

link download 1

link download 2

 

استفاده از منابع این وبلاگ با ذکر نام منبع بلامانع است.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را برای هرچه بهتر شدن وبلاگ برایم بنویسید.

 

 


کلمات کلیدی:
معرفی سایت
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٦  

بازم سلام

امروز می خواهم برای شما که می خواهید در مورد لیزر وفیبر نوری اطلاعات جامع ودر حد بسیار خوبی بدست آورید چند سایت معرفی کنم. البته نا گفته نماند که باید زبان را در حد قابل قبولی بلد باشید. سایت هایی را که می خواهم برایتان معرفی کنم را بعد از کلی جستجو و گشت وگذار در دنیای بی انتهای وب پیدا کردم و گفتم به شما هم معرفی کنم تا شما هم از آن بهره ببرید و استفاده کنید. لطفا اگر مقاله یا مطلبی از این سایتها را ترجمه کردید یک نسخه از آن را هم برای من بفرستید. ( من تمام این سایت های ذکر شده را بوسیله نرم افزار به طور کامل دانلود کرده ام. در صورت نیاز به من خبر دهید تا آن را برایتان بروی CD ارسال کنم.)

 

1-    سایت آموزشی repairfaq

در این سایت در مجموع حدود 65 مقاله در زمینه  موضوعات مختلف درباره لیزر وجود دارد که تمام مقالات آن بسیار جامع همراه با شکل ونمودار است. این سایت به طور کلی به زیر شاخه های اصلی زیر تقسیم شده است. که هر موضوع خود به چندین زیرمجموعه تقسیم شده است.

وبه طو کلی سایت بسیار خوب و جامعی است.

1-Introduction to Lasers

2-Laser Technology

3-Laser Electronics

4-Laser and Electro-Optic Components

5-Laser/Electro-Optic Measurements

6-Applications in Photonics and Telecommunications

آدرس سایت    repairfaq

 

http://WWW.PHOTONICS.COM

شما در این سایت علاوه بر دسترسی به آخرین اطلاعات تجاری تجهیزات اپتیکی ولیزری وفتونیک می توانید آخرین اخبار دستاوردها در این زمینه را مشاهده کنید.همچنین با عضویت در سایت می توانید از هندبوک آن به صورت انلاین ومجانی استفاده کنید وهمچنین با ثبت نام در اشتراک روزنامه ،رونامه آن هفتگی به ایمیلتان ارسال می شود.در ضمن یک دیکشنری تخصصی فتونیک دارد که به صورت آنلایت می توانید از آن استفاده کنید.

WWW.FIBEROPTIC.INFO

این یک سایت در زمینه فیبر نوری است.یک سایت آموزشی است وحاوی اطلاعات ومقالات خوبی

درباره فیبرنوری،شبکه های فیبر نوری،اتصالگرهای نوری ،سنسور ومدارات اپتیکی فیبر نوری و... است .در کل سایت جامعی در زمینه فیبرنوری است.

www.rp-photonics.com

در این سایت شما با مقالات یک دایره المعارف که به صورت حروف الفبا دسته بندی شده اند در ارتباط هستسد.شما می توانید به راحتی می توانید در مورد  موضوع مورد مطالعه وتحقیق خود مطالبی را جمع آوری ومطالعه کنید.

 

 

 

 


کلمات کلیدی:
کاربرد لیزرو مادون قرمزدر سیستمهای دفاعی هوشمند
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦  

کاربرد لیزرو مادون قرمزدر سیستمهای دفاعی هوشمند

 

مهدی نوراله زاده اصغر سعادتیان

 

در سیستمهای هوشمند، سیستم های ورودی ،چشم وگوش سیستم می باشد که از طریق ان پارامترهای اولیه وارد سیستم هوشمند شده وسپس روی ان پردازش صورت می گیرد. سیستم های رد یاب و یا رادار لیزری می توانند به عنوان حسگرورودی اطلاعات ، برای سیستم هوشمند لیزری  باشند.ازاین جهت بسیاراهمیت دارند وبرای یک سیستم هوشمند نقش حیاتی دارند.لذا ما در اینجا روی رادارهای لیزری بحث خواهیم نمود.در حال حاضر لیزر و مادون قرمز در تسلیحات هوشمند استفاده ی فراون دارد ودر سیستم های آفندی وپداوفندی به کار می رود.

رادار لیزری مبحثی است که می تواند از زوایای مختلف مورد توجه و بررسی قرارگیرد این موضوع اساسا شامل پرتو الکترومغنا طیسی  است.لیزرهای قابل استفاده برای ما، با طول موج ماورای بنفش کارمی کنند.ودر ناحیه  نزدیک به وسط  مادون قرمزهستند و می توانند با یک تلسکوب اشعه را به هدف بفرسستند.

اساس کاررادارهای لیزری و رادارهای میکروویو شبیه هم است . رادارلیزری درامر هوا شناسی هم  مورد استفاره قرار می گیرد. زیرا ازطول موج های بسیار باریکی استفاده می کند .

 لیدارها (LID ARS) عضو اصلی رادارهای لیزری هستند وبلورهای k TA بر ای سیستم های OPOKTA نقش کوک کردن و تولید هارمونیک لیزررا برای مقاصد آشکارسازی بر عهده دارند .

علت به کارگیری رادارلیزر، به جای رادار میکروویو، توانایی ها و بهره دهی  بزرگ طول موجهای آن است. که شامل :.توان تاکتیکی وسرعت عملیات سیستم ، کنترل اتوماتیک موشک ، دقت درکنترل ناوبری سفینه یا هواپیما، دقت درکنترل آتش، تشخیص تغییرات کوچک جوی ، مصرف انرژی کم، حجم و وزن کمتر نسبت به رادار میکروویو وخط سیر مستقیم می باشد.

رادارهای لیزری قادر به رهگیری دقیق وسریع تجهیزات پرنده ازجمله هواپیماهای پنهان کارمی باشند .که این ویژگی باعث توجه بیشتر به آنها شده است. همچنین آنها می توانند کوچکترین تجهیزات پرنده را ازجمله هواپیماهای RPV   را به راحتی رهگیری وروی آنها اعمال آتش نمایند.

تجهیزات وگیرنده های IR که در این رادارها وجود داشته، با دقت بسیار زیاد وهزینه های نسبتا کم ماموریت های خود را انجام  می دهند .این سیستم ها با استفاده از سنسورهای اپتیکی و سنسورهای مادون قرمزکلیه اطلاعات مربوط به هدف از جمله مسافت، میزان انعکاس ، دما، زاویه ی سمت پایین وسمت بالا را شناسایی کرده وبا سیستم هوشمند خودهویت آن را تشخیص داده ومقصد ان رامشخص می کندوبا محاسبه نیروی لازم برای تدافع به مقابله با ان می پردازند.

یک رادار لیزری شامل یک لیزر، دستگاه موازی ساز (جهت باریک سازی لیزر) ودریچه عبورتپ های نوری، یک آینه ی مقعر جهت جمع آوری نور بازتابیده از هدف، یک صافی برای جلوگیری از ورود تابش های مزاحم و یا آثار تداخلی، یک دستگاه تکثیرکننده ی الکترونیکی (یا لامپ فوتو مولتی پلایر)برای تبدیل نوسا نات الکترومغناطیسی به جربان الکتریکی ویک تقویت کننده ی نوسانات الکتریکی می باشد .

یک نمونه از رادارهای  لیزری قادر به تفکیک دو شی واقع در فاصله 10 کیلومتری رادار وبه فاصله ی 3 متر از یکدیگر است .قدرت پوشش این رادار در شرایط مساعد جوی حدود 15 تا 30 کیلومتر است .وتپ هایی به طول003 /0 با توان 2کیلو وات از خود گسیل می کنند . تحقیقات انجام شده جهت دست یا بی  به قدرت های تفکیک بالاتر ،حاکی از ان است که با میانگین توان 70کیلووات می توان فاصله ی بین  دو موشک به اندازه ی 6 متر وبه فاصله ی 160000 کیلومتری رادار را با دقتی برابر 1/6 کیلومتر تعیین کرد.

در شرایطی که سیستمIR غیر فعال به پرتوهای گسیل یافته از هدف وخصوصیت حرارتی هدف وابسته ، سیستم رادار لیزری به خاصیت بازتابندگی هدف و اطلاعات مربوط به آن بستگی دارد .

معادله ی برد سیستم رادارلیزری بیان می کند که، انرژی دریافت شده در اثر عمل انرژی فرستنده ، واگرایی بیم خروجی رادار، فاصله از فرستنده، خصوصیت بازتابندگی هدف، فاصله ازگیرنده، پسماند اتمسفری  و انتقال نوری ، ومجموعه ی روزنه گیرنده می باشد.  

عامل آشکار سازی در گیرنده این سیستم ها ،به قانون تابش جسم سیاه بستگی دارد آشکارسازی  غیرهمدوس گیرنده در طول موج های نوری شبیه به یک گیرنده رادیومتر و یدیو است (یک لفاف و پوشش اشکار سازدر طول موج های میکروویو است .)به هرحال گیرنده های نوری یک ترم اظافی در کنار ترم سیگنال دارد ،P انری پشت زمینه P،برای سیگنال های نا مطلوب ،انعکاسات یا رعد برق های ابرها و یا نور افشانی ، به کار می رود.

سیگنال دریافتی با این منابع نویزها مقابله می کند . توان نوری دریافتی بعد از گذشتن از فیلترهای مناسب در آشکارساز نوری به کار گرفته می شود. سپس قانون میدان آشکار سازی به وجود می اید که حاصل آن یک پهنای باند سیگنال الکتریکی ویدیوئی است.

آشکارسازی همدوس گیرنده شبیه به آشکارسازی غیرهمدوس است ،به هرحال بخشی ازسیگنال لیزر (F) به وسیله ی باریک نمودن بیم آشکارساز نوری تطبیق پیدا می کند . در نتیجه، اشکارساز نوری یک نیروی نوسان کننده موضعی دارد (P) و علاوه بر این نیروی سیگنال در یافت شده ،P،و ترمهای زمینه  پشت در حال مقابله ورقابت را نیز دارد (P ).

انتشار امواج لیزر در شرایط پسماند اتمسفری

انتشارات دقیق و ثابت برای لیزر ها، یک عمل حساس از طول موج وشرایط جوی است .لیزرهایی که مورد استفاده قرار می گیرند در طول موج های ماورای بنفش ، قابل مشاهده ،نزدیک اشعه مادون قرمز،وسط اشعه مادن قرمز ،و بدور از اشعه مادن قرمز، جائیکه پدیده پنجره ی اتمسفری به وجود می اید کار می کند ، نزدیک شدن طیف الکترومغناطیسی از موج باندهای رادار به موج لیزر باعث می گردد که اولین روزنه اتمسفری که اجازه ی عبور انتشارات را می دهد باند های بین 8تا 14میکرومتر باشد .با ادامه ی دادن نکات قبلی، اتمسفر تغیرات شدیدی ندارد تا زمانی که باند موج اشعه مادون قرمز بین 3تا 5 میکرومتر قرار بگیرد .جذب و ربایشی که در اتمسفر صورت می گیرد باعث می شود انتقال امواج در باندهای وسط و دور از مادون قرمز صورت گیرد که علت اساسی این جذب اتمسفر،مواد تشکیل دهنده ان مانند ، ازن،بخار، دی اکسید کربن می باشد .

در ادامه این راستا روزنه های بعدی اتمسقری در ناحیه تزدیک  IR از 7/0 تا 5/2 میکرومتر رخ می دهد

که بعد از ناحیه مرثی می با شد .وقتی این باند های کوچکتر مورد استفاده قرارمی گیرند ابهام و رقیق شدن به وسیله ذرات معلق و موجود در اتمسفر صورت می گیرد که  یکی از موضوعات اصلی است .

در باند موج های قابل دید، جائیکه لیزر یاقوتی کار می کند (میکرومتر69/ 0) شرایط دید در یک روز روشن  15کیلومتر می رساند که نظیر کم شدن یک دسی بل بر کیلومتر فرمول وجود مه در اتمسفر میدان دید را به3 دسی بل بر 3 کیلومتر می رساند که نظیر کم شدن انرژی موجود به مقدار  فرمول می باشد. می بینیم که اهنگ کم شدن افزایش یافته است. وقتی طول موج به06 /1 میکرومتر برسد(که با لیزر YAGمرتبط می با شد)دیده می شود که این شرایط ، نسبت به ان طول موج هایی که در ناحیه مرثی باشند افت کمتری تولید می کند. علاوه بر این با حرکت به سمت وسط مادون قرمزدرطول موج های 84 /3 میکرومتر سبب می شود که فقط  در محیط مه ، افت داشته باشیم .

با حرکت به سوی طول موج های دور از مادون قرمز درحدود میکرومتر افت در محیط  مه به 06 / 1 می رسد .برتری و تسلط مکانیزم افت در این ناحیه به وسیله جذب  HO  صورت می گیرد. زیرا این عملیات فشار ارتفاع متوسط  و استوایی (گرمسیری) وگرمای محیط موثر است .داده های مک الماتی نشان می دهد که در محیط های گرمسیری مقدار افت سیستم در جو8 /2 دسی بل بر کیلومتراست . که نظیر وایستگی عملکرد سیستم در محیط های مه و بارانی می باشد .

عامل آشکار سازی در گیرنده این سیستم ها ،به قانون تابش جسم سیاه بستگی دارد. آشکارسازی  غیرهمدوس گیرنده در طول موج های نوری شبیه به یک گیرنده رادیومتر و یدیو است (یک لفاف و پوشش اشکار سازدر طول موج های میکروویو است .)به هرحال گیرنده های نوری یک ترم اظافی در کنار ترم سیگنال دارد ،P انری پشت زمینه P،برای سیگنال های نا مطلوب ،انعکاسات یا رعد برق های ابرها و یا نور افشانی ، به کار می رود .

سیگنال دریافتی با این منابع نویزها مقابله می کند . توان نوری دریافتی بعد از گذشتن از فیلترهای مناسب در آشکارساز نوری به کار گرفته می شود. سپس قانون میدان آشکار سازی به وجود می اید که حاصل آن یک پهنای باند سیگنال الکتریکی ویدیوئی است.

آشکارسازی همدوس گیرنده شبیه به آشکارسازی غیرهمدوس است ،به هرحال بخشی ازسیگنال لیزر (F) به وسیله ی باریک نمودن بیم آشکارساز نوری تطبیق پیدا می کند . در نتیجه، اشکارساز نوری یک نیروی نوسان کننده موضعی دارد (P) و علاوه بر این نیروی سیگنال در یافت شده ،P،و ترمهای زمینه  پشت در حال مقابله ورقابت را نیز دارد (P ).

انتشار امواج لیزر در شرایط پسماند اتمسفری

انتشارات دقیق و ثابت برای لیزر ها، یک عمل حساس از طول موج وشرایط جوی است .لیزرهایی که مورد استفاده قرار می گیرند در طول موج های ماورای بنفش ، قابل مشاهده ،نزدیک اشعه مادون قرمز،وسط اشعه مادن قرمز ،و بدور از اشعه مادن قرمز، جائیکه پدیده پنجره ی اتمسفری به وجود می اید کار می کند ، نزدیک شدن طیف الکترومغناطیسی از موج باندهای رادار به موج لیزر باعث می گردد که اولین روزنه اتمسفری که اجازه ی عبور انتشارات را می دهد باند های بین 8تا 14میکرومتر باشد .با ادامه ی دادن نکات قبلی، اتمسفر تغیرات شدیدی ندارد تا زمانی که باند موج اشعه مادون قرمز بین 3تا 5 میکرومتر قرار بگیرد .جذب و ربایشی که در اتمسفر صورت می گیرد باعث می شود انتقال امواج در باندهای وسط و دور از مادون قرمز صورت گیرد که علت اساسی این جذب اتمسفر،مواد تشکیل دهنده ان مانند ، ازن،بخار، دی اکسید کربن می باشد .

در ادامه این راستا روزنه های بعدی اتمسقری در ناحیه تزدیک  IR از 7/0 تا 5/2 میکرومتر رخ می دهد

که بعد از ناحیه مرثی می با شد .وقتی این باند های کوچکتر مورد استفاده قرارمی گیرند ابهام و رقیق شدن به وسیله ذرات معلق و موجود در اتمسفر صورت می گیرد که  یکی از موضوعات اصلی است .

در باند موج های قابل دید، جائیکه لیزر یاقوتی کار می کند (میکرومتر69/ 0) شرایط دید در یک روز روشن  15کیلومتر می رساند که نظیر کم شدن یک دسی بل بر کیلومتر فرمول وجود مه در اتمسفر میدان دید را به3 دسی بل بر 3 کیلومتر می رساند که نظیر کم شدن انرژی موجود به مقدار  فرمول می باشد. می بینیم که اهنگ کم شدن افزایش یافته است. وقتی طول موج به06 /1 میکرومتر برسد(که با لیزر YAGمرتبط می با شد)دیده می شود که این شرایط ، نسبت به ان طول موج هایی که در ناحیه مرثی باشند افت کمتری تولید می کند. علاوه بر این با حرکت به سمت وسط مادون قرمزدرطول موج های 84 /3 میکرومتر سبب می شود که فقط  در محیط مه ، افت داشته باشیم .

با حرکت به سوی طول موج های دور از مادون قرمز درحدود میکرومتر افت در محیط  مه به 06 / 1 می رسد .برتری و تسلط مکانیزم افت در این ناحیه به وسیله جذب  HO  صورت می گیرد. زیرا این عملیات فشار ارتفاع متوسط  و استوایی (گرمسیری) وگرمای محیط موثر است .داده های مک الماتی نشان می دهد که در محیط های گرمسیری مقدار افت سیستم در جو8 /2 دسی بل بر کیلومتراست . که نظیر وایستگی عملکرد سیستم در محیط های مه و بارانی می باشد .


کلمات کلیدی:
مدیریت زمان
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٦  

مدیریت زمان

سلام

چند روز پیش یک مطلب در مورد مدیریت زمان خواندم ،نوشته جالبی بود حالا این مطلب را هم برای شما می گذارم، تا شما هم از آن استفاده کنید. نویسنده این مطب را نمی دانم کیست واز چه منبعی ذکر شده است.

 

چکیده

شاید زمان ارزشمندترین سرمایه ملی هر کشور باشد. زیرا ممکن است بتوان سایر اشکال سرمایه را بازیافت کرد یا به صور دیگری تبدیل نمود یا جایگزینی برای آنها در نظر گرفت و یا مدت بهره‌برداری از آنها را افزایش داد. اما هر لحظه از زمانی را که هر نفر به نحو مطلوبی از آن استفاده نمی‌کند گوهر گرانبهایی است که هرگز نمی‌توان جایگزینی برای آن یافت و یا از بین رفتن آن را به تأخیر انداخت لذا شاید بتوان گفت هر کدام از افراد ملت، در صورت عدم بهره‌گیری مناسب از زمان اجازه می‌دهند بخشی از یک گنجینه با ارزش ملی به تاراج رود.

در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه برخورد انسانها با موضوع زمان و بهره‌گیری از زمان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مدیریت زمان به عنوان یک روش مطمئن برای جلوگیری از اتلاف این سرمایه ملی بررسی شده و به نقش مدیران در بهره‌وری از زمان پرداخته شده است و در نهایت تأکید گردیده است که می‌بایستی روشهای بهره‌وری بهینه از زمان به صورت وسیعی در برنامه‌های آموزش رسمی و غیررسمی گنجانده شود تا فرهنگ بهره‌وری بهینه از زمان به فرهنگ کارآمدی ایرانیان تبدیل گردد.

مقدمه

تاریخچه آشنایی انسان با زمان به سالهای سال پیش بر می‌گردد، موقعی که انسان در غار زندگی می‌کرد و بدون توجه به وقت بر حسب نیازهایش بیرون می‌رفت و یا در غار سکنی می‌کرد. اما وی فقط با مفاهیم ساده‌ای از زمان مانند طلوع و غروب خورشید و ... آشنا بود. با گذشت ایام و تقسیم کار و تشکیل طبقات اجتماعی، مفهوم زمان بیش از پیش مطرح گردید. چرا که کارها می‌بایستی در زمان مشخص و بر حسب شرایط خاصی انجام می‌شد، بعد از شکل‌گیری طبقات و تقسیم‌ کارها، کسی که می‌توانست کارش را در وقت کمتر و با کیفیت مطلوب‌تر انجام دهد بر دیگری پیشی می‌گرفت.

پس از رشد صنعت و ایجاد تکنولوژی‌های مختلف، زمان نقش مهم و ویژه‌ای پیدا کرد چون که یک کالا بر حسب نیاز تولید می‌شد و برآورد قیمت آن تحت تأثیر زمان مصرف شده در تولید آن قرار می‌گرفت. همچنین قیمت هر کالا در زمانهای مختلف و با توجه به شرایط و مقتضیات مختلف از جمله عرضه و تقاضا تغییر می‌یافت. این مهم در کشورهای پیشرفته که دارای صنایع مختلف توسعه یابنده بودند به شکل بارزتری مطرح گردید.

نمونه بارز این کشورها آلمان، ژاپن و کره هستند که بعد از جنگ جهانی دوم، شاغلان در آن کشورها به صورت سه شیفت به کار و تلاش مشغول شدند زیرا می‌خواستند اقتصادی پویا را ایجاد نمایند. در این کشورها شبانه‌روز به سه بخش تقسیم گردید. 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح و 8 ساعت خواب. البته گاهی یکی بر دیگری پیشی و یا بیشی می‌گرفت و در صورت نیاز، مدت زمان کار به 12 ساعت و یا بیشتر افزایش می‌یافت.

 اما در کشورهای در حال توسعه، موضوع رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و در این کشورها معنی و مفهوم زمان به فراموشی سپرده شد و هیچ کنترلی بر زمان صورت نگرفت و انسانها بدون برنامه‌ریزی جهت انجام بهتر کارها، زمان را به حال خود واگذار نمودند.

متأسفانه در کشور ما نیز بهره‌گیری از زمان وضعیت بهتری پیدا نکرد و اتلاف زمان در زندگی خصوصی افراد تا مراکز و سازمانها و صنایع به وفور تداوم یافت. به طوری که علیرغم بهبود شرایط زندگی هنوز فرهنگ استفاده صحیح از زمان در کشور ما نهادینه نشده است و میلیونها ساعت زمان ایرانیان در هر شبانه‌روز بیهوده مصرف می‌شود.

به عنوان یک راهکار مناسب برای کاهش اتلاف زمان، مدیریت آن گریز ناپذیر است.

مدیریت زمان

برای مدیریت زمان سه فصل قایل شده‌اند:

1- استفاده بهینه از زمان

2 – یادداشت برداری از کارها

3- برنامه‌ریزی

هر سازمانی که این امکان در آن به وجود نیاید به ورشکستگی کشیده خواهد شد.

در کشورهای در حال توسعه با نبود برنامه ریزی استراتژیک، زمان زیادی از دست می‌رود حتی شاید کسی از دوران کودکی تا مرگ اهمیت زمان را درک نکند و یا اگر هم بداند نتواند برای بهره‌گیری مناسب از زمان برنامه‌ریزی نماید در نتیجه کارها به شکلی غلط انجام می‌شوند و نتیجه مطلوبی نمی‌دهند و کل جامعه متضرر می‌شود.

انسان برای نیل به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود و برای استفاده بهینه از زمان باید برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردی) و بلند مدت داشته باشد.

برای برنامه‌ریزی باید کارهایی را که قرار است انجام گیرد فهرست‌بندی نمود. برای فهرست بندی باید نکات ذیل را مد نظر قرار داد:

فعالیتهایی که نیازمند انرژی فراوان هستند، باید به فعالیتهای ریز‌تر تقسیم شوند.

برای هر یک از کارها، برآورد زمان مورد نیاز صورت گیرد.

اگر برنامه‌ریزی خیلی بلند پروازانه بود نباید شخص خود را چندان درگیر آن نماید.

باید فقط برای 60 درصد از زمان در دسترس برنامه‌ریزی کرده و 40 درصد بقیه را برای فوریت‌ها و گسیختگی‌هایی که پیش می‌آید تخصیص داد.

بایستی واقعیت‌ها را در برنامه‌ریزی لحاظ کرد تا برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای صورت پذیرد.

تا زمانی که کاری کامل نشده به کار دیگری پرداخته نشود.

در مرحله بعد باید اولویت‌ها را فهرست‌بندی نموده و جدولی تهیه کرد و درجه اولویت‌ها و مدت زمان آنها را در آن نوشت.

در گام بعدی ساعت‌هایی از روز را که فرد در آن بیشترین کارآیی دارد باید مشخص و منحنی کارآیی را در طول شبانه‌روز رسم نمود.

باید ساعت‌های با کارآیی پائین را به امور غیر مهم و ساعات دارای کارآیی بالا را به کارهای مهم و تفکر خلاق اختصاص داد. بهترین زمان از نظر کارآیی بستگی به نحوه زندگی و تجربیات گذشته هر فرد دارد. اما تجربه و تحقیقات نشان داده است که انسانها در فاصله زمانی 9 تا 11 قبل از ظهر بیشترین کارآیی را دارند، پس از آن کارآیی پائین می‌آید و از ساعت 4 بعدازظهر دوباره افزایش می‌یابد و از حدود 6 بعدازظهر تا صبح روز بعد کارآیی پائین است.

نقش مدیران در بهره‌وری از زمان

یک مدیر باید افرادی را که در حیطة کاری او قرار می‌گیرند به داشتن برنامه و توجه به موعد مقرر تشویق نماید. گذشته از این خود مدیر هم باید موعد مقرر را که واحدهای دیگر برای کاری در نظر می‌گیرند رعایت کند. برای این که کاری در موعد مقرر انجام گیرد، باید هر شخص در خود «فشار موقت» ایجاد کند. این باعث می شود که فرد بر اساس تعهدات اخلاقی کارها را در موعد مقرر انجام دهد.

برای تعیین موعد سه فن وجود دارد:

1- برآورد زمان انجام کار.

2- واقع‌گرایی.

3- پاداش دادن برای انجام کار بر اساس تعهدات ایجاد شده.

در سازمانها لازم است مدیران برای بهبود فعالیتها و بهره‌بردن مناسب از زمان، پرسنل را مورد تشویق قرار بدهند زیرا در این صورت است که می‌توان از زمان در جهت تحقق اهداف سازمان بهره مطلوب و بایسته‌ای برد.

مدیران همچنین می‌توانند با بررسی علمی رویه‌های موجود در سازمان و با استفاده از تجربیات موفق در سازمانهای دیگر و بهره‌گیری از روشهای علمی و فنون جدید با اصلاح رویه‌ها در کاهش زمانهای از دست رفته نقش بسیار مهمی ایفا نمایند.

از شیوه‌های نوین بهره‌گیری مطلوب از توان افراد و در نتیجه استفاده بهینه از زمان می‌توان به توفان مغزی و مشارکت در تمام امور اشاره کرد زیرا با استفاده از این روشها در کمترین زمان می‌توان بهترین نتایج را گرفت و گرنه بدون برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت نمی توان از زمان به نحو مناسبی بهره مند گردید.

نتیجه‌گیری

زمان گوهر گرانبهای بی‌بدیلی است که پاس داشتن آن، بهره‌گیری مناسب و مطلوب از آن می‌باشد. لذا باید بهره‌وری بهینه از زمان را در برنامه‌های آموزشی رسمی و غیررسمی گنجاند و آموزش بهره‌گیری مناسب از زمان را از کودکی شروع کرد چرا که در صورت آموزش مستمر، هرکاری به عادت تبدیل گردیده و به یک فرهنگ تبدیل می‌شود. همان روشی که کشورهای صنعتی و توسعه یافته به کار گرفته‌اند و از ثمرات آن را به نحو مطلوب بهره‌ برده‌اند. متأسفانه بهره‌گیری مناسب از زمان در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ایران به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.  مدیریت زمان ضرورتی اجتناب‌پذیر است و می‌بایستی به صورت فرهنگ عمومی درآید.

لطفا با نظرات وپیشنهادات خود من را در بروز زسانی وبلاگ کمک رسانید

 


کلمات کلیدی:
سنسورهای تشخیص رنگ (2)
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦  

این هم سری دوم از مقاله سنسورهای تشخیص رنگ .

.لطفا سوالات ومباحث خود را از طریق ایمیل یا قسمت نظرات مطرح کرده تا در حد بضاعتم به آن بپردازم.

لطفا رسم امانتداری را رعایت کنید.ودر صورت استفاده ا این مقاله مکلیه مقالات این وبلاک، حتما نام نویسنده وسایر مشخصات منبع ان ذکر کنید.

 

سنسورهای تشخیص رنگ (2)

 

ترکیب رنگ

اگر ترکیب سه رنگ از نور بتواند رنگ سفید تولید کند، آنها را رنگهای اصلی می‌نامند. رنگهای افزودنی اصلی استاندارد عبارتند از: قرمز، سبز و آبی.

دو رنگی که از ترکیبشان سفید بدست می‌آید متمم نامیده می‌شوند. رنگ متمم یک رنگ اصلی را رنگ فرعی (Secondary Color) می‌گویند.

رنگهای فرعی یا متمم رنگهای قرمز، سبز و آبی به ترتیب: آبی روشن متمایل سبز (Cyan)، بنفش (Magneta) و زرد می‌باشند. این سه رنگ اغلب به عنوان رنگهای کاستنی اصلی خوانده می‌شوند. زمانیکه این سه رنگ ترکیب می‌شوند، سیاه را بدست می‌دهند.

همانطور که می‌دانیم ویژگی رنگی یک جسم زمانی بدست می‌آید که با نور سفید روشن شده که از جذب برخی از طول موجها و بازتاب بقیه، رنگ آن درک می‌شود. رنگ بدست آمده از این روش را به عنوان ترکیب کاستنی رنگ می‌شناسند. در مقام مقایسه، رنگهایی هم وجود دارند که از ترکیب سه نور رنگی متفاوت بدست می‌آید. رنگهای که از ترکیب آنها ناحیه گسترده‌ای از دیگر رنگها را تولید می‌کنند سه رنگ قرمز، سبز و آبی می‌باشند. این سه رنگ پایه همان رنگ‌های اصلی هستند به این روش ترکیب افزودنی رنگ گویند. بنا به آنچه گفته شد دو روش برای رنگهای بدست آمده وجود دارد.

منابع نوری

نور قابل رویت، یک نوع انرژی است که به گروه ا مواج الکترومغناطیسی متعلق میباشد که ا مواج رادیویی و اشعه‌های ایکس،ماوراء بنفش و مادون قرمز را نیز در بردارد. نور را میتوان به وسیله طول موجش مشخص کرد. مناسب‌ترین واحد اندازه‌گیری آن میلی میکرون  یا نانومتر n m میباشد. هر نانومتر برابر با 6- 10 میلیمتر است.

حساس بودن نسبی چشم به طیف مرئی امواج الکترومغناطیس  به نوار خیلی باریکی محدود می شود که این طیف  تقریباً  بینn m 380 تا n m 750 قرار گرفته است.

رنگی که ما به نام آبی میشناسیم تقریباً در پائین‌ترین این طول موجها یعنی تا n m480 قرار می‌گیرد، سبز تقریباً بین 480 و 560، زرد بین 560 و 590 نارنجی بین 590 و 630، و قرمز در طول موجهای بلندتر از 630 نانومتر قرار میگیرد.

بسیاری از اشیائی که بنام منابع نوری شناخته می‌شوند مانند خورشید، فلزهای داغ مانند فیلامنتهای لامپها، لوله‌های فلورسنت و غیره، نور سفید یا تقریباً سفید از خود نشر می‌دهند. اسحق نیوتون در سال 1730 نشان داد که نور سفید تمام طول موجهای مرئی را در بر دارد. نور ناشی از هر منبع را میتوان به وسیلة انرژی نسبی (یا مقدار نور) که در هر طول موج ایجاد میکند، مشخص کرد، منحنی این انرژی نسبت به طول موج، منحنی توزیع انرژی طیفی (SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION CURVE) منبع نوری نامیده می شود. نمونه مهمی از توزیع انرژی طیفی، میانگین نور  روز  (AVERAGE DAYLIGHT )است که در شکل (1-2) نشان داده شده است

شکل (1-2)  توزیع انرژی طیفی، یا انرژی نسبی برای هر طول موج، برای نمونه ای از نور  روز.

یک گروه خیلی مهم از منابع نوری «اجسام سیاه» ("BLACK BODIES") میباشند، و به این دلیل به آنها اجسام سیاه گفته میشود که آنها هیچوقت سیاه نیستند مگر در مواقعی که سرد ‌باشند. وقتی به این اجسام حرارت دهیم مانند فلزات از خود نور بیرون میدهند، اول یک نور قرمز کم درخشش مثل یک میله فلزی داغ و بعد هر چه حرارت بیشتر بشود، نور سفیدتر و درخشانتری مانند فیلامنتهای لامپ از آن‌ها بیرون می‌آید.

اجسام سیاه «واقعی» محفظه‌های توخالی حرارت داده شده‌ای هستند و دلیل اهمیت آنها در اینست که توزیع انرژی طیفی و بنابراین رنگ آنها، فقط  به درجه حرارتشان بستگی دارد. درجه حرارت اجسام سیاه «درجه حرارت رنگ» ("COLOUR TEMPERATURE") نامیده می‌شود. فیلامانهای تنگستن (TUNGSTEN FILAMENTS) که در لامپهای معمولی به کار برده می شوند، تقریباً مانند اجسام سیاه می باشند، لیکن درجه حرارت رنگ آنها با درجه حرارت خود فیلامنتها برابر نیست.

با اینکه اجسام سیاه به خاطر سادگیشان بسیار مهم می‌باشند، ولی خیلی از منابع نوری طبیعی و مصنوعی شامل نور خورشید، نور روز،  لوله‌های فلورسنت و انواع لامپهای قوس الکتریکی (ARC LAMPS ) جسم سیاه نیستند. بیشتر لامپهای قوس الکتریکی، مانند قوس های الکتریکی جیوه، نئون، و سدیم تمام طول موجها را از خود بیرون نمی‌دهند بلکه فقط چند طول موج مشخص (خطوط LINES) بیرون می دهند که از مشخصات و خصوصیات جسم به کار رفته در قوس، می باشد، و توزیع انرژی طیفی آنها متوالی نبوده بلکه تمام انرژی نوری که بیرون می‌دهند درچند نوار باریک طول موجی متراکم می شود.

لامپهای فلورسنت،  توزیعات انرژی طیفی متوالی بر روی چند خط معین نامتوالی دارند.

 برای مشخص کردن رنگ، چندین منبع نوری استاندارد تعیین شده است.  یکی از آنها که منبع نوری A سی. آی . ئی (CIE SOURCE A) نام دارد، یک لامپ فیلامنت تنگستن میباشد که در درجه حرارت رنگ 2860 عمل می‌کند و منحنی توزیع انرژی این لامپ در شکل (5-2) نشان داده شده است. منابع نوری B و  C سی. آی. ئی از منبع نوری A توسط فیلترهای مایعی که در مسیر آن قرار می گیرد، به دست می‌آیند. منبع نوری B، با توجه به حرارت رنگ  5000، تقریباً نمایانگر نور خورشید در ظهر میباشد. منبع نوری C ، تقریباً  6500، شباهت زیادی به نور متوسط روز دارد. منبع نوری دیگری که از آن به نحو وسیعی در همانند کردن رنگ استفاده می‌شود، مکبث 7500 ( MACBETH 7500) می باشد که توسط تغییر نور لامپ فیلامان تنگستن به وسیلة فیلترهای شیشه‌ای به دست می آید.

 

 نتیجه : چندین توزیع انرژی طیفی مختلف می توانند همان اثر بصری را داشته باشند که ما بنام یک رنگ می شناسیم. در نتیجه رنگ درک شده از یک شیئی یا از یک منبع نوری چگونگی توزیع انرژی طیفی را برای ما روشن نمی سازد، اما اگر ما چگونگی توزیع انرژی طیفی را بدانیم، می توانیم همیشه رنگ درک شده را بیان کنیم.

 

نویسنده : میثم پریشانی 1385

پایان قسمت دوم .


کلمات کلیدی:
سنسورهای تشخیص رنگ
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٦  

سلام در این سری گزیده ای مقاله یکی از دانشجویان برق مخابرات که در زمینه سنسورهای تشخیص رنگ است را برایتان طی چند نوبت قرار دهم.امیدوارم از آن استفاده وبهره لازم را ببرید.لطفا سوالات ومباحث خود را از طریق ایمیل یا قسمت نظرات مطرح کرده تا در حد بضاعتم به آن بپردازم.

لطفا رسم امانتداری را رعایت کنید.ودر صورت استفاده ا این مقاله مکلیه مقالات این وبلاک، حتما نام نویسنده وسایر مشخصات منبع ان ذکر کنید.

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عنوان مقاله  : سنسورهای تشخیص رنگ

استاد راهنما: مهندس آذردخت مظاهری

ارائه دهنده: میثم پریشانی

تابستان 1385

 

قسمت اول (1)

مقذمه :

رنگ محرکی است که در طی قرون و اعصار به زندگی بشر جذابیت ‌بخشیده است. با کمک رنگ ، هنرمندان قادر به بازگویی توانایی‌ها و احساساتی را که انسان دارمی باشد،بوده اند. همگان نیز از زیبایی ناشی از رنگ، چه در طبیعت و چه در آثار هنری لذت می‌برند.

با این حال، می‌توان گفت که در اوائل قرن هیجدهم بود که علم فیزیک رنگ توسط نیوتن و آزمایش مشهورش که در آن نور سفید توسط منشور به نورهایی با طول موجهای متفاوت تقسیم شد، پایه گذاری گردید و به علاوه در اواسط قرن نوزدهم، اولین ماده رنگزای سنتز شده، توسط پرکین به بازار عرضه گردید.

تا سال 1931 علم رنگ جنبه عملی پیدا نکرده بود، لیکن در این سال CIE که سازمانی برای استاندارد نمودن رنگ سنجی است اولین سیستم را برای بیان و توضیح رنگ ارائه داد. معهذا پیشرفت اصلی و عملی بعد از سال 1960 که کامپیوترهای دیجیتالی در دسترس قرار گرفتند صورت پذیرفت. همچنین در قرن بیستم تئوریهای روانی و فرآیندهای روانی – واقعی بینایی رنگ توسط محققین مختلف بنیان گذاری گردیدند و بدین ترتیب علوم مربوط به رنگ روبه تکامل رفت.

با تلفیق این علوم و تحولاتی که در زمینه تکنولوژی به وجود آمده است و با توجه به مسائل اقتصادی و نیازهایی که باعث به وجود آمدن سیستم‌های اتوماتیک و تولیدات عمده گردیده است ،امروزه علوم و تکنولوژی رنگ بخش عمده‌ای از صنایع کشورهای صنعتی از قبیل: صنایع نساجی، روکشهای سطوح،  پلاستیک ، بسته‌بندی و کاغذ ، روشنایی ، تلویزیون ، ساخت مواد رنگزا ، مواد غذایی ، سرامیک، مواد آرایشی و غیره را تشکیل می‌دهد. همچنین میزان تولید و مصرف مواد رنگزا در صنایع مدرن امروزی رشد قابل توجهی دارد و به علاوه رسانه‌های گروهی نیز به خاطر واقع بینانه‌تر جلوه دادن حقایق، رنگ را مورد استفاده قرار می‌دهند.

 

مقدمه ای بر نور ورنگ

1- طیف

نوری که چشم انسان آنرا حس می‌کند، ناحیه باریکی از انرژی الکترومغناطیس را تشکیل می دهد. انرژی الکترومغناطیس در شکلی از امواج منتقل می‌گردد که بوسیله دامنه و فرکانس (یا پریود) توصیف می شوند، معمولاً نور را به وسیله طول موج در واحد نانومتر بیان می کنند . محدوده طول موج نور تقریباً از 380 نانومتر نور بنفش تا 780 نانومتر نور قرمز می باشد. (در برخی از منابع از nm400 تا nm750 ذکر شده است). بعد از نور سرخ ناحیه فروسرخ قرار دارد که در طول موج حدود یک میلی‌متر با ناحیه کهموجی پیوند می خورد. ناحیه فرابنفش از انتهای طول موج‌های کوتاه بیناب مرئی تا طول موج حدود 01/0 میکرون که آغاز ناحیه پرتو ایکس است، امتداد می‌یابد. در شکل (1-1)مکان طیف بیناب در میان امواج الکترومغناطیسی نشان داده شده است.

شکل (1-1) بازه طول موج های که توسط چشم قابل درک است از حدود 400نانومتر تا 700  نانومتر است .

وقتی که از نور می‌گوئیم منظورمان همان تابشی است که با چشم می‌بینیم. پس تابش فرابنفش و فروسرخ را نباید بعنوان نور دانست. بیشتر منابعی که برای روشنایی بکار می‌روند نور سفید یا نزدیک به آن را ساطع می‌کنند. در گذشته نیوتن نشان داد با استفاده از یک منشور، از نور سفید می‌توانیم تمام طول موجهای قابل رویت را داشته باشیم.

نور هر منبعی در واحدی از توان نسبی در هر طول موج توصیف می‌شود. که آنرا بعنوان توزیع طیف توانی   می‌شناسند. (SPD) (Spectral Power distribution).

 فرایند دیدن زمانی رخ می دهد که نور از اشیاء منعکس و به چشم ما برسد. مواد نور تابیده به آنها را به چندین روش تغییر می‌دهند، ‌نور می‌تواند از یک سطح بازتاب یا جذب و یا عبور کند. در موارد بسیاری نور هم جذب و هم بازتاب می‌شود میزان جذب و بازتابش اغلب به طول موج وابسته است. در نتیجه در برخی از طول موجها جذب و در بقیه بازتابش وجود دارد، با درجات متفاوت نور بازتاب شده از یک شئی به چشم انسان میرسد که این نور رنگ شئی را مشخص می کند .

در شکل (2-1) ، نور قرمز بازتاب شده در حالیکه نور آبی و سبز جذب شده‌اند در نتیجه این شئی قرمز به نظر می‌رسد.

نور می‌تواند در درجات متفاوتی از یک شئی عبور کند . مقادیر انتقال نیز به طول موج وابسته است.

در شکل (a3-1) نور بدون تغییر از جسم عبور می‌کند. در این مورد جسم شفاف (نامرئی) به نظر می‌رسد.  در شکل (b3-1)، نور به صورت ناتمام منتقل شده است. در این مورد طول موجهای مشخصی منتقل شده و بقیه جذب شده‌اند. این نوع اجسام نیمه شفاف (مات) و رنگی بنظر می‌آیند، مانند پلاستیک یا شیشه رنگی. این همان اصول فیلترهای جاذب می‌باشد که برای حذف یا عبور طول موجهای مشخصی از نور بکار می‌روند.

شکل (b3-1) مقداری از نور جذب می‌شود .           شکل (a3-1) نور بدون تغییر عبور می‌کند .

سطوح کدر نور را از خود عبور نمی‌دهند و بسته به جنسشان، طول موجهای متفاوتی را جذب یا بازتاب می کنند که رنگ ظاهری آنها بدست می‌آید. علاوه بر این، ویژگی سطح برخورد نور در اینکه نور بازتابش شده به کدام سمت بازتاب می‌شود تأثیر خواهد داشت. سطوح صاف مانند شکل (a4-1) ، نور را با زاویه 90 درجه نسبت به زاویه برخورد بازتاب می‌کند. این نوع بازتابش را بعنوان بازتابش ویژه (Specular reflection) می‌شناسیم. در اینجا سطح‌ها براق یا صیقلی می‌باشند.

در شکل(b4-1) ، بازتابش در جهات متفاوتی صورت گرفته است که این زوایای متفاوت بازتابش به بافت سطح بستگی خواهد داشت. به این نوع بازتابش، بازتابش پراکنده گویند (diffuse reflection) و در اینجا سطح ما سطحی مات و زبر خواهد بود.  

            شکل(b4-1)  بازتابش پراکنده                         شکل (a4-1) بازتابش ویژه

 شکل (5-1) نشان می‌دهد که یک سطح چگونه درکی از رنگ را بوسیله جذب و بازتابش طول موجهای مشخص بدست می‌دهد. سطح نشان داده شده یک سطح آبی می‌باشد که آبی ظاهر می‌شود، زیرا طول موجهای آبی بازتاب و بقیه طول موجها جذب شده‌اند. همه رنگها در اجسام نتیجه انتخاب جذب و بازتابش طول موجهای متفاوت از نور می‌باشد.

یک جسم، زیر نور سفید به رنگ معمول خودش ظاهر خواهد شد زیرا تمام طول موجهای بازتابش وجود دارند. یک سیب قرمز، در نور سفید قرمز است زیرا قرمز منعکس شده و بقیه طول موجها جذب شده‌اند، اگر سیب را با یک نور تک رنگ مثل سبز روشن کنیم، هیچ طول موجی در ناحیه قرمز وجود ندارد که بازتاب شود، بنابراین تمام نور جذب شده و سیب به جای قرمز ، خاکستری  ظاهر خواهد شد. همچنین اگر ما سیب و برگ کاغذ سفید را با نور قرمز روشن کنیم هر دو یک جور ظاهر خواهند شد، زیرا هم سیب و هم صفحه سفید نور قرمز را منعکس می‌کنند.

کاغذ سفید تمام طول موجها را منعکس می کند. در نور سفید، سفید است چون تمام طول موجها ناحیه مرئی وجود دارند. بنابراین، رنگ ظاهری یک جسم هم توسط خود جسم و هم توسط منبع نوری که جسم را روشن می‌کند بدست می‌آید.

همانند منحنی‌های توزیع  طیف توان(SPD) یک منبع نوری که رنگ ظاهری منبع را بیان می‌کند، سطوح رنگی نیز دارای منحنی‌های طیف بازتابش هستند که میزان بازتاب نور بوسیله آن سطح در هر طول موج را بیان می‌کنند (Spectral reflectance )

پایان قسمت اول


کلمات کلیدی:
لیزک یا لازک (LASEK)
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦  

به نام خداوند علم ومعرفت

باز هم سلام . این بار هم درباره نوعی جراحی چشم بوسیله لیزر را برایتان آماده کرده ام.

هر چیزی دارای ستونی است وستون دین " علم " است . ( حضرت محمد (ص))

لیزک یا لازک (LASEK)

لیزک یا لیزر اپی تلیال کرایومیلیوزیس (Laser Epithelial Keratomileusis) نوع تغییریافته عمل لیزر (PRK) است. در عمل PRK لایه سطحی قرنیه که اپی تلیوم نام دارد بوسیله ابزار خاصی برداشته می شود و سپس با استفاده از لیزر اکسایمر سطح قرنیه تراش داده شده و با تغییر شکل آن عیب انکساری بیمار اصلاح می شود. پس ازعمل PRK ، اپی تلیوم که حدود 50 میکرون ضخامت دارد ظرف مدت 3 تا 5 روز ترمیم شده و مجددا" سطح قرنیه را می پوشاند.

عمل لیزک گرچه بسیار شبیه به PRK می با شد، ولی از بعضی جهات با آن متفاوت است. در این عمل پس از آنکه قرنیه با استفاده از قطره های مخصوص بی حس شد، بر روی قسمت مرکزی قرنیه که با ابزار خاصی محصور شده است، چند قطره الکل چکاندهشده و در مرحله بعد محلول الکل از سطح قرنیه شسته می شود. بدین ترتیب الکل لایه سطحی قرنیه یا اپی تلیوم را شل نموده و جراح می تواند با استفاده از ابزار خاصی این لایه را جمع کند.

در این عمل نباید ایجاد و برداشتن لایه اپی تلیوم را با ایجاد لایه (Flap) در عمل لیزیک اشتباه کرد. در عمل لیزیک لایه ای با ضخامت تقریبی 130 تا 180 میکرون با استفاده از میکروکراتوم برداشتهشده که علاوه بر اپی تلیوم شامل بخشی از بافت مرکزی قرنیه نیز می شود، اما در لیزیک این لایه تنها از اپی تلیوم تشکیل می شود.

پس از برداشتن اپی تلیوم، سطح قرنیه همانند عمل PRK با استفاده از لیزر اکسایمر تراش داده می شود. پس از تکمیل این مرحله جراح با دقت اپی تلیوم را به جای خود برمی گرداند و مانند عمل PRK یک لنز تماسی نرم برای چند روز برای بیمار تجویز می شود.

در عمل لیزک، گاهی اوقات لایه اپی تلیوم قرنیه بیمار استحکام کافی ندارد، در نتیجه جراح نمی تواند آن را روی قرنیه برگرداند. در این گونه موارد لایه اپی تلیوم بطور کامل برداشته می شود و بدین ترتیب عمل لیزک تبدیل به PRK می گردد.

لیزک از نظر کاربرد همانند عمل PRK است و برای نزدیک بینی و آستیگماتیسم خفیف بکار می رود. با توجه به این که لیزک در بیماران مبتلا به نزدیک بینی بالا قابل انجام نیست، این عمل جایگزین لیزیک نخواهد شد.

مزایای لیزک

1.     مزیت لیزک نسبت به لیزیک در بیماران با نزدیک بینی و آستیگماتیسم خفیف

o        میزان بافتی که بطور موقت برداشته می شود، 75% کمتر است

o        نیازی به میکروکراتوم نیست

o        عوارض مربوط به ایجاد لایه با میکروکراتوم در این عمل وجود ندارد

o        درمان عفونت در بیمارانی که به روش لیزک عمل می شوند آسان تر است

o        در بیماران مبتلا به خشکی چشم، لیزک و PRK انتخاب های بهتری هستند

o        در بیمارانی که به دلیل نازکی ضخامت قرنیه کاندید مناسبی برای لیزیک و PRK نیستند، قابل انجام است

2.     مزیت لیزک نسبت به PRK

o        خطر بروز کدورت دید (Haziness) در لیزک کمتر از PRK است

منبع : http://www.noorvision.com/


کلمات کلیدی:
OXC: گذر از الکترونیک به فتونیک
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٦  

نیکی دنیا وآخرت، در دانش و بدی دو جهان در نادانی است. ( حضرت محمد "ص" )

دانش ، برترین شرافتی است که هیچ مزیتی بر آن مقدم نیست. ( حضرت علی "ع" )

OXC: گذر از الکترونیک به فتونیک

مثل آینه روشن است که آینه ازآن کیست و چیست! الیاف نوری با عرض باند وسیعی که دارند و قادر هستند با فناوری‌های موجود حدود چند میلیون مکالمه تلفنی را روی یک زوج تار نوری حمل کنند، ابر بزرگراه واقعی حال و آینده هستند.

 اما این کافی نیست! چرا که تقاطع و"چهارراه" ها را می‌توان به Add/Drop Convertor و یا Cross-Connect های مسیرهای الیاف نوری تشبیه کرد که عنوان انشعابات نوری برای مسیر انتقال، ضروری‌اند و "میدان‌ها" را نیز می‌توان، به مراکز Switching تشبیه کرد. البته فرایند تولید مراکز نوری پرظرفیت، دوران طفولیت خود را می‌گذراند. اما Cross- Connect های نوری، چند ماهی‌ است که روانه بازار شده‌اند. این مقاله، شرحی  است بر OXC یا  Optical Cross-Connect . ما برای پرهیز از رسم خط لاتین، این اصطلاح را، فارسی کردیم و معادل برگزیدیم. "اتصال ضربدری نوری" )به جای OXC  یا (Optical Cross-Connect) هنگام گذر از امکانات ساده تافتگری فشرده تقسیم طول موج(DWDM)، به راه حل‌های پیچیده انتقال، سئوال بزرگ چگونگی ارتباط و مدیریت شبکه نوری به صورت مؤثرترین راه است. اتصال ضربدری نوری(OXC) کلید پاسخ به این پرسش است که به استنتاج راهبردی مناسب و رفتارشناسی DWDM در تولید شبکه‌های نوری کمک خواهد کرد. OXC شرایط ایجاد مدیریت برای تجهیزات انتقال و از بین بردن ترافیک را در داخل این "بزرگراه‌های" غول‌آسای نوری مهیا می‌سازد.

 یکی از نتایج اصلی این فناوری، دستیابی به طراحی شبکه‌های نوری و محسوس‌ترین انتخاب بین سیستم‌های تمام نوری و نوری- الکتریکی - نوری(OEO) می‌باشد. ارائه این وضعیت و برداشتن گام‌های سریع در توسعه فناوری شبکه نوری، بهره‌برداران را قادر به نگرش علمی به دستیابی دو گانه (هایبرید) و انحصار مشروط در عرصه رقابت برای توسعه شبکه نوری می‌سازد.

چرا DWDM مورد نیاز است؟ 

DWDM، فناوری چند برابر سازی ارتباطات الیاف نوری است که دراصطلاح به آن "تافتگری فشرده تقسیم طول موج" می‌گویند. رشد ترافیک ارتباطات به صورت اعم و تلفن همراه واینترنت به صورت اخص. نیاز به عرض باند بیشتر شبکه را ایجاب می‌نماید. به عنوان مثال یک رایانه شخصی که برای نوشتن این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای سرعت پردازش چند میلیون bit/s است ولی به مجرد اینکه این رایانه به شبکه عمومی که خود هزاران هزار ارتباط دارد متصل می‌شود، مجبور است که به خوبی با سرعت چند کیلو bit/s عمل کند. البته حتی با این سرعت کم، باز هم فشار زیادی بر هسته شبکه اتصال سیستم وارد می‌آید و این فشارها با افزایش تعداد کاربران بیشتر خواهد شد. اگر بخواهیم رایانه‌‌ها و پایانه‌های همراه را در راه‌هایی که مردم برای ویدئو و یا سرویس‌های اطلاع رسانی سریع استفاده می‌کنند بکار گیریم تقاضا برای ظرفیت هسته شبکه، بزرگتر از امروز خواهد شد.

سیستم‌های DWDM درشبکه‌های الیاف نوری برای استفاده بهتر از عرض باند ذاتی که زیر نظر TDM می‌باشد، استفاده می‌شود.

شبکه تمام نوری سبب می‌شود سیستم، انتقال با ظرفیت‌های سرریز دارای توانایی ارتباط نقطه به نقطه نیز شود. شبکه‌های نوری لایه‌ای شفاف و قابل مدیریت را تهیه می‌کنند که برروی آن تمام جریان و سرویس‌های جدید می‌توانند قرار گیرند و شبکه‌های تافتگری (مالتی پلکسینگ) نوری همزمان و سوئیچینگ حفاظتی و استقرار یونیت‌های جزئی و فرعی را تکمیل کند.

اولین مرحله از شبکه تمام نوری، معرفی تافتگر(مالتی پلکس)‌های OADN یا (Optical Add/Drop Mltiplcexer) غیر قابل برنامه‌ریزی مجدد بوده که اجازه می‌دهند یک یا چند عدد از طول موج‌ها دربعضی نقاط اضافه یا حذف شوند. در حال حاضر OADM های قابل برنامه‌ریزی از راه دور، عرضه شده‌اند که اجازه می‌دهند مسیرهای نوری بر حسب تقاضا در بعضی نقاط اضافه و یا کم شوند.

مزایای اتصال ضربدری نوری(Optical Cross Connection)

اتصال ضربدری نوری (OXC)، امکان پیاده‌سازی وجمع مسیرهای نوری را که در آنها طول موج‌ها به سادگی عبوردهی، یا اضافه و کم می‌شوند مهیا می‌سازد و با این امکان شبکه‌های نوری، دیگر محدود به تک حلقه‌ها و یا رشته‌ها نمی‌شوند. یعنی یا اتصالات ضربدری نوری دیگر، همبندی شبکه‌های نوری به آرایش حلقوی و شریانی محدود نمی‌گذرد و امکان شاخه شاخه شدن و ایجاد شبکه  در حالت کلی یک شبکه حلقه‌ای در یک لایه نوری می‌تواند ساخته و مدیریت شود.

 OXC ها‌یکی از دو نقش مورد اشاره در شکل را بر عهده دارند (شکل (1) ملاحظه می‌شود) اولین وظیفه‌ای که برعهده OXC است این است که یک "طیف" نوری را از دسته الیاف نوری، استخراج کند ومسیریابی نماید. این دسته معمولا از (هفتاد و دو) "لیف" (Fiber)تشکیل می‌یابد که شامل مسیر های نوری متعددی است. این "لیف" ها ممکن است وارد دسته دیگری از فیبر نوری شود و در نهایت به‌طرف کاربر برود. نقش دوم نقش اتصالات ضربدری طول موج‌هایی است که با یک پایانه "تافتگر تقسیم طول موج" یا WDM Terminalمنتهی می‌شود ویا به گروهی از کاربران که روی گروه‌های طول موج‌های فیبرهای مجزا یا مضاعف کار می‌کنند .

هر چقدر که خطوط نوری دسته‌بندی شوند و ظرفیت حمل آنها افزایش یابد مدیریت وحفاظت از آنها مشکل‌تر می‌شود.

با توجه به اینکه سرعت انتقال از طریق طول موج‌های نوری برابر با 5/2 گیگا بیت بر ثانیه می‌باشد در یک نوار (باند) 32 طول موج جا می‌گیرد لذا ظرفیتی برابر با 80 گیگا بیت بر ثانیه دارد وچون اغلب 72 دسته فیبر در یک کابل وجود دارند از این رو ظرفیت فوق العاده بالایی حاصل می‌شود. 3 کاربرد اصلی اتصالات ضربدری نوری عبارتند از : (1- حفاظت، تهیه و مهار سریع خدمات در کمتر از یک هزارم ثانیه، در صورت بروز خطا یا قطع درمسیر انتقال به طوری که هیچ تاثیر سویی درجائی که در آنجا اثری از مشتری وجود ندارد. (2-  ذخیره سازی دوباره - ذخیره سازی دوباره ظرفیت عقب افتاده بعد از حفاظت ظرفیت مورد نیاز است (درحد ثانیه یا دقیقه) (3- پیش‌بینی وبرنامه‌ریزی مجدد نیاز به حفاظت وذخیره سازی مجدد در لایه نوری با افزایش ATM و سرویس‌های IP رو به تزاید است. حفاظت نوری تنها به هماهنگی‌های محلی نیاز ندارد اما بایستی بسیار سریع باشد.

دستیابی به هایبرید

دو طراحی اساسی در سیستم‌های شبکه نوری موجود است: سیستم‌های تمام نوری که تمام مسیرهای درون OXC ها به طور خالص نوری هستند وسیستم‌های ترکیبی الکتریکی- نوری (نوری- الکتریکی- نوری- OEO) که درهر دو نوع مزایای مختلفی وجود دارد. سیستم‌های اتصال عرضی OEO این مزیت را دارا هستند که اجازه ترجمه طول موج‌ها را می‌دهند. اگر اتصالات فیبری وارد شونده وخارج شونده برای استفاده دقیق گروه‌های هم فرکانسی اتفاق نیفتد قرار دادن یک مرحله الکتریکی در روند سوئیچینگ اجازه تولید دوباره سیگنال ودستیابی به ترافیک وسیگنالینگ را می‌دهد که این البته برای شبکه‌های تمام نوری غیر ممکن است. سیستم‌های تمام نوری قابلیت شفافیت کامل را دارا هستند که این بدین معناست که آنها می‌توانند هر نسبتی را در دست داشته وسریعا درجه بندی شوند. سیستم‌های تمام نوری نسبت به تجهیزات OEO از انرژی کمتری استفاده می‌کنند که می‌تواند دریک شبکه بزرگ موجب کاهش هزینه شود.

عامل مفید دیگر سیستم‌های تمام نوری، مزیت قیمتشان خصوصا درنسبت‌های بالاتر است. قیمت مؤلفه‌های نوری از مشابه الکترونیکی آن سریع‌تر پائین می‌آید. اگر چه در شبکه‌های حقیقی همیشه نیاز به ترجمه طول موج است بنابراین سیگنال‌های نوری تقویت شده، وارد OXC ها می‌شوند.

مدیریت کلید است:

مدیریت منابع شبکه‌های نوری با ظرفیت عظیم شاید مؤثرترین نمای مبارزه شرکت‌های بهره‌بردار(operator)  و تجهیزات فروشنده‌ها باشد. تمام مؤلفه‌های یک توده از فیبر OXCS به ‌طرف Iprouter (که به صورت غیر قابل تغییر توسط تعدادی از فروشنده‌ها تهیه می‌شود)نیاز به کار مشترک دارد تا سطح کارآیی مورد نیاز برنامه‌ریزی، خطا، حراست ومدیریت خدمات را ارائه دهند. افزایش تقاضای ظرفیت شبکه‌های ارتباطی، به صورت نامنظم بوده‌ وطرح آن مشکل می‌باشد. OXCS اگر به اندازه کافی منعطف انجام شده و دارای مدیریت نیرومند باشد راهی برای بهره‌بردارهای شبکه به منظور محاصره احتیاجات انتقال آینده تهیه می‌نماید. در این راه اپراتورها از نگرانی ظرفیت رها بوده وبهتر قادر خواهند بود که بر روی توسعه خدمات تمرکز کنند.

 مهرداد مهدویان

منبع :    http://www.tcwmagazine.com


کلمات کلیدی:
مواد سازنده عدسی عینک
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

مواد سازنده عدسی عینک

امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته چیزی حدود 95 در صد عدسیهای عینک از مواد پلاستیکی ساخته می شود پلاستیک بدلیل سبکی و ایمنی ذاتی آن بطور کلی جایگزین شیشه شده و عنوان نخستین انتخاب برای مواد عدسیهای عینک را بخود اختصاص داده است.
اطلاعاتی که بطور معمول در مورد مواد عدسیهای عینک منتشر می شود عبارتند از :
1-ضریب انکسار
2- دانسیته
3-عدد Abbe
4- UV cut off point
اگر ضریب انکسار ماده ای مشخص باشد دو مورد دیگر از ویژگیهای مواد سازنده عینک مانند عامل تغییر انحناء(
CVF) و انعکاس از سطح آن ماده را که با ρ نشان داده می شود را می توان بدست آورد.
ضریب انکساری : ضریب انکساری نسبت سرعت یک طول موج مشخص نور در هوا به سرعت همان طول موج نور در محیط منکسر کننده نور می باشد
.

در حال حاضردر بریتانیا و آمریکا ضریب انکساری بر اساس طول موج خطd هلیم (باطول موج nm587.5) اندازه گیری می شود درحالیکه در قاره اروپا بر اساس خط eجیوه (با طول موج nm546.07)اندازه گیری می شود.
توجه کنید که میزان ضریب انکساری با خط
e جیوه بیشترازd هلیم می باشد بنابراین وقتی که میزان ضریب انکسارماده ای بر حسب خط e جیوه داده می شود به نظر می رسد که آن ماده ضریب انکساری بیشتری دارد.

ممکن است گاهی وقتها لازم باشد تا بدانیم چه میزان تغییر در حجم و ضخامت یک عدسی خاص وقتی که به جای شیشه استاندارد کرون، از ماده دیگری استفاده شود روی خواهد داد. این اطلاعات را از CVF می توان بدست آورد. CVFامکان مقایسه مستقیم ضخامت عدسی های ساخته شده از مواد مختلف با شیشه استاندارد کرون را فراهم می آورد. برای مثال ماده ای با ضریب انکسار 1.70 دارای CVF=0.75 می باشد که این بدین مفهوم می باشد که در صورت جایگزینی این ماده بجای شیشه کرون کاهشی معادل 25%در ضخامت عدسی روی خواهد داد.
یکی از استفاده های مهم
CVF تبدیل قدرت عدسی که قرار است ساخته شود به معادل آن از جنس کرون است. و این کار بسادگی با ضرب قدرت عدسی در CVF آن ماده امکان پذیر می باشد. برای مثال فرض کنید ما می خواهیم یک عدسی 10.00-دیوپتر را از ماده ای به ضریب انکسار 1.70 داشته باشیم معادل همین عدسی از جنس شیشه کرون ازضرب 10.00 × 0.75 که مساوی 7.50- می شود بدست می آید .به عبارت دیگر استفاده از ماده ای به ضریب شکست 1.70 عدسی ای به قدرت 10.00-ایجاد می کند که از نظر سایر مشخصات شبیه یک عدسی به قدرت 7.50- از جنس کرون می باشد.
ماده ای