معرفی رشته مهندسی اپتیک ولیزر
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٦  

 به نام خداوند علم ومعرفت

یکی از دستاوردهای اینترنت ایجاد گروه های همفکروهم اندیش است. که درقالب مشخصی بایکدیگرارتباط برقرار کرده وتوانمندی های فکری واجتماعی خود را به اشتراک می گذارند.بااین کار محیطی صمیمی ودوستانه ایجاد می شود که شاید درهیچ یک ازاجتماعات بشری دیده نشود..یکی ازدلایلی که باعث شده برخی ازجامعه شناسان حال حاضر ادعا کنند که اینترنت در توسعه جوامع جدید بشری در تمامی جهان نقش مهمی ایفا می کند،همین مسئله است. این جوامع ممکن است ازیک گپ دونفره شروع شده وبه صورت یک اتاق گفتگو رشد کرده ونهایتا در قالب یک انجمن یا حزب به رسمیت شناخته شود.البته در سایت های مختلف انواع متنوعی از این اجتماعات با عناوینی مانند گروه، انجمن، باشگاه، کلوپ و.... به چشم می خورد.

 معرفی رشته مهندسی اپتیک ولیزر :

 رشته مهندسی اپتیک ولیزر با توجه به رشد روزافزون سیستم های  اپتیکی ولیزری وهمچنین کاربردهای وسیع آن در علوم تحقیقاتی ،پژوهشی ،صنعتی ،دفاعی ،پزشکی و... ونیاز کشور عزیزمان ایران به مهندسین تحصیل کرده ومتخصیص در رشته مهندسی  اپتیک ولیزر، این رشته برای اولین بار در ایران در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دردانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان ( شاهین شهر )  بوجود آمد.

فرم درسی این رشته در سال 1378 توسط کارشناسان وهیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهیه وتنظیم شد وبه تصویب رسید . ودر سال 1379 در وزارت علوم تحقیقات وفن آوری به تصویب رسید. وبه صورت رسمی از سال 1380 از طریق آزمون سراسری جذب دانشجو در این رشته آغاز شد.

 رشته مهندسی اپتیک ولیزر در 3 گرایش  1- اپتیک 2- لیزر 3- اپتوالکترونیک  اررائه می شود.که در هر گرایش دانشجویان بنا بر علاقه خود، آموزش های لازم را به صورت تئوری وآزمایشگاهی فرا میگیرند.

    دانشآموختگان این دوره قادر خواهند بود در زمینههای تخصصی زیر فعالیت نمایند.

 1-     پشتیبانی علمی صنایع و مراکز تحقیقاتی اپتیکی و لیزری؛

2-     بکارگیری لیزر در زمینههای علمی، صنعتی و پزشکی؛

3-     ـ طراحی سیستمهای اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری؛

4-     ـ مدیریت و اجرای پروژه‌های تولیدی و تحقیقاتی در زمینه‌های فوق.

 همچنین فارغ التحصیلااین رشته می توانند  برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از طریق کنکور کارشناسی ارشد در کارشناسی ارشد پژوهش محور مهندسی الکترواپتیک که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می گردد شرکت کنند.

     دوره کارشناسی ارشد مهندسی الکترواپتیک در سه گرایش اپتو الکترونیک، اپتیک و لیزر ،با هدف آموزش مبانی علمی و کاربردی ابزارآلات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده است.  هدف این دوره تربیت متخصصانی است که توانائی انجام تحقیقات مستقل در صنعت و مراکز تحقیقاتی کشور را کسب نموده و قادر باشند با پیشرفت فناوری، صنعت داخلی را نیز بهنگام نگهدارند.

 توانمندیهای دانش آموختگان دوره:

    دانشآموختگان این دوره قادر خواهند بود در زمینههای تخصصی زیر فعالیت نمایند.

1-     ـ پشتیبانی علمی صنایع و مراکز تحقیقاتی اپتیکی و لیزری؛

2-     ـ بکارگیری لیزر در زمینههای علمی، صنعتی و پزشکی؛

3-     ـ طراحی سیستمهای اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری؛

4-     ـ مدیریت و اجرای پروژه‌های تولیدی و تحقیقاتی در زمینه‌های فوق.

 شرایط پذیرش دانشجو:

1ـ دارا بودن مدرک کارشناسی مهندسی اپتیک ولیزر یا  کارشناسی فیزیک ( به غیر از شاخه دبیری ) و یا کارشناسی مهندسی برق در یکی از گرایشهای الکترونیک و مخابرات.

مواد امتحانی و ضرایب آنها:  

ضریب

مواد امتحانی

ردیف

2

زبان تخصصی

1

3

اپتیک

2

3

فیزیک مدرن

3

3

فیزیک کوانتومی

4

3

الکترومغناطیس

5

3

فیزیک الکترونیک

6

 

 

 

 

 

توجه:از ردیفهای 2 تا 6 جدول سه درس به انتخاب داوطلب خواهد بود

   فارغ التحصیلان رشته های مهندسی اپتیک ولیزر برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در یکی از دانشگاه های زیر به ادامه تحصیل بپردازند .

1.     مهندسی الکترو اپتیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر  http://www.mut.ac.ir

2.     مهندسی فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی

3.     کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اپتیک ولیزر دانشگاه آزاد بناب تبریز  http://www.tabrizu.ac.ir

 معــرفی دانشـگاه صنعتی مالک اشتر

       دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف اجرای پروژههای تحقیقاتی خاص ملی و آموزش و تربیت کارشناسان و کادر ویژه مورد نیاز صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور در سال 1365 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس گردید. در ابتدا مرکزیت دانشگاه در شاهین شهر اصفهان قرار داشت تا اینکه در سال 1378 بمنظور توسعة دورههای آموزشی تحصیلات تکمیلی پژوهش محور و تعامل آموزش و پژوهش در صنایع مورد نظر که عمدتاً در تهران مستقر بودند مرکزیت دانشگاه از شاهین شهر به تهران انتقال یافت و هماکنون این دانشگاه دارای مجتمعهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و تحقیقاتی به شرح ذیل میباشد:

1 ) مجتمع دانشگاهی مواد و مهندسی شیمی؛

2 ( مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک؛

3 ) مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی؛

4 ) مجتمع دانشگاهی هوایی؛

5 ( مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع؛

6 ( مجتمع دانشگاهی علوم و هوافضا؛

7) مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ؛

8 ) مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی؛

9 ( مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و فناوری نوین ساخت؛

10 ( مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی.

هم اینک دانشگاه صنعتی مالک اشتر با برخورداری از توانمندیها و قابلیتهای علمی و فنی لازم سازماندهی فعالیتهای پژوهشی آموزشی مجموعههای آکادمیک، ایجاد ارتباط سیستماتیک با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور، انجام پروژههای تحقیقاتی در حوزههای کاربردی توسعهای بنیادی، گسترش دورههای تحصیلات تکمیلی پژوهش محور و دورههای تخصصی کوتاه مدت تکنولوژی محور و نیز دورههای کاردانی و کارشناسی خاص برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، توسعة اطلاعرسانی و انفورماتیک، ساماندهی امر جذب و انتقال تکنولوژی و خدمات علمی و فنی با تشکیل آزمایشگاههای آکرودیته (معتمد)، ساماندهی امر استانداردسازی محصولات صنعتی، تشکیل انجمنهای علمی و... در سطح کشور  به فعالیت خود ادامه میدهد.

 برخی از دروسی که دررشته مهندسی اپتیک ولیزر به صورت تخصصی وگرایشی   ارائه می شود:

فیزیک مدرن

لیزرهای گازی

طراحی وساخت لایه های نازک

آز فیزیک مدرن

اسپکتروسکوپی لیزری

اپتیک فوریه

ریاضی مهندسی

لیزرهای حالت جامد

اپتیک غیرخطی

الکترومغناطیس 1

ایمنی لیزر

اپتیک لایه های نازک

الکترومغناطیس 2

لیزرهای قدرت

فیزیک قطعات نیمه رسانا

روشهای ریاضی در اپتیک

فیزیک قطعات نیمه رسانا

اپتوالکترونیک

موج

اپتوالکترونیک

پردازش نوری علائم

مکانیک کوانتوم  اپتیک ولیزر

پردازش نوری علائم

مدارهای مجتمع نوری

مکانیک کوانتوم مواد وقطعات

مدارهای مجتمع نوری

فیزیک وفن آوری مادون قرمز

اپتیک هندسی

فیزیک وفن آوری مادون قرمز

چشمه ها وآشکارسازها

آز اپتیک هندسی

چشمه ها وآشکارسازها

طراحی وساخت لایه های نازک

اپتیک  موجی

فن آوری ساخت قطعات اپتیکی

آزمایشگاه طراحی رایانه ای لایه نازک

آز اپتیک موجی

شناخت سیستمهای اپتومکانیکی

اپتیک فوریه

لیزر 1

کنترل کیفیت درفن آوری اپتیکی

اپتیک غیرخطی

لیزر 2

کارگاه ساخت عدسی

اپتیک لایه های نازک

آز لیزر1

شیشه های اپتیکی

کاربرد رایانه در اپتیک

تکنیک خلآ

تمام نگاری

آمار واحتمال در اپتیک

آز تکنیک خلا

کاربردهای لیزر

پروژه کارگاهی لیزر

 این وبلاگ جهت معرفی رشته مهندسی اپتیک ولیزر وشناساندن جایگاه این رشته وهمچنین توانایی های فارغ التحصیلان آن به بازار کار کشور راه اندازی شده است. انشجویان وعلاقه مندان رشته مهندسی اپتیک ولیزر می توانند مقالات واخبار  در زمینه این رشته را دراین وبلاگ مشاهده نمایند.

 همچنین می توانید سوالات خود را به آدرس زیر ارسال نمائید تا به آنها پاسخ داده شود.                                                   mailto:amin_abtahi5250@yahoo.com  

لطفا در هنگام نقل مطالب ومقالات از این وبلاگ حتما نام نویسنده مقاله را ذکر نمائید.

  نوشته شده در 85/4/31  در ساعت23  توسط امین ابطحی


کلمات کلیدی: