راهنمای نرم افزار OSLO
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦  

 

راهنمای نرم افزار OSLO

EDUCATION OSLO SOFTWARE 1 

آشنایی با oslo 

Oslo محیطی را برای طراحی سیستم های نوری فراهم میکند. وسیستمهای اپتیکی را میتوانند بهینه سازی وارزیابی کنند. Oslo این امکان را برای شما فراهم میکند که کارهای موثری را در مورد تحقیق جزییات سیستم اپتیکی در طول مراحل مختلف طراحی انجام دهید.کارoslo شبیه برنامه های windos است. کار با oslo سخت نیست وبا خواندن pdf این نرم افزار میتوانید اطلاعات ارزشمندی را بدست اورید.

 

پنجرهای oslo شامل:

 command line : که میتوانید داده رادر آن وارد کنید ویا فرمان را میتوان مستقیما توسط کلیک یک منو یا toolbar وارد کرد. فرمانها و روشهای گرافیکی داخلی از هم جدا نیستند خروجی  osloیک متن یا یک پنجره گرافیکی است. ویژگی منحصر به فرد oslo وجود 32 پنجره گرافیکی در پنجره چرخ لغزنده اش- تهیه callback های قراردادی یا تامین شده توسط کاربر – انجام ارزیابی عادی یا بهینه سازی کامل است .

پنجره اصلی

پنجره اصلی مرکز کنترل موضوعات برای اکثرکارهای oslo است.که شامل-title bar-menubar-toolbar  وکارهای زیاد دیگر. معمولا پنجره اصلی  به صورتmax  قرار داده می شود تا قرار دادن پنجرهای oslo امکان پذیر باشد.

Titlebar : نوار آبی بالا ی پنجره است.

Menubar: یک فهرست از آیتم های مهم وسیستم منوی oslo را نمایش می دهد وهرآیتم نیز شامل چندین انتخاب است.

اجزای منو بار

File:شامل فرمانهایی که lens را بازوsave می کند. دستیابی به lens یاdatabase های دیگروانجام print وطراحی کردن وتقدم برنامه ها وخروج از برنامه را می توان از طریق این منو انجام داد.

Lens: فرمانهایی که داخل اطلاعات سیستم ولنزها می شود وآنها را نمایش میدهد.وانها شامل دسترسی به اطلاعات گسترده ،oslo دادهای خروجی معمولی وطراحی لنزها می باشد.

Evaluate: ارزیابی کردن فرمان هایی که آنالیز یا محاسبه می کند.و نمایش اجرای سیستم مثل آنالیز ابیراهیها-ردیابی پرتو و انالیز تصویرو..

Optimize : بهینه ساختن-فرمانهایی که مقدمه سازی وانجام کارهای بهینه سازی را انجام می دهد.

Tolerance: تحمل

Source : منبع –فرمان های تعریف یا انالیز سیستم جا ری را بر عهده دارد

 Main toobarl :با اینکه oslo فقط یک منو بار دارد ولی دارای چندین toolbars است. ابزارهای مکمل بر طبق ناحیه کاربرد دسته بندی شده اند.(بهینه سازی-تولرانس-چشمهاوغیره) شبیه منوی اصلی ابزارها درتولبار اصلی .

اولین آیتم Main toobarl :  این دکمه همه ابزارهای oslo راقالب ریزی می کند وبه دوقسمت تقسیم شده است.

بخش بالایی پنجر stup commndsرانمایش می دهد در حالی که بخش پایینی ابزارهای مناسب مختلفی را برای پنجره نشان میدهد(ایتم های دیگری را در تول بار اصلی قرار میدهد)

Tilewindow: با زدن این ایتم پنجرها مرتب می شوند و در جای خود قرار میگیرند وآیتم های new graghics وswitchtext windows - و پنجرها text  و gw را می سازند.

آیتم  :ssright-click actions… به سرعت روی یک منو از ویرایش فرمانهایی که مربوط به انتخاب ردیف در spread sheet  جاری است انجام می شود.این ایتم همچنین زمانی که شما راست کلیک می کنید در       spreed sheetظاهر می شود.

پنجره ی گرافیکی(gw )

  پنجره گرافیکی oslo این کمک را به شما می کند که چگونه طراحی لنزها انجام می شود تا از بی نظمی اجتناب شود. oslo برای هر طراح گرافیکی نمی تواند یک پنجره ی جدید ایجاد کند.

در عرض یک طرح جدید که جایگزین پنجره گرافیکی جاری می شود (با یک ستاره مشخص می شود) با یک کلیک کردن در پنجره می توان آن را جاری کرد (ستاره دار می شود) فرمان tile window بهینه سازی طرحی از پنجره های شما توسط ایجاد الگوی tiling متفاوت است.

بسته به اینکه کدام پنجره فعال است (پنجره در حالتminimized) رانادیده می گیرد.

هنگامیکه oslo را باز میکنید یک gw بطور اتوماتیک باز میشود. که از روی اولین ایتم موجود در toolbars  , gwهای جدید باز می شودهمچنین گذاشتن نام دلخواه روی پنجرهای گرافیکی از set windows title  یا تیره کردن زمینه توسط گزینه invent back grouned  (برگشتگی زمینه) اجرا می شود.

Gw ها را میتوان بصورت پیوسته zoom  یا عکس ان را انجام داد. دو جور پنجره وجود داردوهردو پنجره نسبت به هم ظاهر تغییر پذیری دارند وبرای اکثر طرح ها استفاده می شوند وهنگامی که از پنجرها  برای     طراحی لنزها استفاده می شود و برای نمودار نقطه ای وغیره.

  هنگام افزایش تا 32 پنجره گرافیکی,oslo دو پنجره مخصوص دارد ‏‎‌- پنجره auto drow  یک طرح از لنزهای جاری را نشان می دهد .مشخص کردن نما که بطور جاری انتخاب شده در speard sheet  لنزها (محاسبات روی مقادیر عظیم لنزها) امکان پذیر است .

پنجره slider-weel  تا 32 لغزنده گرافیکی رادر بخشی از حافظه نگه می دارد وبه شما این اجازه میدهد که در حین نگاه کردن به نتایج آن پارامترهای لنزها را بسرعت تغییر دهید ( نتایج بلافاصله درgw نشان داده می شود)                                         

پنجره گرافیکی

همچنین پنجرهای گرافیکی oslo ثابت یا قابل update  هستند .توسط gw یاuw در titelbar  نشان داده می شود. پنجرهای قابل update درگسترش طراحی یک لنز خیلی مفید هستند .برای مثال شما میتوانید یک طرح را در یک پنجره گرافیکی قرار بدهید .اگراطلاعات یک لنز را عوض کنید طرح توسط خودش عوض نمی شود(با اینکه پنجره up dateable ) است.

شما میتوانید با راست کلید کردن در پنجره وانتخاب ایتم update window using current data  ویا(دبل کلید کردن در پنجره) تا پنجره update بازشود.

اگر شما روی صحفه چندین قابل update دارید می توانید همه انها را با استفاده از فرمان windows>>graphics>>all update  -update کنید.

پنجره جاری می تواند در فضای ذخیره سازی موقت توسط راست کلید کردن در پنجره وانتخاب ایتم copy to clipboard خروجی گرافیک در clipboardقرار شده ودر پنجرهای معینی با فرمت (meta fail )کپی شود.

می توان gw ها را با فرمان save as وبا فرمتهای (bmp)(hgl)(wmf)(bitmap fail)(meta fail) کپی کرد.

اگرچه به طور کلی فرمت meta fail برای اکثر خروجی های گرافیکی برتری دارد . برخی از طرح های مرکب حجم زیادی را می گیرند وبهتر است با فرمت bitmaps ذخیره بشوند. با افزایش طرح های گرافیکی سایه دار حتما باید با فرمت bitmaps ذخیره بشود.

راهایی برای zoom (  حد اکثر تا16x )   1.چرخ ماس 2.دراگ پنجره 3.  بالاctrl+ و پایینctrl+ است.

تیک سبز:

سبب می شودکه oslo اطلاعات موجود ووارد شده را بپذیرد وانجام بدهد. که با ok متناسب است. اگر اطلاعات وارده رایج در این قسمت command line)) وجود نداشت دکمه سبز سبب می شود کهoslo تغییرات را بپذیرد وsp-sh راببندد. که در صحفه کلید enter برای پذیرفتن اطلاعات وshift+enter کار بستن sp-sh را انجام میدهد.

دکمه قرمز(×):

معادل دکمه کنسل یا زدن shift+esc که پنجره بسته می شود.واطلاعات وارد شده را رد می کند این یک فرمان قابل برگشت که به تو اجازه می دهد تغییرات داده شده روی لنز را کنسل کنی. دریکsp-sh اگر فرمان(×) اجرا شود پیغام تاییدی می اید که در صورت تایید شدن اطلاعات پاک می شود .

توجه داشته باشید که جواب قانع کننده ای به سوالyes بدهید وقتی که می خواهید روی دکمه سبز بزنید.

Help button(?)

سیستم oslo help  را باز کنید .صحفه متفاوتی باز می شود که بستگی به حالت command-lineوsp-sh دارد. وقتی که com-lin خالی وsp-sh باز باشد دکمه help ازsestem کمکی به صحفه اصلی می رود اگر com-lin شامل نام فرمان باشد برای تعریف ان دستور دکمه کمکی باز می شود.

وقتی sp-sh باز باشد دکمه help  صحفه سیستم کمکی راکه  help اولی را برای sp-sh فراهم می کند را نشان می دهد.

History button

همانطور که ذکر شد ممکن است برای استفاده از osloازفرمانهاواسم هاوتعریفهای فرمانهای oslo را اجرا کنیم. Oslo سیستم کمکی online دارد.

یک راه مناسب برای یادگیری فرمانهای مناسب استفاده از history buffer  در پیوستگی با menu system است. شما می توانید یک فرمان دلخواه را اجرا کنید که در menu system استفاده شده است. سپس اطلاعاتی که قبلا در منوی help  اجرا شده است فراخوانی می شود.

در history buffer که می تواند از com-lin وارد شود, و بیشتر این فرمانها به دو شکل هستند که با هم برابرند . the short form  برای type اسانتر است ولی دریافت اطلاعات از منوی  the long form اسانتر است. اگر اجرای command_history_aliases  روشن باشد دستور short form نشان داده می شود ودر غیر این صورت long form  نشان داده می شود.

prompt line

  prompt line  شامل حالت یک برنامه رایج یا درخواست ورودی خاص صحفه کلید است .oslo شامل ابزار های ویژه ای است که اطلا عات ورودی لا زم برا ی prompt line را تولید می کند. این مکانی است که وقایع واطلاعات دران قرارداده می شودوقتی که sp-sh  فعال با شد عمل انتخاب کلید وارد برنامه می شودکه منعکس شده در دو بر نامه sp-sh وcommand line . وقتی  که com-lin توقع داشته باشد یک استدلالی را که بصورت یک ایتمی است از یک لیست ارزش های قابل دسترس لیست انتخاب pop-up ظاهر می شود که شامل تمام ارزشهای قابل دسترس است.

Massage area  

Massage area  شامل متنهای اطلاعاتی به صورت یک یا دو خطی از برنامه ها است . پیام error در یک جعبه (alert) یا گوش به زنگ ظاهر می شود.

 Massage area  همچنین برای اطلاعات خارج شده( دریافتی) استفاده می شود. همانند نتیجه ماشین حساب یا عمل های پوشه ای (file) فرمان ها درoslo اماده هستند برای استفاده راحت تر از این فرمانها  oslo از متغییرهای از پیش تعریف شده استفاده می کند.برای ارگومان های دستوری که همچنین پارامتر نامیده می شوند ممکن هستند. هر ارگومان باقی مانده برای یک منظوری بوجود امده است. بعلا وه oslo پارامتر های سوالی گزینه ای ویژه ای دارد.

تمام اطلاعات لنزها توسط نام موجودند.

(e.g.CV[2],TH[I],RN[1][1],IMS,AST etc)

بعلاوه oslo از اطلاعات ثبتی ذخیره شده نام می برد.

(A-Z,THE spreadsheet buffer,several,pre-definedarrays,standard math functions,and various other nameglobal variables).

 وقتی که یک عبارت عددی را در com-lin وtype می کنید.

Oslo متغییر نمادین را جایگزین می کند و عبارت را ارزشیابی می کند و نتیجه را به ما می دهد. بسیاری از فرمانها می توانند به صورت یک خط یگانه باشند ویا توسط (; ) از هم مجزا شوند.

در هر خط، 512 کاراکتر می توانید چاپ کنید وحلقه ها ودیگر ابزارهای کنترلی که درc  مجازند میتوانند استفاده شوند. همچنین دستورات می توانند در حالی که  یک سلول sp-sh نشان داده می شوند وارد بشوند.

Smart cell  به طور اتوماتیک اشکارمی کند و اطلاعات وارده در سلول های sp-sh  قرار داده می شود. در یک مورد خاص دستورات ممکن است در سلول های قانونی وارد نشود (غلط وارد شود) مثلا شما نمی توانید فرمان cv2.001 در سلول ردیف 3 وارد کنید. بعلاوه جاییکه یک سلول توقع دارد که اعداد را به صورت رشته ای وارد کند ممکن است لازم باشد در میان یک نقل قول"     " قرار بگیرد تا یک دستور تلقی نشود

مثال: اگر می خواهید از یک رشته paraxial-constant همانند یک lens-id استفاده کنید. بایستی ان را در نقل قول  وارد کنید تا paraxial-constant یک دستور تلقی نشود.

SPREAD SHEET WINDOWS

معمولا  تصور می شود که برای طراحی یک عدسی  (ZOOM LENS)  لازم است که ZOOM OPTIMIZATION داشته باشید اما معمولا این طرزفکر درست نیست درهر حالت وقتی اطلاعات بزرگ نمایی برای یک سیستم وارد می شود کلید های  arrow buttons بعد ازکلید بزرگ نمایی به شما اجازه می دهد که به سرعت از یک گزینه به گزینه دیگر بروید.

              ( فضای پیموده شده)Scrolled area 

زیر فضای ثابت چندین sp-sh یک Scrolled area وجود دارد که شامل ردیفهای مختلف است. هر ردیف یک کلید در سمت چپ دارد (اینکه فضای موجود احتیاج به پیموده شدن دارد یا نه, به تعداد ردیفهای تعریف شده وهمچنین به فضای باز عمودی sp-sh بستگی دارد) سطح sp-sh اطلاعات بارز ترین مثالsp-sh  های با فضای پیموده شده است. اما مثالهایی دیگری هم هست که همه مثل هم کار می کنند.  هر یک از انها فرمی از تنظیم کننده شی هستند.که شی در انها بوسیله دادهای موجود در ردیفها تعریف میشود

برای مثال در sp-sh اشیا سطوح عدسی هستند .sp-sh به شما اجازه می دهد که مشخصات اشیا را با انتخاب ردیف ها تغییر دهید.و سپس اقدامات تعریف شده را انجام دهید.

Row buttens      ( کلید ردیف ها)

در انتهای سمت چپ یک ردیف یک کلید ردیف وجود دارد که برای انتخاب یک ردیف باید کلید ردیف مربوطه را کلیک کرد.اگر کلید ردیف موجود نیست شما نمی توانید ان ردیف را انتخاب کنید. این زمانی است که ردیف مورد نظر قسمتی از یک رشته است یا انتخاب ردیف مورد نظر به دلایلی غیر ممکن است(مثلا سیستم روی حالت بزرگ نمایی تناوبی قرار دارد)

برای انتخاب چند ردیف ابتدا روی اولین انتخاب یا اخرین انتخاب کلید کنید  سپس به طرف بالا یا پایین حرکت کنید بطور متناوب هم شما می توانید به وسیله صحفه کلید انتخاب کنید بوسیله shift وکلیدهای جهت نما.

 SPREAD SHEET WINDOE

وقتی که یک ردیف ویا چند ردیف انتخاب شده است  شما می توانید با راست کلید روی sp-sh (در زمینه خالی ان ) از منوی ویرایش menu) (edit استفاده کنید . همچنین می توانید از امکاناتی که در انتهای سمت راست خط فرمان درcommand line وجود دارد وبا انتخاب یک ردیف درsp-sh فعال  می شود , استفاده کنید.

منوی ویرایش ازcut,copy,past تشکیل شده است اما مهم این است که بدانید این امکانات بروی اشیایی که توسط ردیف ها مشخص شده اند کار میکند نه بروی متن.

مثلا برای اینکه یک قسمت از عدسی در سیستم اپتیکی را کپی کنید ابتدا یک سری از خطوطی که ان را در بر می گیرد را انتخاب می کنید سپس از انها کپی روی کلیپ بردمی گیرید وهرجاییکه خواستید ان را کپی می کنید.

علاوه بر امکانات مدیریتی استاندارد کلیپ برد- منوی ویرایش oslo قسمتهایی برای اضافه ویا حذف کردن ردیف ها دارد. همچنین یک ابزار ویژه برای بر عکس کردن ردیف ها –که به خصوص برای دستکاری کردن قسمتهای عدسی مورد استفاده قرار می گیرد- در ان گنجانده شده است .  باید توجه داشت که هر چند ویرایش ردیف    sh sp- اینجا با استفاده از سطح عدسی توضیح داده شد اما این روش برای قسمتهای دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد.(مثل لایه نشانی سطوح,  طول موج, و هر اطلاعاتی که توسط ردیفها قابل تعریف است)

علاوه بر ابزار معکوس کننده که در بالا گفته شد ابزار بر گردان ان هم وجود دارد.

ابزار معکوس کننده برای تغییرعلامت ضخامت قسمتهایی که یک اینه را دنبال می کنند, استفاده می شود.همچنین یک قسمت هنگامیکه شما با سیستم باز تابی کار میکنید مورد استفاده قرار می گیرد.

قسمت بعدی در منوی ویرایش به شما اجازه میدهد که یک دسته سطوح را به صورت گروهی در بیاورید یا انها را از حالت گروه خارج کنید, ویا یک دسته از سطوح را از حالت گروه پی در پی در اوریدویا انرا به  حالت گروه پی در پی در اورید.

در اخر شما می توانید از حالت انتخاب برای گزینش یک نقطه ویا یک قسمت در یک لنز برای وارد کردن اطلاعات از فایل لنز یا جدول اطلاعت لنز استفاده کنید.                               

کلیدهای انتخاب: 

این کلیدها گزینه انتخاب را میسازند کهتمامردیف ها را دستکاری کنند. Sp-sh هم شامل کلیدهای انتخاب می باشد وبه شما اجازه می دهد از انتخابهای پی درپی  برای معیین کردن اطلاعات (تعیین دقیق اطلاعات ورودی)  استفاده کنید.

سمت راست هر sp-sh یک کلید وجود دارد که برای انتخاب های گوناگون به منظور مشخص کردن اطلاعات در قسمت متصل به ان مورد استفاده قرار می گیرد.بعنئان مثال در خواست یک گزینه حل یا اجباری.

با ماوس یا کلیدهای جهت نما روی کلید, کلیک کنید وان را انتخواب کنید کلید space را فشار دهید یک لیست گزینه های قابل دسنرس را نشان می دهد انتخاب یک گزینه ممکن است یکdialog box : پنجره کوچکی که از شما می خواهد اطلاعات را با صحفه کلید وارد کنید)

باز می شود که شما می توانید اطلاعات را وارد کنید.

 


کلمات کلیدی: