دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سالهای قبل از
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٦  

دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سالهای قبل از سال 1380 توسط محققین ایرانی در کنفرانس ها وهمایشهای داخلی وخارجی

 

اندازه‌گیری ضخامت تیغه و لایه با استفاده از پراش فرنل

 

س. م. ر. سادات حسینی و م. ت. توسلی،
کنفرانس فیزیک ایران، شاهرود، شهریور 79 .

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

تجزیه و تحلیل نویز شدت در لیزر نیمه‌هادی تک‌مد

 

م. ک. مروج فرشی، ع. ظریفکار، و. احمدی،
هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران( 
(ICEE2000 ، دانشگاه صنعتی اصفهان، صص. 35-42،
1379.
[
چکیده] [متن کامل مقاله]

 

بررسی اثرات مدولاسیون خودفازی و فاز متقابل در تار نوری

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،صص. 323-316، 1378
.
[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

بررسی و بهینه‌سازی اتصال دیود لیزری و فیبر نوری

 

ن. گرانپایه، ف. شاهوردی،

ششمین کنفرانس مهندسی برق)، دانشگاه خواجه نصیر ، صص. 85-90، اردیبهشت 1377.

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

بررسی کارایی توزیع بهینة اربیم برای بالا بردن بهرة تقویت فیبرهای اربیمی با ساختار موجبری DSF و SMF

 

ع. حسنی، ع. ارضی، ف. ا. سراجی،

کنفرانس فوتونیک، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

 

تولید رشته پالسهای باریک نوری با استفاده از ناپایداری مدولاسیونی القایی در تار نـوری

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
مجـموعه مقـالات الکتـرونیک و کامپیوتر هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران(ICEE2000)، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص. 82-75،
1379.
[چکیده] [
متن کامل مقاله]

 

نمایش وضعیت و کنترل پایانه زمینی ماهواره ای SCPC توسط کامپیوتر

 

م. حکاک، ع. ظریفکار و ا. کبیر،

چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 1996)، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1375.

[چکیده] [متن کامل مقاله]

 

پردازش و درک صحبت برای کلمات محدود

 

ابراهیم مرتاضی،
اولین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایران، ISCEE 1998 تهران، ایران، صفحات 6.25-6.52، آبان ماه 1377.
[
چکیده] [متن کامل مقاله]

 

طرح جدید برای ارسال اطلاعات کمکی در سیستم های نوری

 

س. ر. احسانی، 
پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه صنعتی شریف ۱۹-۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۶
[چکیده] [
متن کامل مقاله]

 

Effect of dopants distribution on the gain of erbium doped fiber amplifiers

,N. Granpayeh and H. Aghababaean
Proc. 8th Iranian Conf. Elect. Eng. (ICEE ‘00), Isfahan Uni. Technol., Isfahan, Iran, Vol. I, pp. 97-102, May 17-19, 2000
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

Study and optimization of coupling of laser diode light to optical fiber

,N. Granpayeh and F. Shahverdi
Proc. 6th Iranian Conf. Elect. Eng. (ICEE ‘98), K. N. Toosi Uni. Technol, Tehran, Iran, Vol.II, pp. 85-90, May 12-14, 1998
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

VSAT monitoring and control via computer

 

M. Hakkak, A. Zarifkar and E.Kabir ,
4th Iranian Conference Engineering (ICEE-96), Tehran University, Tehran, May 1996. (In Persian)
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

Optimization of ER-Density Profile for Efficient Pumping and High Signal Gain in ER-Doped Fiber Amplifier

,E. Arzi, A. Hassani, and F. E. Seraji
Annual Iranian Physics Conference, Shahrood University, Shahrood, Iran,August 29-31,  2000
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

Gain Comparison of the Optimized Erbium Profile in ER-Doped SMF and DSF Amplifiers

,A. Hassani, E. Arzi, and F.E. Seraji
Photonic Conference, 5-7 September 2000, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
[Abstract]  [PDF Full-Text]

 

منبع


کلمات کلیدی: