دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سال 1380 توسط
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦  

دانلود مقالات ارایه شده در زمینه مهندسی اپتیک ولیزر وفیبر نوری در سال 1380 توسط محققین ایرانی در کنفرانس ها وهمایشهای داخلی وخارجی

 

تجزیه و تحلیل نویز شدت و فاز در لیزر نیمه‌هادی دو مد

 

ع. ظریفکار، م. ک. مروج فرشی، و. احمدی،
نهمین کنفرانس مهندسی برق ایرا
ن(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (13-1) 36،1380
.
[چکیده] [متن کامل مقاله

 

 

شبیه‌سازی انتشار سولیتونها در فیبر نوری با استفاده از روش انتشار پرتو

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (8-1) 44،1380
.
[چکیده] [متن کامل مقاله

 

روش جدید بایاس ژیروسکوپ فیبر نوری تداخلی (I-FOG)

 

ن. گرانپایه، ن. معتمدی آذری، ع. ا. داودآبادی فراهانی، و. حبیبی،
نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (8-1) 45،1380
.
[چکیده] [متن کامل مقاله

 

شبیه‌سازی اثر غیر خطی مدولاسیون خودفازی در انتشار تپ‌های باریک نوری در ناحیه پاشندگی غیرعادی تار نوری با استفاده از روش تجزیه گام فوریه

 

ا. ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس فتونیک ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
صص. 43-40، 1380.
[چکیده] [
متن کامل مقاله]

 

طراحی و امکان‌سنجی ساخت مدولاتور موجبری الکترواپتیک ماخ-زندر

 

ح. طهرانچی، ن. باقلانی، ف. ثقفی، ن. گرانپایه، 
فصل پنجم کتاب نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده، جلد دوم، بخش فنی-مهندسی، ص 74-57. اتتشارات پژوهه، ISBN: 964-92447-8-6، دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری، 1380.
[
چکیده] [متن کامل مقاله]

 

تولید سولیتون‌های فمتوثانیه‌ای در فیبر نوری

 

ح. طهرانچی، ن. گرانپایه،
فصل چهاردهم کتاب نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده، جلد دوم، بخش فنی-مهندسی، صص 195-183. اتتشارات پژوهه، ISBN: 964-92447-8-6، دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری،1380.
[
چکیده] [متن کامل مقاله

 

Simulation of Propagation of Ultrashort Pulses by the Effects of SPM and GVD in Anomalous Dispersion Regime of Optical Fibers Using BPM

,A. H. Tehranchi and N. Granpayeh
.Saratov Fall Meeting (SFM’01), SPIE tracking number 4706-15, Saratov, Russia
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

Simulation of Nonlinear Effect of Self Phase Modulation on Propagation of Ultrashort Pulses in Anomalous Dispersion Regime of Lossy Fiber Optics Using FFTBPM

,A. H. Tehranchi and N.Granpayeh
.OPTICS 2001, St. Petersburg, Russia,2001
http://optics.sgu.ru/SFM/2001/internet/tehranchi

 

Simulation of Ultra-short Soliton-like Pulse Generation in Lossy Nonlinear Dispersive Optical Fibers Using the Beam Propagation Method

A. H. Tehranchi and N. Granpayeh 
Proc. of International Conference on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO 2001), pp. 42-49, Minsk, Belarus,2001
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

Simulation and Optimization of Generation of Ultra-short Soliton-like Pulses in Lossy Nonlinear Optical Fibers Using the Beam Propagation Method

A. H. Tehranchi and N.Granpayeh
The International Symposium on Optical Science and Technology, SPIE's 46th Annual Meeting, SPIE tracking number 4462-16, San Diego, California, USA, 2001
( To be published )
http://www.spie.org/Conferences/Programs/01/am/confs/4462.html
[Abstract] [PDF Full-Text]

 

Stimulated Raman Scattering in Erbium Doped Fiber Amplifiers

H. Aghababaean and N. Granpayeh
Proc. Australian Conf. Optics, Lasers and Spectroscopy (ACOLS 2001), Brisbane, Australia, December  2001
[Abstract] [PDF Full-Text]

 

Design of a Simulator for Optimizing a Gain Flattening of EDFAs

H. Aghababaean and N. Granpayeh
SPIE’s OPTO-Southwest meeting Tuscan, Arizona, USA, September 2001
[Abstract] [
PDF Full-Text]

 

Gain Improvement in Erbium Doped Fiber Amplifiers

H. Aghababaean and N. Granpayeh
Proc.Second Int. Conf. Young Scientists, Specialists and Engineers, OPTICS 2001, St. Petersburg, Russia, October 2001
[Abstract] [
PDF Full-Text]

 

A Review on the Optical Variable Attenuator

M. F. Baroughi, Kh. Bayat, and N. Granpayeh
International Symposium on Telecommunications (IST2001), ITRC, Tehran, Iran, September 1-3, 2001
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

(A New Biasing Scheme for Interferometric Fiber Optic Gyroscope(I-FOG

N. Granpayeh, M. Motamedi, A. A. D. Farahani, and V. Habibi
Proc. 9th Iranian Conf. Elec. Eng. (ICEE ‘01), Power & Water Institute of Technol., Tehran, Iran, Vol. III, pp. 45.1-45.8, May 8-16, 2001
[Abstract] [PDF Full-Text]

 

Design and Analysis of a Broadband Wavelength Polarization Independent Ti: LiNbO3 Directional Coupler

K. Bayat, M. K. Moravvej-Farshi, V. Ahmadi, M. Zolfaghari, and M. F. Baroughi
International Symposium on Telecommunications (IST2001), ITRC, Tehran, Iran, September 1-3, 2001
[
Abstract] [PDF Full-Text]

 

Applications of Fresnel diffraction from phase objects

  , S. M. R. Sadat Hosseini, M.T.Tavassoly and A.Darudi
Present in SPIE Conference 4399 “ Optical Measurement Systems for Industrial InspectionII : Applications in Production Engineering ”,18-22 June 2001, Munich ,Germany
[
Abstract]  [PDF Full-Text]

 

A Model to Obtain an Optimized Erbium Density Profile in EDFA

,A. Hassani, E. Arzi, and F.E. Seraji
.CLEO/Pacific Rim, , Chiba, Japan, July 15- 19, 2001

[Abstract] [
PDF Full-Text]

 

Bandwidth Expansion in Erbium Doped Fiber Amplifiers by Utilizing the Stimulated Raman Scattering

 

H. Aghababaean and N. Granpayeh,
Saratov Fall Meeting
(SFM2001),Proc. SPIE, Vol. 4706, Saratov, Russia, Oct. 2001.
[
Abstract] [PDF Full Text]

 

Simulation and Optimization of Generation of Ultra-short Soliton-like Pulse in Lossy Nonlinear Optical Fibers Using the Beam Propagation Method

,A. H. Tehranchi and N. Granpayeh
.International Symposium on Telecommunications (IST2001), ITRC, Tehran, Iran, Sept. 1-3, 2001
[Abstract] [PDF Full-Text

 

منبع


کلمات کلیدی: