تاثیر امواج آکوستیکی بر آهنگ تکرار لیزرهای TEA-CO2 با آهنگ تکرار بالا
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦  

تاثیر امواج آکوستیکی بر آهنگ تکرار لیزرهای TEA-CO2 با آهنگ تکرار بالا

 

یکی از مزایای لیزرهای TEA-CO2 امکان داشتن آهنگ تکرار پالس بالا است. از عواملی که باعث محدود شدن آهنگ تکرار در لیزرهای TEA-CO2 با آهنگ تکرار بالا (HRR) می شود، اختلال چگالی گاز را می توان نام برد، یکی از مؤثرترین عوامل مختل کننده چگالی گاز و محدود کننده تعداد پالس ها در لیزرهای HRR تولید امواج آکوستیکی است. در این مقاله برای بررسی نقش امواج آکوستیکی در محدود کردن فرکانس تکرار پالس ها در لیزهای HRR یک مدل ریاضی مطرح شده، در این مدل کانال گاز لیزر را به عنوان یک تشدید کننده آکوستیکی در نظر گرفته و طیف امواج آکوستیکی را بر حسب فرکانس تکرار پالس ها بدست آورده ایم و در مورد محدوده مناسب فرکانس بحث کرده ایم.

ادامه مقاله

منبع


کلمات کلیدی: