ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦  

لیست کتاب هایی که من تا به  حال آنها را جمع اری و دسته بندی کرده ام :

اگر کسی از دوستان علاقه مند به تهیه یکی یا بخشی از این کتاب ها است. می تاند با من تماس بگیرد :

amin_abtahi5250@yahoo.com

lASER BOOK

 1. LASER CLADDING
 2. Ultraviolet Spectroscopy and UV Lasers
 3. Laser Medicine and Biomedical Imaging
 4. Handbook of Optical and Laser Scanning
 5. High Power Diode Lasers
 6. HIGH POWER ULTRAFAST LASER DESIGN
 7. Holograms_and_Holography_Design,Techniques Applications,& Commercial
 8. Laser Shock Peening-Performance and Process Simulations
 9. Laser Ablation & Its Applications *
 10. Laser Physics and Applications vol 1 part 1
 11. Laser Physics and Applications vol 1 part 2
 12. laser surgery
 13. laser_capture_microdissection
 14. OPTICAL SCANNING HOLOGRAPHY WITH MATLAB
 15. Bose–Einstein Condensation in Dilute Gases
 16. THE HISTORY OF THE LASER
 17. Understanding Cosmetic Laser Surgery
 18. EXIMER Lasers
 19. Handbook of Laser Material Processing
 20. laser beam shaping theory and techneques
 21. Laser Remote Sensing -  Fundamentals and Applications
 22. laser speckle and Related Phenomena *
 23. Laser Material  Processing
 24. semiconductor_laser_fundamentals *
 25. Handbook of Laser Technology and Applications  Volume I: Principles
 26. Handbook of Laser Technology and Applications Volume II: Laser Design and Laser Systems
 27. Handbook of Laser Technology and Applications Volume III: Applications
 28. Laser Resonators and Beam Propagation
 29. 3D Laser Microfabrication
 30. Advances in semiconductor lasers and applications to  optoelecteronic  *
 31. Bose-Einstein Condensates and Atom Lasers
 32. Distributed Feedback Laser Diodes and Optical Tunable Filters
 33. Fundamentals of semiconductor lasers
 34. Handbook of Lasers vol 1
 35. Hanbook of Lasers vol 1
 36. PRINCIPLES OF LASERS AND OPTICS
 37. HIGH ENERGY LASER WEAPON SYSTEMS APPLICATIONS
 38. Industrial Lasers and their Applications
 39. INTRODUCTION TO LASER TECHNOLOGY *
 40. laser applecation in surfacescience and tecnology *
 41. LASER SAFETY MANUAL Department of Occupational and Environmental Safety
 42. LASER SAFETY FOR THE SALON, SPA & SMALL MEDICAL CLINIC
 43. Medical Laser-Induced Thermotherapy Models and Applications
 44. Encyclopedia of Laser Physics and Technology
 45. Principles and practices in cutaneous laser surgery
 46. Fundamentals of light sources and lasers/
 47. semiconductor_laser_fundamentals
 48. solid state lasers for material processing *
 49. Solid-State Lasers
 50. Tunable laser handbook
 51. ULTRAFAST LASERS Technology & Applications
 52. INTRODUCTION TO FOCUSED ION BEAMS
 53. LASERS IN CUTANEOUS COSMETIC SURGERY *
 54. Inorganic Semiconductors for  Light-emitting Diodes
 55. PHYSICS OF GAS LASERS *
 56. Laser  Electronics
 57. LASER LIGHT DYNAMICS
 58. LASER FUNDAMENTALS
 59. LASERS
 60. LASERS  INVENTION TO APPLICATION
 61. Levy Statistics and Laser Cooling
 62. Principles of Lasers
 63. PROBLEMS IN  LASER PHYSICS
 64. GASEOUS ELECTRONICS  AND  GAS LASERS
 65. Optical Multi-stable Operations of Coupled Lasers
 66. The Effects of Dynamic Optical Properties  DuringInterstitial Laser Photocoagulation
 67. 2000 CONFERENCE ON LASER AND ELECTERO OPTICS UOROPE *
 68. Optical detection theory for laser applications
 69. TUNABLE LASER MODULE  FOR FIBER OPTIC COMUNICATION
 70. THEORY OF MODERN ELECTRONIC SEMICONDUCTOR DEVICES
 71. Optics, Light and Lasers
 72. Laser Cooling and Trapping
 73. Glass Lasers
 74. Gas Discharge Physics
 75. ultrashort laser pulses  generation and application
 76. TUNABLE EXTERNAL CAVITY DIODE LASERS
 77. Physics of solid state lasere
 78. Laser-Tissue Interactions Fundamentals and Applications
 79. COMPACT BLUE-GREEN LASERS
 80. Atlas of Confocal Laser Scanning In-vivo Microscopy in Opthalmology –Principles and Applications in Diagnostic and Therapeutic Ophtalmology
 81. Proceedings of the 6th International Workshop on Application of Lasers in Atomic Nuclei Research (LASER 2004) held in Poznan´ , Poland, 24Y27 May 2004
 82. Laser Spectroscopy  Basic Concepts  and Instrumentation
 83. INSTABILITIES In   LASER-MATTER  INTERACTION
 84. The Laser Guidebook
 85. Laser Chemistry
 86. Spectroscopy, Dynamics and Applications
 87. Solid-State Laser Engineering
 88. Gas Lasers
 89. Ultraviolet Spectroscopy in Chemical Physics, Combustion, Plasma Science, and Photolithography
 90. Handbook of Laser Wavelengths.

 

 

OPTIC BOOK

 

 1. Handbook of optical materials
 2. Micro-Optomechatronics
 3. Optical Remote Sensing Science and Technology
 4. 2000 CONFERENCE ON LASER AND
 5. ELECTERO OPTICS UOROPE *
 6. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK 

 VOL 1:  SOURCES OF RADIATION *

 1. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK

VOL 2 : ATMOSPHERIC PROPEGATION OF RADIATION *

 1. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK

VOL 3 :ELECTRO-OPTICAL COMPONENTS  *

 1. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK

VOL 4 :ELECTERO-OPTICAL SYSTEM DESIGN - ANALYSIS AND TESTING  *

 1. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK

VOL 5 : PASSIVE ELECTERO OPTICAL SYSTEM  *

 1. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK

VOL 6 : ACTIVE ELECTERO OPTICAL SYSTEM  *

 1. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK

VOL 7 : COUNTEMEASURE SYSTEMS *

 1. INFRARED & ELECTRO OPTICAL SYSTEM HANDBOOK

VOL 8 : EMERGING SYSTEMS AND TECHNOLOGIES *

 1. ELECTRO-OPTICS HANDBOOK
 2. Handbook of Optical Design
 3. HOLOGRAPHIC OPTICS :
 4. DESIGN AND APPLICATION *
 5. MODERN NONLINEAR OPTICS PART 1
 6. MODERN NONLINEAR OPTICS PART 2
 7. MODERN NONLINEAR OPTICS PART 3
 8. OPTICS FOR TECHNOLOGY STUDENTS *
 9. Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems
 10. Femtosecond Optical Frequency Comb: Principle, Operation, and Applications
 11. Optical Metrology
 12. HANDBOOK OF OPTICS VOL 1: Fundamentals , Techniques ,and Design
 13. HANDBOOK OF OPTICS VOL 2: Devices , Measurements, and Properties
 14. Semiconductor Optoelectronic Devices
 15. Photoelectric Properties and Applications of
 16. Low-Mobility Semiconductors
 17. Refractive Lens Surgery
 18. Optical System Design
 19. OPTICAL PROCESSES IN SOLIDS
 20. NONIMAGING OPTICS
 21. LENS DESIGN
 22. Introduction to Optics
 23. Fundamental Optics
 24. Encyclopedic handbook of integrated optics
 25. Contact Lenses in Ophthalmic Practice
 26. Coherent Semiconductor Optics
 27. QUANTUM OPTICS *
 28. High-Energy Polarized Proton Beams .A Modern View
 29. Sensor Technology Handbook
 30. Optical Multi-stable Operations of Coupled Lasers
 31. Wireless Optical Communication Systems
 32. OPTICAL SWITCHING & NETWORKING HANDBOOK
 33. The Effects of Dynamic Optical Properties During
 34. Interstitial Laser Photocoagulation
 35. Ethernet Passive Optical Networks
 36. LIGHT WAVE TECHNOLOGY Telecommunication Systems
 37. Telescopes
 38. OPTICS OF HUMAN EYE *
 39. ADAPTIVE OPTICS  ENGINEERING  HANDBOOK
 40. Optical Through-the-Air Communications Handbook
 41. Dispersion, Complex Analysis and Optical Spectrocopy *
 42. MATHEMATICAL METHODS OF QUANTUM OPTICS
 43. MODERN OPTIC  *
 44. NONLINEAR OPTICAL WAVES
 45. Optical detection theory  for laser applications
 46. Optical Properties of Solid
 47. THE THEORY OF OPTICS
 48. HISTORY OF LIGHT AND COLOUR MEASURMENT
 49. LINEAR POSITION SENSORS Theory and Application
 50. Measurement and Instrumentation Principles
 51. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook
 52. Photodetection and Measurement -
 53. Maximizing Performance in Optical Systems
 54. scanning probe microscopes applications
 55. in science &technology
 56. Handbook of Materials Measurement Methods
 57. HANDBOOK OFMODERN SENSORS
 58. P HY S I C S, D E S I G N S, a n d A P P L I C AT I O N S
 59. Photodetection and Measurement
 60. Practical Optical System Layout
 61. SENSOR AND TRANSDUCERS
 62. How to Build an LCD Projector
 63. Useful Optics  **
 64. INTRODUCTION TO  OPTICAL WAVEGUIDE  ANALYSIS
 65. Astronomical Optics
 66. UNIFIED OPTICAL SCANNING TECHNOLOGY
 67. ACOUSTICS  **
 68. THE ART AND  SCIENCE OF OPTICAL DESIGN  *
 69. Detection of Low-Level  Optical Signals Photodetectors, Focal Plane Arrays and Systems **
 70. GEOMETRICAL OPTICS AND OPTICAL DESIGN
 71. Optical Signal Processing **
 72. Practical Optical  System Layout
 73. Modern  Lens Design
 74. MESOSCOPIC QUANTUM OPTICS *
 75. Data Storage and Retrieval using Photorefractive Crystals (Holographic Memories)
 76. OPTICAL PROPERTIES OF PHOTONIC CRYSTAL **
 77. Semiconductor Nanostructures for
 78. Optoelectronic Applications
 79. SEMICONDUCTOR AND METAL NANOCRYSTALS
 80. SYNTHESIS &ELECTRONIC &OPTICAL PROPERTIES

 

PHOTONIC AND SPEC BOOKS

 1. Polymer Spectroscopy
 2. Pharmaceutical and Medical Applications
 3. of Near-lnf rared Spectroscopy
 4. Handbook of X-Ray Spectrometry
 5. High-Speed Photonic Devices
 6. Photonic Crystals: From Theory to Practice
 7. ENCYCLOPEDIA OF SPECTEROSCOPY &
 8. SPECTROMETRY VOL ( 1 - 3 )
 9. Femtosecond Laser Spectroscopy
 10. MODERN SPECTROSCOPY
 11. Fourier Transforms in Spectroscopy
 12. Topics in Fluorescence Spectroscopy
 13. Cavity cooling and spectroscopy of
 14. a bound atom-cavity system
 15. GAS CHRAMATOGRAPHY &
 16. MASS SPECTEROSCOPY *
 17. NMR- SPECTEROSCOPY
 18. Femtosecond Real-Time Spectroscopy
 19. of Small Molecules and Clusters
 20. FUNDAMENTAL OF PHOTONICS *
 21. OPTICAL PROPERTIES OF PHOTONIC CRYSTAL**
 22. Photonic_Crystals.Molding the Flow of Light *
 23. Electromagnetic Theory and Applications
 24. for Photonic Crystals
 25. LightEmitting Silicon for Microphotonics
 26. PHOTONIC CRYSTAL  *
 27. Data Storage and Retrieval using Photorefractive
 28. Crystals (Holographic Memories)
 29. PHOTONIC SWITCHING TECHNOLOGY
 30. SYSTEMS AND NETWORK *
 31. F o u n d a t i o n s of
 32. PHOTONIC  CRYSTAL FIBRES
 33. Handbook of Electronic and Photonic Materials
 34. Silicon Photonics  An Introduction
 35. photonics for engineers
 36. photonics experiments
 37. nanophotonics
 38. Mono-Cycle Photonics and Optical Scanning
 39. Tunneling Microscopy
 40. Microm echanical Photonics
 41. LightEmitting Silicon for Microphotonics
 42. ELEMENTS OF PHOTONICS Volume I
 43. In Free Space and Special Media
 44. ELEMENTS OF PHOTONICS  Volume II
 45. For Fiber and Integrated Optics
 46. Biomedical Photonics:
 47. Optics and Photonics:
 48. An Introduction
 49. Photonics essentinal

 

fiber optic book

 1. Introduction to Fiber Optics
 2. Fiber Optic Sensors
 3. Fibre Optic Cabling
 4. FIBER OPTIC DATA COMMUNICATION:
 5. TECHNOLOGICAL TRENDS AND ADVANCES
 6. HANDBOOK OF FIBER OPTIC
 7. DATA COMMUNICATION
 8. Nonlinear Fiber Optics
 9. Applications of Nonlinear Fiber Optics
 10. TUNABLE LASER MODULE  FOR
 11. FIBER OPTIC COMUNICATION
 12. FIBER OPTICS TECHNICIANS MANUAL
 13. Dynamics of Fibre Formation and Processing
 14. Modelling and Application in Fibre
 15. and Textile Industry
 16. FIBER FRACTURE
 17. Broadband Optical Access Networks and
 18. Fiber to the Home: Systems Technologies
 19. and Deployment Strategies
 20. FIBER TO THE HOME
 21. OPTICAL BURST SWITCHED NETWORKS
 22. Raman Amplification in Fiber
 23. Optical Communication Systems
 24. Troubleshooting Optical-Fiber Networks
 25. LIGHT WAVE TECHNOLOGY
 26. Telecommunication Systems
 27. Broadband Circuits for
 28. Optical Fiber Communication
 29. Deep Space Optical Communications
 30. Erbium-Doped Fiber Amplifiers:
 31. Fundamentals and Technology
 32. Fiber-Optic Communications Systems
 33. INTEGRATED FIBER-OPTIC RECEIVERS
 34. Introduction to Information Optics
 35. OPTICAL COMMUNICATION THEORY AND
 36. TECHNIQUES
 37. Optical Communications Rules of Thumb
 38. OPTICAL FIBER TELECOMMUNICATIONS IIIA
 39. OPTICAL FIBER TELECOMMUNICATIONS IIIB
 40. OPTICAL SWITCHING AND NETWORKING HANDBOOK
 41. Ethernet Passive Optical Networks
 42. The handbook of optical communication networks
 43. WDM TECHNOLOGIES: ACTIVE
 44. OPTICAL COMPONENTS

 

MEASURMENT BOOK

 1. Measurement Instrumentation
 2. and Sensors Handbook
 3. Measurement Error in Nonlinear Models
 4. A Modern Perspective
 5. Optimal Measurement Methods for Distributed
 6. Parameter System Identification
 7. Handbook of Chemical and Biological Sensors
 8. HANDBOOK OF MODERN SENSORS
 9. P HY S I C S, D E S I G N S, a n d A P P L I C AT I O N S
 10. Photodetection and Measurement
 11. SENSOR AND TRANDUCER
 12. Alarm,Sensor & Security Circuit  Cookbook
 13. Best Practices in Software Measurement
 14. Digital Signal Processing for  Measurement Systems
 15. Theory and Applications
 16. LINEAR POSITION SENSORS
 17. Theory and Application
 18. Measurement and Instrumentation Principles
 19. Measurement_Instrumentation_Sensors
 20. Photodetection and Measurement-Maximizing
 21. Performance in Optical Systems
 22. SCANNING PROBE MICROSCOPES
 23. Applications in Science and Technology
 24. Handbook of Materials Measurement Methods
 25. A History of Light and Colour  Measurement
 26. Soft Sensors for Monitoring and Control of
 27. Industrial Processes
 28. Sensors in Manufacturing.

image processing

 1. Vision with Direction
 2. A Systematic Introduction to Image Processing and Computer Vision
 3. Signal Processing and Linear Systems - Solutions Manual
 4. SENSOR ARRAY SIGNAL PROCESSING
 5. MATHEMATICAL MORPHOLOGY  AND ITS  APPLICATIONS TO
 6. IMAGE AND  SIGNAL PROCESSING
 7. INTELLIGENT IMAGE PROCESSING
 8. Hexagonal Image Processing A Practical Approach
 9. H A N D B O O K O F IMAGE And VIDEO PROCESSING
 10. The handbook of formulas and tables for signal processing
 11. Digital Image Processing
 12. Computer Vision, Graphics and Image Processing
 13. 5th Indian Conference, ICVGIP 2006 Madurai, India, December Proceedings
 14. color image processing  methods ad application
 15. Biosignal and Biomedical Image Processing MATLA B-Based Applications
 16. Astronomical Image and Data Analysis

 

Nanotechnology

 1. Handbook of Nanotechnology
 2. Magnetic Nanostructures
 3. NANO TECHNOLOGY FOR CANCER THERAPY
 4. Understanding Carbon Nanotubes
 5. From Basics to Applications
 6. Biological Nanostructures and Application
 7. of Nanostructures in Biology Electrical‚
 8. Mechanical‚ andOptical Properties
 9. CARBON NANOMATERIALS
 10. Nano, Quantum and Molecular Computing
 11. Implications to High Level Design and Validation
 12. Nanostructure control of materials
 13. Semiconductor Nanostructures for
 14. Optoelectronic Applications
 15. Semiconductors for Micro and Nanotechnology - An Introduction for Engineers
 16. Nanotubes and Nanofibers
 17. NANOCHEMISTRY
 18. METAL–POLYMER NANOCOMPOSITES
 19. APPLIED PHYSICS OF CARBON NANOTUBES
 20. Chemistry and Properties of Nanocrystals of Different Shapes
 21. INTRODUCTION TO NONDESTRUCTIVE TESTING
 22. Mechanical Properties of Polymers Based on Nanostructure and Morphology
 23. Nano Mechanics and Materials
 24. Theory, Multiscale Methods and Applications
 25. SEMICONDUCTOR AND METAL NANOCRYSTALS
 26. SYNTHESIS &ELECTRONIC &OPTICAL PROPERTIES
 27. NANO-CMOS CIRCUIT AND PHYSICAL DESIGN
 28. Nanotechnology: Science, Innovation, and Opportunity
 29. nanophysics and nanotechnology
 30. an itroduction to modern concepts in nanoscience

البته این بخشی از کتابهای من است. اگر کسی از دوستان کتابی را در این زمینه نیاز داشت که در این لیست نبود با من تماس بگیرد.


کلمات کلیدی: