مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌

مهمات‌هدایت‌شونده‌لیزری‌  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> اینگونه‌مهمات‌یابصورت‌بمب‌ویابصورت‌گلوله‌می‌باشندکه‌ازگلوله‌های‌این‌نوع‌می‌توان‌ به‌گلوله‌کراسنوپل‌روسی‌یاگلوله‌کاپرهدآمریکایی‌اشاره‌کرد لیکن درموردبمب‌ها،اصولا با قراردادیک‌کیت‌هدایت‌ ونصب‌یک‌جستجوگرلیزری‌ بر روی‌بمب‌های‌همه‌منظوره، می‌توان آنهارابه‌بمب‌های‌هدایت‌شونده‌لیزری‌تبدیل‌نمود. که‌کیت‌هدایت‌یک‌پردازشگرمحاسباتی‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 211 بازدید

مکانیزم دفاع در مقابل تسلیحات هوشمند

مکانیزم دفاع در مقابل تسلیحات هوشمند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                     ·                         محروم کردن دشمن از کاربری سیستم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید

مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌

مهمات‌هدایت‌شونده‌لیزری‌  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> اینگونه‌مهمات‌یابصورت‌بمب‌ویابصورت‌گلوله‌می‌باشندکه‌ازگلوله‌های‌این‌نوع‌می‌توان‌ به‌گلوله‌کراسنوپل‌روسی‌یاگلوله‌کاپرهدآمریکایی‌اشاره‌کرد لیکن درموردبمب‌ها،اصولا با قراردادیک‌کیت‌هدایت‌ ونصب‌یک‌جستجوگرلیزری‌ بر روی‌بمب‌های‌همه‌منظوره، می‌توان آنهارابه‌بمب‌های‌هدایت‌شونده‌لیزری‌تبدیل‌نمود. که‌کیت‌هدایت‌یک‌پردازشگرمحاسباتی‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

شکل‌دهی نوک میکروسکوپ روبشی پیمایشی با استفاده از لیزر

شکل‌دهی نوک میکروسکوپ روبشی پیمایشی با استفاده از لیزر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: میکروسکوپ روبشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید
اسفند 86
29 پست
بهمن 86
30 پست
دی 86
30 پست
آذر 86
18 پست