راهنمای نرم افزار OSLO

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

راهنمای نرم افزار OSLO

EDUCATION <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />OSLO SOFTWARE 1 

آشنایی با oslo 

Oslo محیطی را برای طراحی سیستم های نوری فراهم میکند. وسیستمهای اپتیکی را میتوانند بهینه سازی وارزیابی کنند. Oslo این امکان را برای شما فراهم میکند که کارهای موثری را در مورد تحقیق جزییات سیستم اپتیکی در طول مراحل مختلف طراحی انجام دهید.کارoslo شبیه برنامه های windos است. کار با oslo سخت نیست وبا خواندن pdf این نرم افزار میتوانید اطلاعات ارزشمندی را بدست اورید.

 

پنجرهای oslo شامل:

 command line : که میتوانید داده رادر آن وارد کنید ویا فرمان را میتوان مستقیما توسط کلیک یک منو یا toolbar وارد کرد. فرمانها و روشهای گرافیکی داخلی از هم جدا نیستند خروجی  osloیک متن یا یک پنجره گرافیکی است. ویژگی منحصر به فرد oslo وجود 32 پنجره گرافیکی در پنجره چرخ لغزنده اش- تهیه callback های قراردادی یا تامین شده توسط کاربر – انجام ارزیابی عادی یا بهینه سازی کامل است .

پنجره اصلی

پنجره اصلی مرکز کنترل موضوعات برای اکثرکارهای oslo است.که شامل-title bar-menubar-toolbar  وکارهای زیاد دیگر. معمولا پنجره اصلی  به صورتmax  قرار داده می شود تا قرار دادن پنجرهای oslo امکان پذیر باشد.

Titlebar : نوار آبی بالا ی پنجره است.

Menubar: یک فهرست از آیتم های مهم وسیستم منوی oslo را نمایش می دهد وهرآیتم نیز شامل چندین انتخاب است.

اجزای منو بار

File:شامل فرمانهایی که lens را بازوsave می کند. دستیابی به lens یاdatabase های دیگروانجام print وطراحی کردن وتقدم برنامه ها وخروج از برنامه را می توان از طریق این منو انجام داد.

Lens: فرمانهایی که داخل اطلاعات سیستم ولنزها می شود وآنها را نمایش میدهد.وانها شامل دسترسی به اطلاعات گسترده ،oslo دادهای خروجی معمولی وطراحی لنزها می باشد.

Evaluate: ارزیابی کردن فرمان هایی که آنالیز یا محاسبه می کند.و نمایش اجرای سیستم مثل آنالیز ابیراهیها-ردیابی پرتو و انالیز تصویرو..

Optimize: بهینه ساختن-فرمانهایی که مقدمه سازی وانجام کارهای بهینه سازی را انجام می دهد.

Tolerance: تحمل

Source: منبع –فرمان های تعریف یا انالیز سیستم جا ری را بر عهده دارد

 Main toobarl :با اینکه oslo فقط یک منو بار دارد ولی دارای چندین toolbars است. ابزارهای مکمل بر طبق ناحیه کاربرد دسته بندی شده اند.(بهینه سازی-تولرانس-چشمهاوغیره) شبیه منوی اصلی ابزارها درتولبار اصلی .

اولین آیتم Main toobarl :  این دکمه همه ابزارهای oslo راقالب ریزی می کند وبه دوقسمت تقسیم شده است.

بخش بالایی پنجر stup commndsرانمایش می دهد در حالی که بخش پایینی ابزارهای مناسب مختلفی را برای پنجره نشان میدهد(ایتم های دیگری را در تول بار اصلی قرار میدهد)

Tilewindow: با زدن این ایتم پنجرها مرتب می شوند و در جای خود قرار میگیرند وآیتم های newgraghics وswitchtext windows - و پنجرها text  و gw را می سازند.

آیتم  :ssright-click actions… به سرعت روی یک منو از ویرایش فرمانهایی که مربوط به انتخاب ردیف در spread sheet  جاری است انجام می شود.این ایتم همچنین زمانی که شما راست کلیک می کنید در      spreed sheetظاهر می شود.

پنجره ی گرافیکی(gw )

  پنجره گرافیکی oslo این کمک را به شما می کند که چگونه طراحی لنزها انجام می شود تا از بی نظمی اجتناب شود. oslo برای هر طراح گرافیکی نمی تواند یک پنجره ی جدید ایجاد کند.

در عرض یک طرح جدید که جایگزین پنجره گرافیکی جاری می شود (با یک ستاره مشخص می شود) با یک کلیک کردن در پنجره می توان آن را جاری کرد (ستاره دار می شود) فرمان tile window بهینه سازی طرحی از پنجره های شما توسط ایجاد الگوی tiling متفاوت است.

بسته به اینکه کدام پنجره فعال است (پنجره در حالتminimized) رانادیده می گیرد.

هنگامیکه oslo را باز میکنید یک gw بطور اتوماتیک باز میشود. که از روی اولین ایتم موجود در toolbars  , gwهای جدید باز می شودهمچنین گذاشتن نام دلخواه روی پنجرهای گرافیکی از set windows title  یا تیره کردن زمینه توسط گزینه invent back grouned  (برگشتگی زمینه) اجرا می شود.

Gw ها را میتوان بصورت پیوسته zoom  یا عکس ان را انجام داد. دو جور پنجره وجود داردوهردو پنجره نسبت به هم ظاهر تغییر پذیری دارند وبرای اکثر طرح ها استفاده می شوند وهنگامی که از پنجرها  برای     طراحی لنزها استفاده می شود و برای نمودار نقطه ای وغیره.

  هنگام افزایش تا 32 پنجره گرافیکی,oslo دو پنجره مخصوص دارد ‏‎‌- پنجره auto drow  یک طرح از لنزهای جاری را نشان می دهد .مشخص کردن نما که بطور جاری انتخاب شده در speard sheet  لنزها (محاسبات روی مقادیر عظیم لنزها) امکان پذیر است .

پنجره slider-weel  تا 32 لغزنده گرافیکی رادر بخشی از حافظه نگه می دارد وبه شما این اجازه میدهد که در حین نگاه کردن به نتایج آن پارامترهای لنزها را بسرعت تغییر دهید ( نتایج بلافاصله درgw نشان داده می شود)                                         

پنجره گرافیکی

همچنین پنجرهای گرافیکی oslo ثابت یا قابل update  هستند .توسط gw یاuw در titelbar  نشان داده می شود. پنجرهای قابل update درگسترش طراحی یک لنز خیلی مفید هستند .برای مثال شما میتوانید یک طرح را در یک پنجره گرافیکی قرار بدهید .اگراطلاعات یک لنز را عوض کنید طرح توسط خودش عوض نمی شود(با اینکه پنجره up dateable ) است.

شما میتوانید با راست کلید کردن در پنجره وانتخاب ایتم update window using current data  ویا(دبل کلید کردن در پنجره) تا پنجره update بازشود.

اگر شما روی صحفه چندین قابل update دارید می توانید همه انها را با استفاده از فرمان windows>>graphics>>all update  -update کنید.

پنجره جاری می تواند در فضای ذخیره سازی موقت توسط راست کلید کردن در پنجره وانتخاب ایتم copy to clipboard خروجی گرافیک در clipboardقرار شده ودر پنجرهای معینی با فرمت (meta fail )کپی شود.

می توان gw ها را با فرمان

/ 0 نظر / 225 بازدید