مهمات‌ هدایت‌ شونده‌ لیزری‌

مهمات‌هدایت‌شونده‌لیزری‌  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اینگونه‌مهمات‌یابصورت‌بمب‌ویابصورت‌گلوله‌می‌باشندکه‌ازگلوله‌های‌این‌نوع‌می‌توان‌ به‌گلوله‌کراسنوپل‌روسی‌یاگلوله‌کاپرهدآمریکایی‌اشاره‌کرد لیکن درموردبمب‌ها،اصولا با قراردادیک‌کیت‌هدایت‌ ونصب‌یک‌جستجوگرلیزری‌ بر روی‌بمب‌های‌همه‌منظوره، می‌توان آنهارابه‌بمب‌های‌هدایت‌شونده‌لیزری‌تبدیل‌نمود. که‌کیت‌هدایت‌یک‌پردازشگرمحاسباتی‌ است‌که‌عمل‌هدایت‌وتولیدفرامین‌کنترلی‌راانجام‌می‌دهد.

درمهمات‌هدایت‌شونده‌لیزری‌اعم‌ازبمب‌یاگلوله‌،یک‌سیستم‌هدایت‌نیمه‌فعال‌داخلی‌با آشکارنمودن‌انرژی‌لیزر،پرتابه‌رابه‌سمت‌هدفی‌که‌توسطیک‌منبع‌مولدلیزرخارجی‌ موسوم‌

/ 0 نظر / 211 بازدید